Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FreeDAY
Το Βαλς με τα παραμύθια" στο Κάστρο
/ Το Σάββατο ξεκινούν τα "Ιθμαια 2019"
NotoSport
Τηh. 2721021421, emaik elatkimesnsil.com
Ap. φύΜου 12587 -Τίμή 1ε
li BEST
ΕΛέΥΦ4ΡΙΔ|
capell
Η Πρτη συνέντέυξη
του hopyoυ Πρασσά
Πέμnan 1 Αυγούστου 2019
Βρέθηκε λύση στον Τέλλο Αγρα
www.eleftheriaonline.gr
Τi Προβλέπει το νομοσχέδιο του Θεοδωρικάκου
Πλειοψηφία δημάρχου
και περιφερειάρχn
EnBεβακνεται
και anό το IΝΣΕΤΕ
η ανοδική nopeia
Πλaοuηφίaτου nεppεpεiάρχη και του δημάρχου σις εpoιές ,
στη ΔΕΥΑ κα tς υπόλoneς αυτοδιοκητικές εnχεpήσες, καθς
και στα νομκά ηρόoona nαpέκ το νομοσκέδιο noυ κατατέθηκα
για διαΒούλευση ηpoxeές το Βρόδυ καιανομένεται νο εισαχθεί
aύριο για συζήτon στ Βoυλή. Το νομοσκέδιο καθορίζαίoης
τς αυξημένες αρμοδιοτητες των επponν και τη διοδικασία
με την onoία θα ψηφίζετα στα δημουκά και ηεριφερειακά συμ
Βούλα ο rpounολογιoμός κα το tενικό pόγραμμα.
1ΕAΔA 4
Αρθρο
ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ NΕΕΣ ΑΡΧΕΣ
Να τελεινουν
ο. εξυππνάδες
Η στορία υς
Μεοσήνης αnό
τους εθελοντές
Το rpuro nou oφeouν
όλο να κατονonoov tίνα
oυ σ αλαγές στην oυτο6onon θα npena να Y.
νοντ μέοα από puaρες
ουνυνέοος, tooo o ut
ntδo οuάτων ό00 κασε
Eεδο αuποδιοκtικν
mapoovtων , Το nouενa
χpoνaη κάσοoη μεpαία
θα κoε μέοα ano μία
undeeeμaμένη naτουγία
των σλoγικν cpγovων.
Τα δuoκά κι ntpppeρeaκά ουμοna θa μετοpanotv aναγκοστικά σε
Αοτες nρoιμnoού κα
οιστοφoσες Βaroντ
συκ mponές.
Με απευθείας ανάθεση
το λιμάνιΚυπαρισσίας
Διακοπές
nετpοδότηoης σε
Καλαμάτα και Αετό
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΤEΛA 12
TEASA 24
ΓΑΖALEΑς,*
23 συλλήψεις σε
αστυνομική επιχείρηση
στη Μεσσηνία
atraα"Anim
ΕΝΑ 24
Λευκή Νύχτα
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟ)
ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ! :
Κυττφίμιδα- τOΠικό- δύσφιξη.
Ενα νούμερομκβότερο
ΣΑΒΒΑΤΟ
03/08/2019
Καντα τωρα το δοκιμασμικo Bnς.
-ENΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
καί0ασας πίίδει για τα αποτελέομara
Διασκεδόζω | Ψωνίζω | Συμμετάχω
Χωρίς γιατρούς και το
Νοσοκομείο Κυπαρισσίας
Μια ξεχωριστη Βραδιά
μεμουοική, bappenmgs , Ψυχαγωγία.
μονοδικέs npooφορέs και noλλέs εnλήξεs!
ao θ μείνou ανοικά oό m 500 μ.μ έv tyεpμαν
ΚΑΛΑΜΑΤΑΙaΑkto Hot4 6 5ρ): Ψορν & Μπουμπουλίνας
.2721090010// Infe.ganleaspa.gr - γww.aaiepa.gr
ΣΙΕΝΑ 6
Ετοιμάζουν το τεχνικό πρόγραμμα στο Δήμο Καλαμάτας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα