Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Μεγάλη επιτυχία
σημείωσε ο 1ος
αγώνας δρόμου
«Ιωακείμ Λιούλιας»
στον Κρόκο

Ο Σπύρος Διόγκαρης
ανέλαβε τα καθήκοντα του
Αστυνομικού Διευθυντή Κοζάνης

«Πυρετός» στη Βουλή: Ψηφίζονται
τρία νομοσχέδια σε 10 ημέρες
σελ ~ 5

σελ ~ 3

τιμή 0,50 €

Έτος ίδρυσης

σελ ~ 7

Η περιφορά
της Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντω
στο Βαθύλακκο

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

Για ένοχη
σιωπή των
βουλευτών
σελ ~ 13
της ΝΔ και του
Με την παράσταση
περιφερειάρχη
«Ο κύριος Κιχ και το
μιλά ο Γιώργος
μυστικό κουτί των
σελ ~ 4
Αδαμίδης
ήχων» ξεκίνησε
το τριήμερο
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ:
φετστιβάλ «Θέρος»
Προκήρυξη
11ος Αγώνας
Δρόμου
«Μνήμες
Λιγνίτη»
σελ ~ 3

7043

Αρ. φύλλου

Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

σελ ~ 16

Ανακοίνωση
του ΚΚΕ
Κοζάνης για
την προσωρινή
διακοπή
λειτουργίας
του ΑΗΣ
Καρδιάς
αλλά και την
μελλοντική
οριστική
διακοπή

σελ ~ 10

Καθήλωσε
το κοινό ο

«Οιδίπους

Τύραννος»
στο

Υπαίθριο
Θέατρο

Κοζάνης

σελ ~ 24