Πρωτοσέλιδο Νέοι Ορίζοντες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΟΙΟ ΙΖΟΙΤΕΣ tλ!
της Κρήτης
Έτος 27- Αρ. φύλλου1382-Τέτάρτη 31 Ιουλίου 2019-Εδρα: κίσαμος Χανίων , τηλ .:28220-23.615. 282ο-86.065
ΠΜΗ 1.00 ΕΥΡΩ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒ ΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
Αμεσα μέτρα για το ελαιόλαδο
οιΚΟΔΟΜΙΚΑ &
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Επιβεβλημένη η χάραξη πολιτικής στήριξης του προϊόντος
σελίδα 4
Σιδερα Σκυροδέματος Πούβλα
Ytoog/Αδρανήίσιμέντα
ΟΛΙΨΗ
ΘερμοπρόσοψηΘερμομόνση
Ηχομόνωση
Στεγανωτικά /Επισκευαστικά
Eτοιμα Κονιάματα/Κόλλες
Πυψοσανίδες & Συναφή
ΣΤΗΝ ΚΙΣΑΜΟ
Επενδύσεις οψεωνΚεραμίδια
Πετρματα/Πλάκες/Laminate
Πλάκες Πεζοδρομίου
ΕΟ Κιοόμου - Χεvίwν / κίnαμος τηλ 2622023189
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
κΟΜ Ν
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Κίσσαμος Χανίων
Τηλ: 28220 23.336-Κιν.: 694 85.99. 144
e-mail: [email protected]
LOUPASSIS
Για τον θάνατο του επί 31 χρόνια
βουλευτή Μανλη Σκουλάκη
σελίδα 6
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
REAL ESTATE
REAL ESΤΑΤΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗ ΜΟΣΥΝΩΝ
NΙK. & ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΓΟΡΕΣ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Εpρον Πuλεμιστων 26, 73155 Χοντά
Τηλ 2321 60, κιv 4 κ2460
emad loupassishomesgmail com
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΤΖΟΥΓΑ ΝΑ ΚΗΣ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ!!!
ΚΙΣΑΜΟΣΤΗA 20220 - 23456
κΙN 6945-337 762 6945-424 149
άτavο ΠuλttoιoκόnεξaeoτΝ. LAOεμa ράτο .
κεαρικό δρόο Προσφοράφ ο0 ευρ
ΕκοκοΑΠω ται pοoη λαυξκατο Eτμnάτο
|οκόπεδοοoMKnaΜ καλή o Πoopopd eooou
3καΑΜΟL Πuλείτoι ύροφο ακίητo οtατο κέτρο Anoλεται
anoooγoo κατόστημη 40μ. α oροpος 40.μ Κατάλλαλαγα a
|οδήnasε xρήσn, npo0οpά .000
4ΧΡπΟΚΑΛΙΤΕΣA Μονοδκόοuκόπεο ντός οκισμο0 .1μ είνoι
Ιστοκέντρο ι έχα φάτο κετρuό δρόμο , Περιει 40 καρnφoρα
Bαεντρα kaτάλληλογαnoαδήnt ααρλματκή ήση τμή
| 0.000yόσκητήσμνη
15Πέτονος ωτα οα 8οτμ μεχυτιοδωμάτα, wc , κουθναmo .
|amoθήκη ηροαφορά τη o00 ap
6κολυβιογή Πuλεipaι Mοvοδικρικόnεδο ομοιδεστρίκό 0τ.
κτζει 400 Tνή000po
ηκοαμοςΜΟδιό Ουόπο ε τμ. εrός oogμού, κατάληλογο
| enαγλuατική mήσn tπικμέτpο ρότοο στην πεppτρεακό 0oul
Ικαι κιη ΜΟ Προοφοpd 10ο0οερo
18), καστενλι oo Ευκαιρία mωλείτα pοoδό οιμόπεhο τniοστοο.
| 0μεoς οκομού Τun 25.0οoυpo
| 50mΠωλείται oo5ομοδικό,ομoA100τμ, ιφάτοα
κτρ. δρόμο, κτ 200τμΠροαφορά: m.goο εup
oκαμoc Πuiawwαό napaόoκono00μ.tα6ο
E. κατάλληλο Τnd onαδήπτ nmλaouκn κτήση Πpοαγορά
1seo0 εpύ
npapnooα opvdδω) οuonδo aμοτpικ ντός oσμοό
L4.cauaa Kεοκ5ρόμαΠoo 2coo el
EΓΕΝΛΥΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΧΡΟΜΙΑ
ΕΥΝΚΑ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣ ΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
Ισκόε onό 31-010KIN 6945-337.762, 6945-424.149
6,49€
Crete Perfect Home
ΒΟΕΙΑ ΠΑΛΑ ΕΝΑ
όευ θστού το κλό
μεστικό γραφείο
uήσεις. ενοικάσης- oυτmpήσες , μλέπς- καταοκευές
Σπούαρτ Σάμον
|-50%
κw-697 445 8179180
Τηλpαξ . 2820 22505
Καμπούρη 4. Κοαμος (δmλα στον Αγ Επuρίδονα)
web www.crele-perlect-home.com
ΜΠορούμε να σας βρούμε ότι ακίνητο θέλετε
Τηλ./ Fax 28220-22.933, κιν . 6932-122.132
ΤΑΧΙ ΟFFICE uα
Ταχεία εξυπηρέτηση κοι aυνέπεια ζ
ΚΙN .: 6932-122.132, 6946-848.093
Ολα τα ανnακά
ΑΜBRE SOLAIRE,
PIZ BUIN& SUBLIME SUN
Ζητούνται ακίνητα προς άμεση πληση
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ Ο.Ε.