Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 01.08.2019
HRΕPΗΣΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟικοΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596
. Τιμή Περ. 0,50 E - Ετος: 23ο-Αρ Φύλου : 6339
FAX:2103304613
Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (PΑΣ)
Αδεια για δρομολγα προαστιακού μέχμ Κάτο χαι Χακiδα ξήτησε η ΣΤΑΣΥ
Άμεσα μέτρα προτείνουν τα Επιμελητήρια για την αντιμετπιση του παραεμπορίου
Μίγελας σε Γευργη: Ανυγή αληγή το πιρεμόρο
Το φαινόενο έχει λάβει διαστάσεις μάστιγας για την | Πάνω από 2.000
αγορά , καθς σε ετήσια βάση το παραεμπόριο προκα λεί απλεια φορολογικν εσόδων 6 έως 8 δισ. ευρ .
εν ο διαφεύγων τζίρος από την αγορά φτάνει τα 25 | Sημιων μετά τον
δισ. ευρ , λέει ο Κ . Μίχαλος.
δηλσεις
σεισμό στη
Μαγούλα
Την πρόταση για σύσταση ειδικού σματος πάταξης παρα
εμπορίου επανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕBEA κ.
Κωνσταντίνος Μίχαλος, με επιστολή που απέστειλε στον
Πάνω από 2000 ζημιές έχουν
μέχρι σήμερα δηλοθεί στις
επιχειρήσεις
ασφαλιστικές
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ . Άδωνι Γεωργιάδη , μετά τον σεισμό των 53 Ρτερ
της Παρασκευής , 19 Ιουλίου
2019, με επουεντρο την περιοχή
της Μαγούλας Αττικής . Εξ
Πρέσβης Κατόρ θέλουμε
αναπτύξουμε τις σχέσεις
τονίζοντας την ανάγκη για άμεση πάταξη του φαινομένου , το
οποίο έχει λάβει διαστάσεις μάστιγας για την αγορά , καθς
σε ετήσια βάση το παραεμπόριο προκαλεί απόλεια φορολονα
γικν εσόδων 6 έως 8 διο . ευρ , εν ο διαφεύγων τζίρος αυτν , σύμφωνα με ανακοίνω
ση της ΕAΕΕ, περίπου 1.700
από τηναγορά φτάνει τα 25 δισ. ευρ.
αφορούν κατουες και οι υπό
λοιπες 300 επιχειρήσεις Από
τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις της
αγορός φαίνεται ότι σε γενικές
γραμμές α ζημές είναι περιοο μας με την Ελλάδα
ισμένης έκτασης ,
Οι αοφαλιστικές επιχειρήσεις
έσπευοαν από την πρύτη στιγμή να θέσουν σε εφαρμογή τα
σχέδια διαχείρισης ζημιν
καταστροφυκν κινδύνων και
να συνδράμουν τους ασφαλι σμένους πελάτες τους όπως το
πράττουν σε κάθε αντίστοιχη
περίπωση ζημιν από σεισμό
πλημμύρα , δασκές πυριαγιές
Επίσκεψη Κ. Καραμανλή στο
κέντρο ελέγχου
αμαξοστάσιο της ΣΤΑΣΥ
και το
Το μήνυμα πως η Ελλάδα αποτελεί σημαντική χόοα ναι
πόλος ελξης για μελλοντικές επενόύσεις του Κτάρ και
ότι η χρα του προσβλέπει σε περαπέρω σύσφιξη της
συνεργασίας με τη νέα υβέρνηση , στέλνει μέσω του
ΑΠΕ -ΜΠΕ ο πρεσβευτής του Κατάρ στην Αθήνα,
Αμπντουλαζς Αλι Αλ.Νάαμα .
κ.λπ.
λογων είναι δυσάρεστη εδ
και μήνες, αλλά έγινε αχόμα
πιο δυσάρεστη με την εφα
μογή του θερινού προγράμ Τα οοβαρά προβλήματα με
τη λειτουργία του μετρό και
του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, τα δρομολόγια του
αποίου γίνονται ολοένα και
πιο αραιά , με αποτέλεσμα
να ταλαυτορούνται οι επιβά .
τες, προκάλεσαν την παρέμ - υπουργό οι υπεύθυνο των
βαση του υπουργού Υποδομν και Μεταφορν Κ.
Καραμανλή . Η κατάσταση ΤΡAΑM .
με τη συχνότηπα των δρομοΗ ασφαλιστική αγορά παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου της μετασεισμικής δοαστηριότητας . Θα ακολουθήσει
συγκεντρωπική αναφορά από
την Ένση Ασφαλιστικν
Εταιριν Ελλάδος (ΕΑΕE) με
αναλυτικά στοιχεία επί του
πλήθους των ζημιν που θα
έχουν δηλωθεί και την πρό
λεψη του ποσού των απος,
ημσεων .
Σε αποκλειστική δηλωσή του στο Αθηναίκό -Μακεδονικό
Πρατορείο Βιδήσεων, ο πρέσβης εχφράζει εξάλλου τη
βούληση της χόρας του γα περατέρω ανάπυξη των σχέ
σεων του Κατάρ με την Ελλάδα , κάνοντας λόγο για στοατηγυκή φιλία.
ματος.
Στη συνάντηση παρευρέθη
καν και ενημέρωσαν τον
κέντρων λειτουργίας της
γραμμής 1 (ΗΣΑΠ) και του
>>( ΤA
Created by Universal Document Converter