Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Εoς o Apοοou oe
www.olympiobima.gr
Τpή ούMου ar p
ΠΕΑ 1 ArΟΤOΥ
ΜEΑ ΠΗ ΣΤΝ ΟONΜΑ
ΠΕΡEEΕ ΚΑΙ ΔΗΜα
Οι έξ αλλαγές
στο νομοσχέδιο
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
με τις αλλαγές
σε ΕΝΦΙΑ
και 120 δόσεις
Οι επτά μεγάλες
αλλαγές
ΠΑΤΗΝ ΚBΕΡΝΗEMΟΤΗΤΑ
Ρ ςmυ αφαίυν ην κήερααμaμ n ν νς
δonςυpον oνaoo
twp σpφo, μ , otoup
οο πο reo δρύsn eφgεφήα oμν α
κoυ ηΒυή oμα Πpοnή
Τονεοό uμp o τmooς
pθς n tupά n , h δος κΟpηoμ, Εpoς
vYmo, Πμεύ μαμο
A n, p Δpons
κd. a ν apμάδα mpo
Βαλής μη δαo τu ipoτς mp
pασ α η Τρη ιοoνoo μ σ p νήηmν πon
THpηα Π
Τοναοχδο δη mou on p
ΣΑΜΔΑ ΣοΤΡΑΣ
ΠΑ 3.7ΕΚA ΟΦΕΜΕ ΤΕΣ
λοής ανο σν Coνομα, πρά τα
po μηεή u
op κniuοpλάτρη κ
Ψρrακ ΕΡΟA ΤοΜ m
o η Μ oν 35ομ
μαα κατ ά καιmούαςφ0φn
Οlοooυγ Φ41 nμς mν
ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙ Α ΕΛΛΗΝΕΣ
Τοppeoδαo Τpo pi ea έτνηος οσ ao
κανα ναnrνκw σή a ru
a 1, w0 apo ad οήe ο κ ας.
aoooεnoτμαoομία ας Κομoν του
oorον oς ν μοηa
ς ν ποnn olή σην
Εao aης o ό κμος o
ύbo ογάν όλμα(σο104) t9Ι e
o) π νς ν κ ή οδonw
peooν o uς ος ομς pπέρη
umpi, μ n pμηου, mο
pηφφά μάο 14 yατ lau opό δα 9ς ο Binς ou
κό ςoυ α μκβ m
αοί στ m Eιpη (o
ta τα. 3 w o ν Βυp .
oδpος ημος ή πηραpίς pάs
ναουμταν υrόη αpότση μ
στόοςοaη p οu μpοu ή ou
πηομαήρη o pu Hu 0
imup κον καλοξ κη η
μηνοκtgιanpίο δήaή οπ
φκ ν αο pή ηapόnη
ν apontr vuw ha μσ Α
HOPA TΗΣ ΕIBΡADΕΥΣΗΣ
στους συνεπείς
δανειολήπτες
Την άρση
της ασυλίας Πολάκη
ΑΠΟΦΑΤαΕΗ ΒΟΥΝ
ΥΣΤΕΡΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΑ ΚΡΙΗΣ
Την η ς αλς κυ nολευ aη
νaκο ος κ δaο
04μ ς uοpάμσςης ουτμeς o
roνn ppα η μίιση τυpν
μάη Πουή pη oμm ας
Υoυραό D poνnpάv powηpο ms
EΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜ BΟΥΝΟΥ
γaς oσής πτυ ποpά o
cu ςς αθής σαyoα ς pίς a
w Mμ, οwipοoν να πpuv s
μμννς σος ου ouα ος δοvi
κ ς δοoς ας oroς σό υ
cnno ς προύπελσμ
Συζήτηση για τα ειδοποιητήρια
που στάλθηκαν σε πολίτες
κ υKE ό
Το τoααμ
Υπpης poς οndς ου pόην οναrkrpnαo μ ν0η άψοov 163p0o ούoo 1Tψp
ον Μo n13 νς
ΑΠΟ ΠΑΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΚΑΤΣΟΗΜΟΗ
ΣΤΗΝ ΑΕΤποκΡΥΑ
Στρατιωτικός
1ερέας αρνήθηκε
να κοινωνήσει παιδιά
με αναπηρίες
ΠΑTENΚΤΑΛΒΑΟΥΑ
Το u ν
ετ ν υ toυ
oαλί οn o
8άμα ομπdίnς
με, μαο ατεia κ
eς aτα
πηρτiος α στύ Κ
roηοη noλήσν rν pηns
αu κu Πu n ηφήο 10 ω
kus 13 cό ε bς uής ψήγα
Mpα ne Αποβρη νA
opooα κς
"τυ άp
δoτr α α
ο βη ας ση
ου ηυ ημo
ουα κοnn ,
i ό pnη
o poυ δηού
σμ u Μδη Εησωίαη
ποiμι η ηnς oπtκ ο φνκ
e oκpin ς 4ΜΚΟ ΚΗΣ ο
uhtps, nς κυiu αoopiπο
p oυνα mnpoo m δμίmς
έςnό ηy roυ άνoς roγa
aopη πoή αpoς μυ
nτuη ρκή "hκφ μό ν
ου Kλ νρνυρμ
pne o μ α λόογα n τ
ή o pςή - τomrppoρoημ άmν
υTuρκήμυ θηpόn.
Mνμnn οάημήτως Των
κuς ovchuσπη ΜΟ uΡΟλ
4ατό wν e
Εpneςαράος αpήηpνα κoήρα
ον dεβοου v'οό uεpd a ο
φoοuο Το π u u erm
ow io αν o, υη
tha oςσμα ς ηioς οu
Εaο Tπουμ ηςο α
Dμλμμ ς 10
pα poς u Eμ paημu va
Εμ μη Δoύrp υίγο
epς ς Ο Μήpος ου pς
04κ) npoς ομρούoεμόαt
πο ό w πα η ήγη
Φnr κυπupeυ Εpγααs mουο
Ε ρoνato ονpd σο Κοno
Κow Πρότς n Κοpκς
Μέoύας.
rς μπρύν α μor γ
οσμος οομερας κ. Λάε ς
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗ ΤΟΔΡΟ ΠΑΘΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΑ
ec-pmp
Σφp μ τη Δπίθυτη Ασπωτιέας Γεpς α
δ ηίφg νη o κo-δ.
Εto nn pooακεπή έως ο o
κμβο pς (610o v ή κά ο o
αo p pοAνηή ηpος
Geooon aςaς πι0καto mς
nμς μμς
M gvouμν θα δε μ μέ ης
ς ς εδο oο
Euαγuσμο ρTοyήκητή έωςwo δo
Ε ς (πο
orpop pn αpopoν oμp
naη1 Aυτάυ τρηβτ
imkslat TtLen
Πτtoν
Agd εp EL
r25510 Μι
ΤΕΡΠΟΣ
ΚΕΛL0% TAΤΕ
.Κατnανane miesαν
moυ ΠΕΡΜΕ Ψκα40
rk 23ΗID7898Ρ
kostnpauίonkatanηηπια. αom
Goncrete
| Μπετον
κατερίνη
ΥΠΟΥΡΓΟο
ΑΝΤΥΞΙ
Πωλούνται ουτονομα δαμερίσματα
στην Λεπτοκαρυά Πιερίας από 32 μ
tως 60τμ εοντά στην lολnαα.
Πράσινο φως
για κούρεμα
δανείων
ΠPΟAΗTΛEΟ
Εmαγyελμπτικά απινητα και
Οικόπιδα ευτός σχαδίου καε υκτάς
στην Aεπτακαρμά και - Νάκα
Λεαgρoυ.
Χoυp σχύσος 4mooύης
ΡΑΜΑΕΑΣ
ΔoΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Με προίόνm πaότητας στις
λoτερες ημίς - τα
aκευμίνο μας προσυπηκά. σου
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
εγγuoμαστε το καλorερο
αποτt σμα
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
nτonoΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ
T2351039303 & 34886
Α25Αα11110
- 6ν ΑΗ 19% 550
t4 rpi:Η
konstadini dis livα.com
νow teeo,
ουο 0σΥ7