Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οικάγνωστες πέτρεςν
Χόρεψαν στο Ξηροκάμπι
> σελ. 10
Όα ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
ΣυνΛακεδαιμονίων
40ημερο μνημόσυνο
του Λάζαρου Σκάγκου 5oολμε τη Νατάσα Μιχaηλίδου > σελ. 9
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019 |Ετος 241 Αριθμός 5701| Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 [email protected] www.lakonikos.gr
βραβείων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού
Ανακοινθηκαν οι νικητές των
Νέο αφορολόγητο
με περισσότερε
ηλεκτρονικές
συναλλαγές
Καταλήγουν στο προσχέδιο
νέο Μουσείο
για το
Αλλαγές στο κχτίσιμον του
αφορολόγητου ορίου, Παράλ
ληλα με τη διατήρηση του στα
8.636 ευρ , εξετάζει το οικο νομικό επιτελείο . Σύμφωνα
με ηληροφορίες της "Κοθημερινής της Κυριακής . nou
αναδημοσιεύει το aftodioikisi.gr, το επικρατέστερο σενάΔai
ριο Προβλέπει να απαιτούνται
μεγαλύτερης αξίας ηλεκτρο
νικές συναλλαγές για το
noσόν του αφορολόγητου anό
Μετά την οριστικοποίηση του επικρατέστερου θα ακολουθήσει η ανάθεση της μελέτης
Με την ανάδειξη των νικητν εκπρόθεσμες) , οι οnoίες έλα - σύμφωνα με την επίσημη ανα - Piemonte , Αικατερίνη Σαμσαολοκληρθηκε ο αρχιτεκτονι- Βαν ειδικό κωδικό συμμετο- κοίνωση των onοτελεσμάτων ρέλου, Τάσος Mίxος και Βίκυ
κός διαγωνισμός Προσχεδίων χής , εξοσφαλίζοντας έτσι το
για το νέο Αρχαιολογικό Μου - αδιάβλητο
σείο της Σπάρτης nou Πρόκει- Όταν ολοκληρθηκε η διαδι- τούχων Ανωτάτων Σχολν
τοι να κατασκευαστεί στο κασία υποΒολής Προτάσεων , η Πανελλήνια Ενωση Αρχιτεκτό- Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ
οικόπεδο του -ΧΥΜΟΦΙΞ, Για αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησε νων (ΣΑΔΑΣ-ΠEA .
το συγκεκριμένο έργο υπήρξε τα ηροσχέδια και κατέληξε
nολύ μεγάλο ενδιαφέρον από στην anoνομή τριν Βραβείων κτησε το αρχτεκτονικό γρα - σοστό συμμετοχής) , την 2η
αρχιτεκτονικά γραφεία όλης και τριν επαίνων.
της χρας , καθς σύμφωνα
με Πληροφορίες του "Λακωνι - νεργασία με τον Labis Τozai τσούφη-Δημήτρης Αντωνίου) 3η εξαγορά οι Ιωάννης Καρύκού Τύπου> υποβλήθηκαν συ- hταν αυτοί nou κέρδισον το και to τρίτο η ορχιτεκτονική δης και Μαρία Τζρα.
νολικά 42 Προτάσεις (συν δύο Πρτο Βραβείο φωτο Πάνω) , ομάδα PiSaA (Domenico
τις 6.500 έως τις 8.636 ευρ.
nneAΛ
Παράλληλα εξετάζονται αλλαμμμ
γές και στην φορολόγηση των
του διαγωνισμού από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διηλωμαεισοδημάταων από ενοίκια.
Αναλυτικότερο, όηως γράφα
n Κοθημερινή-, το επικρατέ Πάντζιου .
Παράλληλα, την 1 η εξαγορά
κέρδισε η εταιρεία Ρoϊκός
όπωeν
διαδικασίας.
στερο σενάριο ηροβλέπει ότι
το οφορολόγητο όριο έως τς
6.500 ευρ περίπου θα επ .
τυγχάνεται με την αξία των
Αντνιος Παντζέκος , αρχιτέΤο δεύτερο Βραβείο κατέ - κτων , συνεργάτης χωρίς noφείο 0n of ffce environmental εξαγορά οι Τσαμπίκος Πετρός
Οι . MOR-Architects σε συ - architecture (Ελένη Κα- και Στέργιος Γαλίκας και την
ηλεκτρονικν συναλλαγν
nou anaτείται σήμερα , εν
για το επnλέον noσό έως τις
8.636 ευρ θα αnατούνται
συνέχεια σελ. 8
nερισσότερες ηλεκτρονικές
συνολλογές Με αυτόν τον
Όρισε αντιδημάρχους ο Π. Δούκας
τρόπο εκτιμάται ότι θα καλυet Α
φθούν οι εηιφυλάξεις των θε Μo
σμν για τις δημοσιονομικές
επιπτσεις της διατήρησης
Γα Πρόεδρος του ΔΣ Προτείνεται ο Ση . Μοιράγιας
Τα Πρόσωna nou θα ηλαισισουν τις θέσεις των αντιδημάρχων στη νέα δημοτική θητεί
γνωστοηοίησε ο νεοεκλεγείς
δήμαρχος Σπάρτης κ . Πέτρος
Δούκας Η ανακοίνωση έρχεται
λίγες ημέρες μετά την εξαγγελία
της ανάθεσης καθηκόντων γενικού γραμματέα του Δ ΣπάρΚωνσταντίνα
του αφορολογήτου , οφού η
αύξηση των ηλεκτρονικν
συναλλαγν θα οδηγήσει σε
nεριορισμό της φοροδιοφυγής συνέχεια σελ . 7
Για ηρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, ο κ . Δούκας θα
Προτείνει τον Σπύρο Μοιρόγια,
πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής
Αθηνν . Εχει ασχοληθεί με την
τοπική ουτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος και ως πρόεδρος
Συμβουλίου ΣΠάρτης αnό το
2014 έως και το 2019 .
Ούτε μία τρύπα
στο νερό
γρόφει ο Κστος Παννοκίδης
Δημοτικού
της στην κ.
Σακελλαράκου .
συνέχεια σελ 8
> oελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα