Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιργος
Αμβροσου
η Αλήθεια
" Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
oχολάζει
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ. 3
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4444-ΕΤΟΣ 16ο
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΤΗA: 24410 80888
Η χρυσήν σύνταξη
ΠΡΟΣΙ
. Ένα έγγραφο του ΕΦΚΑ
ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΑ
KΟΛAΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝΣ/ΕΦΚΑ
Ταχ Δ/ νση
Τηλέpωνο
email
με ημερομηνία 10 Ιουλίου
2018 Που αφορά την υπόθεση με τις υπέρογκες
συντάξεις φέρνει στη δημοσιότητα n εφημερίδα
Θέμο; Υψος συντάξεων συμβλαιογράφων
ο συμβολαιογράφοι txoν την διατερότηνα να μην πληρνουν μόνο
πάγκς ασφαλιστικές εoφορίς αλλά και αναλογικές με βάση τον κύκλο
εργασίν τους (Ν.4114/60, miomm εnί τmn πηnno τω συμβολαιο.
ΥΡαφικν συμβάσεων που καηριζον). Ωστόσο , tως και την 1252016
( έναpξη Ν 4387/2016) λάμβαιάν συνταξη με βάση τα καττατα δριο
ασφαλιστκν εαφορν και μι το χρόνο οσφάλισης τους Συμβολαιο γράφος με 40 χρόνια ασφάλιεπς λάμβανε 1232,09 tυρ (δεν υπήρχε
B) Συμβολαιογράφος με συν άξιμες αποδοχές 40.648,30 ευρ και
καταβληθείσες ασφαλιστικές εισορές 7.804,473,80 ευρ με βάση τον νέο
vομο και την αρχή της ανια Τοδοτικότητας θα λβει μικτή συνταξη a ΙΝεα
ποσού:23.008,84 ευρ.
αντατο όριο χορήγούμενης νταξης για τους uσφαλισμένους που
υπέβαλαν amση μετά την 12/5/2016θα λάβει σύνταξη μικτή
μποσού 2616.31 μα40έτη και1unvεςασφάλισης,
LDaad ΝΜra
Σελ. 5
Πολτική
Κονωνία.
Ευθύμιος Λέκκας: κ . Αγοραστός: ο
Για τον σεισμό
στη Νιγρίτα
Πολιτισμός είναι
ανάγκη ζωής
Φεστιβάλ
Λιμν.
ΝΚΑΡΔ
Συνουλίες
Μουσικοθεατρικές
Παραστάσεις
Σελ. 7
Σελ. 5
Πράσινο φως για τη δημοπράτηση
Καταγραφήί μνημείων Αργιθέας
. Πόλε. Της ανάπλασης
-3d Sor
Aήμου
Αργιθέας
και δημοσίου
της κεντρικής πλατείας του
Παλαμά
Σελ. 12-13
Σελ. 9
Ζητείται υπάλληλος από την ΑΛΗΘΕΙΑ
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει υπάλληλο γραφείου με ευχέρεια χρήσης
προγραμμάτων λογιστικής.
Πληροφορίες: 2441080868-6977200595
Στείλτε βιογραφικό στο [email protected]
ΕΛΙΑ-