Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιουλίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6823
Τιμή : 1.00c
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Βγαίνουν
από την
Ξεκινάει ο Γολγοθάς
τns Πληρωμής των φόρων
καραντίναν
τα capital
controls
Η ρα του λογαριαγάλη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλν,
ρισσότερο τροφοδοτούν
φορολογούμενοι .
ούμε.
έφτασε Από την ερ .
χόμενη Τετάρτη και
για ένα εξάμηνο , τουκοκυριά .μσθωτοί και
επαγγελματίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με
προθεσμία υποβολής
των φορολογικν δη.
λσεων και μετά από
δύο ημ λου
Τέλος στα capital
Φόω ηρωμή
Ο ετήσιος Γολγοθάς- των φορο-λογαριασμν ξεκινά και
κάθε μήνα στο εξής.
w m τ eινόπωρο καθς η προσφατη έξοδος του
Δημοσίου στις αγο .
ρές, η επαναφορά
επίπεδα του 2014 και
η αποκλιμάκωση των
επιτοκίων στα κρατικά ομο a στην 11
φορολογούμενοι θα
πρέπει να πληρσουν
την πρτη δόση του
φορου εισοδήματος.
ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα
είναι φέτος ελαφρύτεΡος κατά 10% έως
από την ερχόμενη Τετάρτη μέχρι και τον Ιa το τέλος επιτηδεύματος, η ειδική εισφορά
αλληλεγυης και η
Ο φόρος θα πρέπει να
πληρωθεί σε τρεις ίσες
διμηνιαίες δόσεις . Η
λίου. η δεύτερη μέχρι
τις 30 Σεπτεμβρίου και
τρίτη έως τις 29 Νοεμβρίουολογούμενοι
ριο του 2020 θα πρέπει δόση του φόρου εισο.
να βάζουν βαθιά το δήματος , πάνω από 1
χέρι στην τσέπη για να
συγκεκριμένα ,
εκατ. επιτηδευματίες
ραpασς
το ένα μετά το άλλο .
Το ζητούμενο βέβαια
και ο μεγάλος προβληrie έπει α
καταβάλουν μέχρι την
τελευταία ημέρα του
Ιουλίου τον ΦΠΑ για το
ερο τρίμηνο του
έτους.
Μετά τη λυτητερή
του φόρου εισοδή μαέ
ΠοΔT να εξοΦληθούν:
Ο φόρος εισοδήματος περίπου 3 δισ.
Έρχεται
η Ψηφιακή
σύνταξη
λογική διοίκηση αλλά
και για τη νέα κυβέρνηση είναι εάν α
εκκαθαριστικά
ενσωματνονται όχι
ένας αλλά μέχρι και
διαφορετικοί
έχουν τη δυνατότητα
να σπάσουν σε περισσότερες δόσεις την
πέντε
δπολογιστεί θα καταλήξουν στα ταμεία του
Δημοσίου ή στη μεστου οι
ακινήτων θα δουν τον
λογαριασμό
ιδιοκτήτες
είτε νonaμοποιντας
συνέχεια στην 10
δήματος , ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης ,
Κόκκιναν
δάνεια
Η έκδοση της ψηφια.
θέμα χρόνου, μετά το
αποτέλεσμα της διυπουργικής σύσκεψης
ταξύ των υπουργείων
Εσωτερικν, Εργασίας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης , κατά
τη διάρκεια , της
-Τα SOS για να
μπείτε
στον νέο νόμο Κατσέλη
η επιτάχυνση της δια .
δικασίας
έκδοσης
συντάξεων , , μέσω της
συνέχεια στην :
Σελίδα 9