Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15052 Ιδρυτής : IΙωάννηs Κόκκινοs ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 www.proinanea.gr e0,50
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΥΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Τα LED αλλάζουν τα δεδομένα
στον οδοφωτισμό
Μια μεγάλη επιτυχία για τουs
άντρες του water polo
Ένα καλαίσθητο έντυπο για
τουs θησαυρούs τns Πόλns
Ξεκινά ο διαγωνισμός Που θα εξοικονομήσει πόρουs
ΔΗΜΑMΕΙΟ
oληου
ανirο
Σελ. 14
Σελ. 5
Σελ. 3
, έ6- PSα
Σε τροχιά ανόδου
η ανοροπαΛΙ
ακινnτων
Σελ. 7
Υιοθετούν απράσινεςν λύσειs οι λεμβούχοι
Νέοι, οικολογικοί κινητήρες στο 80% του στόλου
Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νέο e-branch στο κέντρο
των Ιωαννίνων
Αποδοχή λαθν μετά
την ήττα
Σελ.4
Τ94ΠΕΣΑ m5n
Σελ. 9
Σελ.6
I3δrk Ne