Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
λου Κ
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΥΝΟΥ 2019 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Τμn Eι Ρ ΦΥΛΟΥ 22 256
ΣΕΛΙAEΣ
Χωρίς γιατρούς
έχει μείνει
η Παιδιατρική
ΣΗΜΕΡΑ
ση ΡΟΔΙΑΚΗ
Παραχρηση
των κατασκηνσεων
Κολυμπίων
στους αποδήμους
Tmν napέμβασn των aρμεδίων
ζπτούν οι ενα noμεovtες για τpol Η κατάσταοη , όηως ανοφέρουν είνoι epoκή
6 σελίδες με εδήυς, απόψες
και τάσες στον rαλό της αγοράς
ΟΣΕΛ 17. 18. 14, 28, 21 και 2
Υnεypάpn το συμφωνπικό μεταξύ δήμου και
του Παν-Ρoδιακού συλλόγου Αμερικής
"Αnόλλων.
EΛ 10
φΣΕ 8
θα βρίσκεται στο
νησί Σάββατο και
Κυριακή και θα έχει
, σειρά συναντήσεων
για ζητήμαπα Πoυ
aφορούν τα vησιά
ΣΕΛ, 3
ΣΗΝ ΚΑΡΙΑ00 ΘΑ
ΠΑΕΙΟΠΡΠΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η ΣΕΖΟΝ
NEΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Χωρίς ρεύμα
έμεινε η Τήλος
ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ
EΧΕΙΑΡΧΙΣΕΙ
ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Εντονη διαμαρτυρία της δημάρχου Μaρίος
Καμμά.
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΠΑΝΩ ΤΗΣ
Αυτό επισημαίνει ο πρoίστάμε .
νος του ΒΟΤ Δάδεκανήσου , Αγonnoς Ξόνθης,
ΣΕΛ 14
ΠΡΟΚΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΟ
.ΣΕA4
ΒOUTQUE
COOK'S
Παράσταση από
τη χήρα του
δολοφονηθέντος
Σήμερα στη Ρόδο
| το λεωφορείο
της ανακύκλωσης
CITY BEACH
RHODES 18
ΔΩΜΑΤΙΩΝ ,
Κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της,
ΠΛΑΤΕΙΑ
θα βρίσκεται στην πλατεία Δημυρικείου
e ΣΕΛ. 16
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΙΕA 8
. ΙΕΛ.9
.CM κ.