Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 620-Αρ φύλλου 17.567 . Τιμή 0,60 E- Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019
Γραφeία: Φ.Τζαβέλλα 11- ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 26510 30.350. htp:/ww.proinosiogos.gg. [email protected]
Η ΕΣΕΕ ζήτησε χθες από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Εμπορίου.
ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΠΑΡΑIEΟΡΗ
Εισβάλλουν σε χωριά, καταστρέφουν κκίπους και καλλιέργειες
Ανεξέλεγκτη πλέον η κατάσταση
αγριογούρουνα στην Ήπειρο!
Ο κηδιμουρία Εδικν Οκοτομιόν Περον [OT και ε εδικό φορολογκό
uanές βα συονκλνήναμιγρους τπιργήσχτης αμηκής τρο
ΟΕιδικό Σμα Δίωξης του Παρεμπορίου ζητά η αγορά.. .
με τα
Ρκάθε χρόνο θηρεύονται 9.000 ζ , όμως αυτό δεν είναι αρκετό
για να βάλει φρένο στην αύξηση του πληθυσμού τους
Μέτρα ζη τούν οι αγρότες της περιοχής μας
. Τρόπους εξόδου από την
κρίση αναζητά ο εμπορικός κόσμος και οι μικρομεσαίες επχειρήσεις οι οποίες έχουν δοκμαστεί σκληρά την ιελευταία δε ΕΠΛΙΑ
ΧΒες αντιπροσωπεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου
και Επιχερηματικότητας , είχε συνά. Περίπου 270 παρέες κυνην αpιόχοιρου υπάρχουν
στην Ηπερο, οι oποίες, με βάστατιστικά στοχεία της "
Κυνηηεικής Ομοσπονδίας, θηρεύουν κατά μέσο όρο 9.000 ά.
γριόχορους το χρόνα .
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
ντηση με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Εινδύσεων Nίκo Παπαανάση στον οποίο έθεσαν Το σύνολο
των προβλημάτων που αντιμετωπί ζει ο κλάδος και κατέθεσαν προτ σεις για ην αντμετπισή Τους.
Στην κορυφή της λίστας πων ά μεσων παρεμβάσεων , βρίσκετα το
παρεμπόρο , το oποίο πλήτει τις υγείς επιχειρήσεις, νοθεύει τον αντα : Πάταξη του παρεμπορίου, αλλά και διάρθωση στρεβλσε
ων που παpατηρούνται στοθεσμό των εκπτσεων και
προoφορν ζητούν οι έμποροι από την Κυβέρνηση
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
Μπορεί τα παραπάνω νου μερα να μοιουν εντυπωσιακά ,
ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι ο
δακνούντα μου τέoοu είδους : συγwκΡνες θpεύεις αpκούν
για να μπει φρένο στην αλματ
σματική λύση, ο Εμπορκός κόσμος : δη αύξηση του πληθυσμού των
αγριoγούρουνων στην περοχή
τος Atξης Παρεμπο - 11η σε: μας, η οποία προκαλεί πονοκ γωνσμό κα κατά κανόνα κκοστει λή ποούτητα Των προόντων που
και στους καταναλωτές με τη χαμη aαναλινn. Ος την πλέον αποτελεΘα τοποθετηθούν 2.700 σματα στα Γιάννεα
θεωρεί την σύσταση Εδικού Σμα Πm
Για ένα ακόμη καλοκαίρι τα αγριογούρουνα αλωνίζουν σ
δλη την Ήπειρο κάνοντας ζημμές σε καλλιέργειες και εgβάλλοντας σε κήμους και αυλές σιν στα χωριά. . .
Στην εκκίνηση ο διαγωνισμός
Στα Γιάννενα ο Ταξίαρχος Κωνίνος Λούβαλης
Καθήκοντα ανέλαβε ο νέος
Αστίκός Δευθυντής Ηπείρου
για το νέο φωτισμόμε LED!
ν. ΜΠΕΙΚΑΣ: Μεγάλη η εξοικονόμηση πόρων
φαλο στους κατοίκαυς της υ παapou κκαι ειδικά στους καλ λερχητές
. Σημανηικά θα
αναβοθμστείο οδο.
φωτισμός ης πό .
Του Νομού Ιωσwννων.
ίοκηη θημερινα
wAtομν με Αναmpς
oκαταστροφές που προκα : λούν τα ζα στις καλιέργειες e
να γνωστές Δεν είναι όμως μόνο .
αυτό. Τελευταία κυριολεκτικά
σβάλλουν σε χορά αναζη
τντας τροφή ενω 1ησελ
νΕrικαταγυγή ατ' το Τσεπλοβο χαι ένα πλούοιο βιογραφιακό
Ψυ και εξοικονύμηση ενέργειας για Τον
Δήμο όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση
. Στη θέση Του στο γραφεί
Του Γενικού Περιφερειακού Αστνομικού Διευθυντή Ηπείρου βρί
σκεται εδ και μερικές ημέρες ο
Ταξίαρχος Κωνσταντήνος Δούβ , λης , ο oποίος έχει αναλάβει και : κΤΕλεί κανονικά πα καθήκοντά rou .
στα Γιάννενα Των
2700 νέων φωτιστκν συμάτων τχνολογίας LED που
Σε λειτουργία το νέο e-branch της Τράπεζας
Ηλεκτρονικό έγινε το κατάστημα
της Πειραις στην Πυρσινέλλα!
προωθεί ο Δήμος,
Το συγκεκριμένο έpγo θα περάΕν ο Ράμα.
αποποιείται την Ελληνική καταγωνή Του
σα σε φάση μλοποίησης από το εpχόμενο φθηόπωρο , καθς σης 30
Αυγούστου, τελευταία ημέρα θητείος
Της Δημοτικής Αρχής Μπέγκα, λήγει
η Τροθεσμα κατάδεσης προσφορν και Βα δενερηeείο σχετικός
διαγωνισμός Τα στοιχεία του σποίου
δόθηκαν χθες στη δημοστόττα από
τον Δήμο . Πρόκετα 11η σελ
Οι Τσάμηδες συνεχίζουν Τς
Προκλήσεις κατά των Β/ηπειρωτν
rpισαν με συνθήματα το χωριό Βαγγαλιάτες .
Με καταγωή από το Ζαγoρ , ο
. Δούβαλης έχει Τη φήμη κανού οωματικού, ο σποίος διαθέτει εμπερία σπό εδύσκολες, περιοχές όπως
είναι η Ηπειρος , tν γνuρί α
προβήματα και ης
>Προσμέρει πληθρα uρεσιν και έ δευρυμένο οράρι
. Με τελεί
ως διαφορεnκή μορφή από
αυτή που Ef
χαν συνηθίσει
oι Γιaννιτες
λειτουργεί
πλέον Το υποκατόστημα ης
Τράπεζας Πε ρανς στη γw
vία Των οδν
- 11η σε
. 0 πpοκλή .
σεις Των ΑλβανοΤσάμηδων κατά Των
Ελλήνων πης Αλβα .
νίας συνεχίζοντα .
Μια εβδομάδα μετά
την καταστροφή με
εκρηκτικές ύλες rου
μνημείου Του θύμου Λλη στην Κρα νια, προχθές Το
βράδυ οι γνωστο .
όγνωστοι έβαλαν
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Σ0φιλευηάίτιλ
μη lnnτιμικ nλ
Πυρσινέλλα
και Γρηνορίου Σακκά στο κίντρο
Της πόλης. Το κατάστημα διαθέτει
πλέον ένα πλήρως συτοματοπουημένο ηλεκτρονικό σύστημα προσφέροντας ην εμπειρία mς σύγ .
| Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ n. 7
χρονης τpαπεζικής εξυπηρέτησης
και στους πελάτες Της Τράπεζος
στην Ήπειρα
Το νέο ebrandh bωaννίνων, που
. Ση σελίδα 12
- 11η σελ
Υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή
Νόμος του Κράτους
η μείωση του ΕΝΦΙΑ
- σuλ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΣ
Τους ψηφσα ολνούς!
Φυγή προς την κανονικότητα!
Επίσης και η διεύρυνση των 120 δόσεων
. Εχοντας εξασφαλ
σε την συναίνεση wv
Τεσσάρων κ Των έξ
κομμάτων ης Βουλήs .
το νομοσχέδιο για ην
μείωση Του ENΦΑ και
την βεληίωση και διεύρυνση τηςρύθμισης wv
120 δόσεων Ψηφίσπηκε
χθες Το βράδυ από την
Ολομέλεια ης Βουλής .
Επί της αpχής υπέρ το νομοσχτδίου ψήφισυν η ΝΔ, ο ΣΥΡΖΑ, Το ΚIΝΑ
και η Ελληνική Λύση . Με το επαρνp τοποθετήθηκε 1ο ΚΚΕ. Το MePA25 pήφσε κόχι επί της αρχής και ενo στην ρύθμιση για Τις 120 δόσεις.
> Της ΕΛΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥΔΟΥΒΛΗ
> ράpειο ΠΩΡΤΟΣL. KE Φλάλογος
. Εξω από το σχολείο του χωρού , (εκλογ
κό κέντρο), αντάμωσαν Τρες γεrτόνσες κάmοaς ηλικίας.
- Τ ψήφ'σις Aεύκαω;
- Αμου , π ρωτάτ , ότη μάβαλε στην τσεπ'
στν καλή Τ ποδιά . αδερφός μ, θα τον γε λούσα; niσω μου σ' έχω σατανά .
- ίσύ Ολγα,
- Μόδουκι ένα χαρτίο άντρας μ' ένα ο γιατρός γα
μάτα που δεν μ' παίρν φράγκο είν μη του κΚΕ. Τάβαλα
σ'ν καλτσοδέτα στν πατούνα . " γιατρού στ '
ζέρβια, κι έρξα τ' γιατρού! Πως να πάνω σπίτ
.Εmστροφή στην κανονικότητο , είναι φρά
ση που χρήσιμοποιείτα συχνά τρο πλευταία
από στελέχη της κυβέρνησης και aπό μέσα ενημέ .
ρωσης που ην υποστηρίζουν. Από την άλλη πλευ ράη σντιπολίτευση χορακτηρίζ Τις ενέργειες της
νέος κυβέρνησης φήξη με την κανονικότηταν
Και εντελς καλόπιστπα αναρωπέτα κανείς σε
ποια κανονικότητα ανοφέροντα, Η απόντηση δεν είναι καθόλου
εύκολη αν μάλιστα δεν προσπαθήσουμε να απooαφηνίσουμε π e νοούμε με τον όρο κανονικότητα.
Eτσι, κατά τον υνικό φόσοφο Αντισθένη, πρέπει.
-η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα