Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

1

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5202

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «Γ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ

Πώς θα γίνει
η αξιοποίηση

Πάρτι... για
«εκλεκτούς»

Υπέστη
ασφυξία
από
υγραέριο
ΣΕΛ. 4

n ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ
Ο ΠΡ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΦΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΛ. 3-4

ΣΕΛ. 11

ΝΕΚΡΟΣ 21ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ

n ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Ο.Ε.:
ΠΡΟΕΧΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.490 ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ «Γ»

(ΜΕΡΟΣ Β’)

ΑΧΑΪΑ: ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σε επιφυλακή...

για τυχόν «αντίποινα»
ΑΡΣΗ ΑΣΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΑΚΗ

Στη δικαιοσύνη
για δύο
αδικήµατα
ΣΕΛ. 9

ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ

Τα πρώτα
ονόµατα του
Ν. Φαρµάκη
ΣΕΛ. 10

ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Η δηµοτική
αρχή το «βιολί»
της...

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΟΡΚΟΝΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ
ΣΕΛ. 7

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ν.∆.

«Το έργο µας
θα ενώσει όλους
τους Ελληνες»
ΝΕΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΠΟΙΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ
ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 19-23

ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΕΜΠΟ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ

Καθυστερεί η σέντρα!

ΣΕΛ. 5