Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
'aggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
[email protected]
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 9877-ΕΤΟΣ 35ο-ΤΙΜΗ 1 Ε .ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ ΚΑΙ "ΕΚΤΡΟΠΩΝ" ΤΟΥ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΟΣ
Στις 889,81 μονάδες
Πτση 0,58%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Restart
ΕΚΡ 2002
μέν Α Κ
Μπόνους
στους συνεπείς
δανειολήπτες
στεγαστικν
στις συντάξεις
Σελ. 4
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Σελ. 5
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ
θετικά βήματα
Γεγονός το νέο φορολογικ
Σημαντική βελτίωση κατέγραψε ο δείκτης
οικονομικού κλίματος
nomic sentiment indicator, ESI)
εν υποχρησε στην
σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της
Ευρωπαϊκής Επτροπής.
Συγκεκριμένα ,
μορφθηκε στις 105,3 μονάδες , από τις
101,0 τον Ιούνιο , εν στην
χρησε στις 102,7 από 103,3 μονάδες
στην ΕΕ μειθηκε στις 102,0 από τις 102,3
μονάδες.
Η διαμόρφωση του ESI στην Ελλάδα ετη ρεάσθηκε θετικά από την αύξηση της εμπ στοσύνης σε όλους τους επιμέρους τομείς ,
και συγκεκριμένα
από 7,9 μονάδες),
48,1 από -55,5 μονάδες ) , της βιομηχανίας
(στης 1,7 από-0,6 μονάδες )
εμπορίου (στις 13,7 από 9,2 μονάδες) καθς και από την αύξηση της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης (στις -20,2 από -27,8 μονά δες).
Η μείωση του ESI στην
κυψε από m
τομέα της βιομηκανίας ,
Aιανικού εμπορίου και των κατασκευν εν
Βελτιθηκε οριακά η εμπιστοσύνη μεταξύ
των καταναλωτν. Μεταξύ των μεγαλύτερων
οικονομιν ης Ευρozνης, ο ESI αυξiθηκε στην Ολλανδία (+1,7 μονάδες),
λία (+1,4 μονάδες ) και την Ισπανία (+0,6
μονάδες ) εν μειθηκε σημαντικά στηn
μανία (-2,4 μονάδες) και έμεινε αμετάβλnτος στη Γαλλία.
Εμιστοσύνη δείχνουν οι αριθμοί
ελπίζουν στο
καθημερινότητα του Έλληνα.
στην Ελάδα (eco
τον Ιούλιο,
και τmν ΕΕ.
Καταρρέει
η στερλίνα λόγω
ριψοκίνδυνης
διπλωματίας
Ευρωzνη
νομοσχέδιο
στην Ελλάδα ο δείκτης διαΕυρωζνη
υποΣελ. 3
Σελ. 8
ΓΑΛΛΟΙΤΑΛΙΚΗ "ΑΣΠΙΔΑ"
των υπηρεσιν (στις 22,1
των κατασκευν ( στιςΕΥΡΩΖΩΝΗ
Τοtal καΡΕΝΕ
και του λιανικού
Ευρωζνn Προέ
χαμηλότερη εμπιστοσύνη στον
των υπηρεσιν, του
κοινες γεωτρησεις.
βlα 4
Επιδεινθηκε
το οικονομικό
κλίμα τον Ιούλιο
την ταστηνΕ κυμτριομή Α0Ζ
Γερκαι όλοι
φάνει
άμεσο μελον
Σελ.5
Σελ. 2
Ο λογικός