Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
Κ () εA
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ (4pΙρΡFAΕΡ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΤΡΙΤΗ
30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΔΗΜ ΟΠΡ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12515
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.K . 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μπαράζν νομοθετικν πρωτοβουλιν από την κυβέρνηση
Νομοθετικό σπριντ εν μέσω θέρους
| ε ένα κμπαράζω νομοθετικν πρωτοβουλιν η κυβέρνηση ξεκινά επί της ουσίας το έργο της , δίνοντας το πρτο-βασικό στίγμα των προθέσεων της.
Το επιτελικό κράτος , τομίνι φορολογικό , η κατάργηση του πανεπιστημιακού
ασύλου και οι αλλαγές στον ποινικό κδικα , είναι τα βάσιμα σημεία των νομοσχεδίων που αναμένεται να ψηφιστούν μέχρι τις 8 Αυγούστου , σύμφωνα με τον προγραμ ματισμό της κυβέρνησης .
Τις 10 Αυγούστου αναμένεται να έχουν εκδοθεί και οι τελευταίες
υπουργικές αποφάσεις, που αφορούν την επένδυση στο Ελληνικό , έτσι στε εντός
Ταυτόχρονα ,
του έτους να έχουν ξεκινήσει τα έργα .
Η κυβέρνηση αναμένει ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων θα τύχει μεγάλης αποδοχής
και θα ανακουφίσει μεγάλο Τμήμα των πολιτν, εν παράλληλα θα αφέρειν χρήματα
στα δημόσια τα μεία.
Guardian : Κόβουν
το κάπνισμα μετά
από χρόνια
Alpha Βαnk: Ανακάμπτει
η αγορά ακινήτων
Γλιτστε τις κατασχέσεις
με 20 ευρ το μήνα!
μρύθμιση της κυβέρνησης για τις 120 δό .
Ισεις προσφέρε εκτός των άλλων και
Μετά από μία δεκαετία διαρκούς πτσης , ο κλάδος
Lτων Κατασκευν παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης ,
διαπιστνει η Alpha Bank. Παράλληλα , οι άμεσες διορ θωτικές παρεμβάσεις στη φορολογική πολιτική που ανα κοινθηκαν από τη νέα κυβέρνηση
επίνδυσης στο Ελληνικό και ο σχεδιασμός ορισμένων
Mobnia Δl ntae au oΥηκά.
εκατ. οφειλέτες προς την εφορία.
της χρας και τους qpρείς του Δημοσίου ο υπουργός
Υγείας Βασυλης Κικίλιας.
Ειδιχή αναφορά στην ετα0μογή του νύμου κατά του
Ακόμη και εάν η διαδικασία κατασχέσεων έχει
ξεκινήσει , αλλά οι οφειλέτες υποβάλλουν ηλ
κτρονικά την αίτησή τους , τότε η διαδικασία σταεπίσπευση της
στη γρα μας κάνει o Gunrdinη, Ουμαζοντας ότι η αρA Aεθνής Εκθτan .
Αντιθέτως, επί των ημερν της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, οι κατασχέσεις συνεχίζονταν κανονικά
ακόμη και εάνο οφειλέτης είχε ενταχθεί στη ρύθστερή πρην κυβέρνηση Τσίτρα ήταν γεμάτη
ανιστές που δεν δίσταζαν να ανάουν δημόσια τοιγά .
καπε.
ρατέρω τόνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας.
Οι παρεμβάσεις στη φορολογική πολιτική για τον κατα.
σκευαστικό κλάδο είναι εξέχουσας σημασίας . Ο κλάδος
κατέγραψε έντονη κάμψη κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στη χρα , γεγονός που οφείλεται αφενός
στην απλεια εισοδημάτων
ρου στο υψηλό φορολογικό βάρος.
.Εννά ρόνια, δέκα μήνες και 26 μέρες αφότου τέ.
θηκε σε εαρμογή αυτή η απαγόρευση
επιτλους αναγκάζονται να συμμοοφωθούν , γράφει η
ανταποκρίτρια του Guardian Έλενα Σμι0 αναgερόμε .
μιση.
, βουλευτές
Εισ, μόλις με 20 ευp Μ
ρίας Υλυτνουν
το άγχος των
κατασχέσεων.
Κατάσχεση θα γίνεται μόνον εάν ο οφειλέτη
δημιουργήσει και νέα χρέη.
και επενδύσεων και αφετέ εφαgμέσει επιτελους τον νόμο κατά του καπνίσματος .
120 ΔΟΣΕΙΣ: Οι αλλαγές
θα ισχύσουν και στα Ταμεία
ΕΦΟΡΙΑ: Πρόστιμο έως 500 ευρ
για μη υπιβολή δηλσεων
ΣΤΕΡΛΙΝΑ: Στο χαμηλά δύο και
πλέον ετν
Ται για τις ogeλές στα Ταμεία θα ισχύοουν οι εννοί.
κ δατάξεις του νέου φορολογικού νομοχεδίου για
PΠληξε χθες η ποοθεσμία υποβολής των φορολογ oν δηλσεων και αύpιo Τετάρτη λήγει η προθε
σμία πληρωμής της πρτης δόσης του φόρου εισοδήμα τος. Οι qoρoλογούμενο που δεν έχουν υποβάλλει δήλωσή
δεν αποφύγουν το πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος και
χυμαίνεται από 100 έως και 500 ευρό ανάλογα με την κα τηγορία της δήλωσης .
Tο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2017 δυμορφθηκε η στερλίνα , εv μέσω ανησυχν ότι η
Βρετανία οδηγείται σε μια άτακτη οδο από την Ευρω
παϊχή Ένωση. Τα hedge funds έχοuν ανξήσει τις καθσρέ
short θέσεις τους για την στερλίνα στα 6,11 δισ . δολάρια
τη ρύθμιση των χρεν στην εφορία σε έωs 120 δύσεις
Στο νομοσχέδιο που πρυβλέπει μείωση ΕΝΦΙΑ και βελ .
τίωση της ρύθμισης για τις 120 δόσεις θα περιλαμβάνε
μείωση του επιτοχίου από το 5% στο 3% για τις οgαλές
στα Ταμεία.
στην εβδομάδα μέχρι τις 23 Ιουλίου , στο υψηλότερο επί.
πεδο των shorts εδ και σχεδόν ένα χρόνο.