Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

31oC, 21:00

26oC - Υγρασία 55%-83% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:38 - Δύση ηλίου: 20:54

€0.80

Åìðéóôïóýíç, ãåííáéüôçôá, åõèýíç

Η παρεξήγηση με το mail της Μερόπης που δεν έλαβε ποτέ ο δήμαρχος
και ο βομβαρδισμός των media με τις εκατέρωθεν ανακοινώσεις έχουν
ως επίδικο την ατμόσφαιρα ανάμεσα στον απερχόμενο και τη νέα δήμαρχο. Θέμα, ας επιτραπεί ο σχολιασμός, παραπολιτικό και όχι επί της ουσίας. Επιβεβαιώνει την έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους, που έχουν την ευθύνη της διοίκησης του νησιού, κλίμα που δυστυχώς
αναδεικνύεται και από τις προκαταρτικές συναντήσεις των τριών πλέον Κερκυραίων δημάρχων, που σημειωτέον αναλαμβάνουν σε τέσσερις εβδομάδες. Όσα διαρρέονται απ’ αυτές τις συναντήσεις και όσα προσφάτως είδαν το φως της δημοσιότητας με αφορμή τις εξελίξεις για το εργοστάσιο των σκουπιδιών, επιτείνουν την εκτίμηση για τη ψυχική διάσταση ανάμεσα τους, κατάσταση που δεν είναι υποχρεωτικά απότοκη των
διαφορετικών πεποιθήσεων και διοικητικών προσεγγίσεων. Δεν είναι καλά νέα αυτά. 3>>

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4934

ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ - ΥΔΡΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Áßôçìá êáô' åîáßñåóç åñãïëáâßáò óôç ÌÝóç
Σε μια ακόμα εργολαβία
καταφεύγει ο Δήμος
συνεπικουρούντων
των κυβερνητικών
αρμοδίων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε αίτημα fast track εργολαβίας με αντίστοιχης ευελιξίας και
ύψους ποσό χρηματοδότησης κατέληξε η δημοτική Αρχή, προκειμένου να
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, που έχει ανακύψει με την αποκομιδή των
σκουπιδιών. Οι Υπηρεσίες της γενικής κυβέρνησης είναι σύμφωνες με
αυτή τη διαδικασία, υποστηρίζοντας
μια τέτοια εξέλιξη για την Κέρκυρα ώστε να μην ξαναζήσει τις εφιαλτικές,
επικίνδυνες και δυσφημιστικές ώρες
των τελευταίων καλοκαιριών.
Σελίδα 5>>

ÍÝï êáôÜóôçìá ôçò Ìçôñüðïëçò óôçí Ðßíéá
ΚΕΡΚΥΡΑ. Επεκτείνει τις εμπορικές της δραστηριότητες η Μητρόπολη με το νέο κατάστημα στην Πίνια. Πρόκειται για το βιβλιοπωλείο "Θαβώρ" σε κεντρικό σημείο της πιάτσας, με βιβλία, εικόνες και άλλα εκκλησιαστικά είδη. Το κατάστημα εγκαινίασε την
Τρίτη το απόγευμα ο Μητροπολίτης, Νεκτάριος. Ο φακός της "Ε" βρέθηκε εκεί.

ÂïëÝò ÌáñêÜôç
óå ÍåñÜíôæç,
ëüãù… Õäñáßïõ

ÓÞìåñá, ìå +8 èÝìáôá,

ÊÑÏÕÁÆÉÅÑÏÐËÏÉÁ

ôï Äçì. Óõìâïýëéï

ÔåôÜñôç 31 Éïõëßïõ
Emerald Princess
07:00 - 16:00 - ÅðéâÜôåò: 3.800
Celebrity Infinity
09:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 2.449

6249 επισκέπτες
σήμερα στο λιμάνι

6>>>

ÎåêéíÜåé ìå Âüêïëï ï ÁÏÊÊ; 15>>

3>>>

Ç "Ýêèåóç" ôçò
Ä/íóçò Á/âÜèìéáò
ãéá ôç Äß÷ñïíç
Ðñïó÷ïëéêÞ
4>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα