Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚ
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-321 5692-688 FAX 210-3215877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27345
ΕΤE: Επιβραβεύει
τους συνεπείς
δανειολή πτες
στεγαστικν
Αλλάζουν το
ύψος κτιρίων
του Ελληνικού
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήΣτο κείμενο διευχρινίζεται ότι η συγκεκριμένη
διάταξη κδεν εφαρμόζεται:;
α) ως προς το τμήμα του ακινήτου του πρην Αεροδρομίου Ελληνικού , που έ χει πρόσωπο επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης
της λεωφόρου Ποσειδνος
και β ) ως προς τμήματα
Ψηλν κτιρίων
στάσεων , εφόσον το ύψος
αυτν δεν υπερβαίνει
μέγιστο επιτρεπό μενο ύψος
ανά ζνη ανάπτυξης ή περιοχή προς πολεοδόμησην,
Οπως σημεινεται στη
σχετική αιτιολογική έκθε ση,
που συνυπογράφουν οι .πουργοί Ανάπτυξης & Ε
πενδύσεων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας , χύριοι
Αδ. Γεωργιάδης και Κ. Χα
τζηδάκης , αντίστοιχα , ή προτεινόμενη
τροπολογία κρίνεται αναγκαία , προχειμένου να αποσαφηνιστούν σημεία της ρύθμ
σης του ν.4062/2012 , ως προς το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπομερα (σ.σ. Τρίτη ) ότι προχωρά άμεσα
στην ανταμοιβή των πελατν της που α νταποκρίνονται με συν έπεια στην εξυπη ρέτηση των στεγαστικν τους δανείων.
Η επιβράβευση, μεταφράζεται σε οικονο
μικό όφελος
φορά τους πελάτες στεγαστικν δανείων
που υπήρξαν έως τρα συνεπείς στις υποχρεσεις τους , βάσει
του προγράμματος.
Η Εθνική είναι η πρτη τράπεζα που
σχεδίασε και υλοποιεί το Πρόγραμμα Ανταμοιβής της συνέπειας των
πελατν της . Με τον τρόπο
στο τέλος κάθε έτους και α
και επ
υκριτηρίων
και εγκατατο
Αντ. Κονταράτος: ο
Ελληνας της NASΑ που
συμμετείχε
πρόγραμμα Απόλλων
yια τη Σελήνη
Την απαγόρευση κατασκευής κτιρί
νικού , προβλέπει τροπολογία
λαμβάνεται
<Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτισεις στη
ρύθμιση οφειλν προς τη φορολογική
διοίκηση του ν.4611/2019> του υπ. Οικονομικν .
που περι
ων και εγκαταστάσεων , των οποίων το ύΨος υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο
από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό , εντός ζνης 100 μέτρων από τα όρια του
ακινήτου του πρην Αεροδρομίου Ελλη.
στο υπό αξιολόγηση σν
Οταν ο πρην ναζί Βέρνερ φον
Μπράουν αέστησεν το φιλόδοξο διαστη
μικό πρόγραμμα των ΗΠΑ, έχοντας μεταφερθεί στην Αμερική μετά την ήττα
του Χίτλερ, συγκέντρωσε γύρω του μια
μικρή ομάδα στενν συνεργατν ,
ποίοι τελικά σχεδίασαν και υλοποίησαν
το ιστορικό πρόγραμμα Απόλλων , που
έστειλε τους πρτους ανθρπους στη Σελήνη. Μέ- ΝΑ
λιτικού Πόλου ΕλληνικούΣΕΛΛΑ
Πως τα νέα μέτρα βοηθούν τις κατασκευές
και αυτές την ανάπτυξη
οι 03
Η ανάκαμψη
-Ο ΕΝΦΙΑ μεινεται από φέτος , μεσοσταθμικά κατά 22%. Συγκεχριμένα για
τις μικρές ιδιοχτησίες (έως 60.000 ευρ)
η μείωση θα είναι της τάξης του 30% . Ο
φόρος για τις μεσαίες ιδιοκτησίες (από
60.000 ευρ έως 1.000.000 ευρ ) θα μειωθεί από 20% έως 27%, εν για τις ιδιοχτησίες με αξία άνω του ενός εκατομμυρί ου η μείωση θα είναι της τάξης του 10%.
Επιπλέον , αναφέρεται στην οικονομική ανάλυση, η χυβέρνη ση
σχεδιάζει την έναρξη πέντε ΣΕΛΛΑ
των επενδύσεων σε καΠαγκόσμια Ημέρα
κατά της Εμπορίας
Ανθρπων:
Περισσότερα από
20.532 θύματα
ΕΕ το 2015-16
τοικίες , οι οποίες αποτελούσαν παραδοσιακά σημαντική συνιστσα του ΑΕΠ
της Ελλάδας, καθς και η ενίσχυση της
δραστηριότητας του κατασκευαστικού
κλάδου εν γένει , είναι σημαντική για την
ανάπτυξη της χρας. Θετικά προς αυτή
την κατεύθυν ση δύναται να λειτουργήσουν οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις,
θς και μία σειρά από μεγάλα έργα που
προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, αναφέρουν οι οικονομικοί ανα
λυτές της Alpha Bank, στο εβδομαδιαίο
οικονομικό δελτίο της τράπεζας
Ντόμινο ανά πτυξης
Οπως αναφέρεται στην ανάλυση,
ό,τι αφορά τις ανακοινωθείσες φορολογι κές ρυθμίσεις:
- Αναστέλλεται ο ΦΠΑ στην οικοδομή ,
Hamburger Abendblatt: Εφοριακοί με
στην Ελλάδα για την
φοροδιαφυγής
καΠάταξη της
μαγιόν
Η εμπορία ανθρπων είναι ένα απο τρόπαιο έγκλημα που
ση με τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες και
αρχές : Το δικαίωμα στην ισότητα , στην
αξιοπρέπεια, στη διαβίωση χωρίς φόβο .
Παραμένει μια πολύ κερδοφόρα μορφή
οργανομένης εγκληματικότητας, η οποία απαγορεύεται ρητά από τον Χάρτη των
Θεμελιωδν Δικαιωμάτων της Ε. Είναι
επίσης, μία δραστηριότητα που προκαλεί
μη αναστρέψιμη βλάβη
στις κοινωνίες και στις οι κονομίες της ΕΕ.
έρχεται
σε αντίθε< 1ο φαγητό ήταν νόστι μο, αλλά ο λογαριασμός έκατσε στους πελάτες
στο στομάχ 836,20 ευρ ζήτησε από Αμεριχανούς τουρίστες σερβιτόρος παραλιακού εστιατορίου
στη Μύκονο. Δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραθεριστές συν εχίζουν να μιλούν για αντίστοιχα θρασύτατα περιστατικά σε ελληνικά νη
σιά> αναφέρει ρεπορτάζ της Hamburger Abendblatt, το οποίο εστιάζει στο μπαράζ φορολογικν ελέγχων.
<Περίπου 50.000 ελέγχους εξήγγειλαν οι φορολογικές Αρχές για τους καλοκαιρινούς
μήνες-στις μεγάλες πόλεις όπως την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά και την Πάτρα, αλλά και στα τουριστικά νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου . Προκειμέ
νου να μείνουν απαρατήρητοι, οι φορολογικοί επιθεωρητές περνούν με Α
καθς και ο φόρος υπεραξίας σε αγορές
και πωλήσεις ακινήτων .
- Καθιερνεται έχπτωση φόρου 40%
στις δαπάνες για την ενεργειακή , λει τουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίθύματά του,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα