Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόno του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
διοκτήτης-Εκδότις- Δευθυντής ΒΑΣ ΕΡΒΑ Eτος 450-p ουλου 1526Τμή 040 ευμή -Τμίτη 30 Ιουλίου 2019
ΕΠΙΤΕΛΟ
ΤΕΛΟΣ
ΕΗΜΟΣΟΥΕ ΧΑΡΟΤΕ!!
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟ.Α
οιγάpo tthος σε PΕΠΟΡΤΑΖ
ομικού nnaroiou κατά
Αa τη κίνα όur ε n .
pa tmw εpop . ρης Τσελίτ0r ογή
Eti κα η p.
κού νόμου nou aneoτολε
w νυμιοη της κεμενης οnων 1δωκού Δικαίου
του Anuoίου Yne
A είος Βοσnς κικ " ρες κα η εντσυκοnoίοn wς γωνo "
ΤΕ. Δ.Ε)
Βαοκό στουίο nέρν
των onoαίτnτων νερ , ionon :
ι αστηρ .
ε την οροn
ΕΛ.ΤΑ ΚΛn.
σχικού e
Ισυνέχε τηΨ.
Τη συγκίνησή του εξέφρασε ο Κ .Mητοοτάκης
ra το νενονός ότι το πρτο του ταξίδε
ωs Προ0Ουnουργόs ήταν στην Knρο
Δεν θα κάνουμε πράγματα
Εκτός των συνταγματικν ορίων
Ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εσωτερικν
νnon tου εξέφοoε
των συνταγματικον ορίwν, ήταν το μήόυ το npτο tου tαΟΜ o .
τα την nρτη naρουσία του στο Δ.Σ,
| της ΚΕΔΕ.
vχrστησεΑΤ
Ευχ στη σεΤη
ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ
Κατάργηση
Πανεπιστημιακού Ασύλου
Με ηλεκτρονική κάρτα n dooδος
, Kαίτoι apακά η nογontευσε tους ψη
anoppopήσει το K .
0 t. τo a rZA nooia
στημιακού
τον έφερε στην εξου μενος όυ ο ΣΥΡΖΑ
. και
ο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
επέμβαση
Κinες και δοσ σκεnτομενους ψηφο, ομαδα aνοpκικους.
λ ae noNο
ότα Α
nτέ δεούς και σ.
Πράττοντα
σμένου στα φέματα κpοβαυομούς να ne . κpoδεξιούς , ΑAΛωστε
εaow κν ouήμαν
τος ειoόδου Προαναγγέλλει η υΝίκη Κεραμέως .
και η οικονουικn nol.
ΛE τou κόμματτός
tίxt εκδηλόσει την
Γράφει ο
Μίχάλης Γ. ουκάς
npo0εoή του οuά
ei τn.
σροός toυ είou
σνέχη τη σΕΜ
νετεα ντη σελε