Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική!
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΗΕΤΟΣ 190 1ΦΥΛΛΟ 4.507 | 1,005 ΗΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Εnς πς 12 Αυγούστου θα πρέτει να έιπογραφεί η σύμβοσημεταξύτου Δήμα άξου και Μχρν Κυκλάδαν και rus
Αμιοδεξαμενή πυν Εκαρν Ο ερολάβος έε δη εδοποηθεί και οναμέγεται επός πον επομένονημερόν στο νησί ας, Γαναγέει η ειδεδειμένη (και επιμβημέη
στεμοναπαίηση της λμοδεξαμεής, πρέπει προηγουμένας να προμρήσε η εφγολkμα στο όδινσμ :
εργολάβου ο οποίος θα κληθείνα επιΟκευάσει την
λόμ ταμευτήρα από τονερό που περέeι
Του εν
μμεοεμίας 0ημας
μμηνεποχευή
ΠιΑμοδέξμετής Εκμ
Σε κίνδυνο
-Την 2611.2012, υποβηίeηκε η μεπέτn του έργου .
- Την 22:07.2013 , onoKnnpθηκε n 1n πικαφοποηση της
μεπέτης αnό τους μεπετητές
Με την υn'αριομ put οικ1 2556/11.09.2013 απόψηση
της Διεύθυνσης Τεχνικν Υπnρεσιν εγκΟBηκε n μεηέτη.
σχολαστικός οπτικός έλεγχος από Mηχανικούς του
αναδόχου κατασκευαστή για την επιβεβαίωση ότι.
η επιφάνεια έδρασης ενα ομαλή ; χωρίς Πέτρες .
βράχια, ξύλα ραβδιά , ρίζες, μυτερά αντικείμενα ή
απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής.
ο εναέριος
των σμυριδω .
ρυχείων της
Ορεινής Νάξου.
Η Προστασία της μεμβράνης έναντι του
κυματισμού και του αέρα ..
Ποια είναι τα προτεινόμενα έργα ..
Πριν την τοποθέτηση της μεμβράνης θα γνει
ΤΙ ηροβηέπετα για την Περιμετρική οδό... ΣΕΛΙΑΕΣ 7.9
Κολοκαιρινές δυακοπές
ξένοικοτα και νόστιμα!
Καταγγέηηεται
εγκληματική ενέργειο
καταστροφής μέρους
του μνημείου ..
Εκτός με Ολυμπιακό
και Α0 Θήρας στις
St Getye
πρτες αγωνιστικές
για τον Πανναξιακό
Διαβάστε όλο το πρόγραμμα
της Volleyleague Γυναικν
cafe restaurant Plaz.a

Τελευταία νέα από την εφημερίδα