Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ασngσχuμα Καλοματος
Αρθμ . φύλλου 35.989
Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019 www.th arrosnewS.ar
ΟΑΡΡΟ
ΟMMOQΟ ΕΓΠΑΟ
www.000τιοότα -27110 Φ15
Έτος 120ό ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗ ΝΙΑΣ Τιμή 1 ουp
Για να γυρίσει ο ήλιος
θέλει δουλειά πολλή
στο Πάρκο του ΟΣΕ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΣΟΩΣΗ ΠΕΤΥΧΕ Η ΜΗTΡΟΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΤΟΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ
| αλ 12-13
ΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ανακοινσεις για το θάνατό
του από ΠΑΣΟΚ , ΚΙΝΑΛ,
Βενιζέλο και Νάντια
διαγνια από το αΠανελλήνιον
σελ. 4-5Πάνω από 30% αύξηση
στο αεροδρόμιο όταν
τα υπόλοιπα έχουν μείωση
σελ 7
ΠΥΛΟΣ
Καπαγγελία από μητέρα και γιο
για απότειρα απαγωγής,
ενήμεροι Αστυνομία-δήμαρχος
Ηλειτουργία eνός καινούργου ξονοδοχοίου στην Κολαμάτα, και μάλιστο, στο κοτρικότόpο σημοία του
λιμονησύ, βρίσκεται στα σκαριά , μέτάη μοκροχρόνα μίάθωση του τριροφου κηρίου στη συμβολή των
οδν Νουαρνου, Ακρίτα και Σονταράζα που πέτυχe η ητρόπολη Μοσσηνίας
Το κτήριο, το αποία βρίσκεται από την απένοντι ποupά του κτmρίου παυ στεγάζεται η Εθνική Τράπεζα
στην παρολία (από την πλευρά ποu oίναι η πιάτσα των ταξ, ανήκει στο Mαuposίδιαν Κτηροδότη μα
( Knpoδότημα Ηλίa και Βούλας Μουρoοιδή).
αλ. 4σελίδα 5
ΑΣΤ/ΝΟΜΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Συλλήψεις για ναρκωτικά και
λαθραίο κυπνό, πλαστογραφία
και τελωνειακό κδια
" Μένω Κάνω διακοπές . "
τον Αύγουστο
ΕΜΠΟΡΙΜ8 & 0NfΕKό
ΕνυοrΟΣ RΡΓApμου
Ποικυλα εκδηλά σοων 6α anολaioουν tαι τον Αύγοιοω
oω Δήμο Μεοσήνης οι κάτοικοι και οι επιοκέτες.
Aαλιτκά το 1popapμa εκδηοεων ηΜένω Κνα
διακοπί Μ..
Λευκή Νύχτα
ΓΑΡΓΑΛΙΑΟΙ
σελ , 4
σελ , 8
ΣΑΒΒΑΤΟ
Καμία σχέση με την
τουρκική εταιρεία Dogus
η μαρίνα Καλαμάτας
03/08/2019
ΠΡΑΠΜΑΤΟΙΝΩΜΟΝΑΣ
ΤΤΟΧΑΙΩΝ ΑΤΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΟΥΡΑΣ
Διασκεδάζω 1 Ψωνίζω | Συμμετέχωη
Μiα ξυχωριστή βράδιά
με μουοκή , hmppenings, ψυκονογίο,
μαναδικές πρασφορές και nαλΠές εκηλήξεις!
Γugούας ΠΤαnσ α κιΜAααα αΗΗAΓπι
miψιmςΑ.EL 03σνηλακίης
Σαλή: Τεenl γuiν Εφαμαγν - Τήμα: aμύτν
Tma. 80 634599
Δαγό 5 , Kαlαμάτα 01 55
ensB:grμοτορισtmκάgν
σελ 9
1aοτa co μεουνάναυαό ατόυς ερσ μμ δις τα ζτερυας