Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Tυποξ
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νικάλοος Καραθάνος 151-1974 * Ιδιοκτήρια -Εκδότρια Σ αυρίδου 1. Σύνή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟ 2019
Περίοδος Β' (1974)* Αp φύλλου 60-11925
050 ε
Σηις 2-4 Αυγούστου
Νέα Παρου σία ση στ λαίοια
wυ Κύκλου Θερων Λογοτηuκν
Βραδιν του ΣΦ..L Δράμας
Έντονη
8η Συνάντηση Μικρασιατν
Βορείου Ελλάδος στη Δράμα
Η 16η Γιορτή
κινητικότητα
γραφεία
Εκατοντάδες χορευτές
από τους 18 Συλλόγους
έδωσαν τον παλμό
της μεγάλης γιορτής
Αφιερωμένη στο μυθιστόρημα
αΗ αληθινή ζωή ενός γυναικωνίτη
του Αλέξανδρου Ακριπόπουλου
Καλαμποκιού
στο Καλαμπάκι Δράμας
της Δόξας Δράμας
Της Πολύνας Γ.Μτανά
Προέδρου του Δ.Σ.του Συλλάγου
σελ. η
σελ. η
συλ. Τη
σελ. η
Η μετεγκατάσταση των φυλακν
Κορυδαλλού
Νικηφόρου Δράμας
Εν αναμονή προκήρυξης από τον ΑΣΕΠ για τις
προσλήψεις!
Ήδη στεγάζεται στο
Κέντρο Υγείας Δράμας
Πολύ σύντομα η μεταφορά της
1ης ΤΟΜΥ Δράμας
φυλακές
και οι
στο δικό της χρο
minvoι μoDa 0οι
ερίπου, λετουργεί ήδηστο
κπίρο του κέντρου Υγείας Δράμας (πρην
KA) , η πρτη Τοrική Ομάδα Υγείας (ΤOΜ )
Dο νlα
καθς δεν έχει ετομαστεί ακόμα ο χρος στον
onoων α στεγοστει μονμα, στη δασταύρωση των
Πρόεπαu γα ένα σόγειο κατάστημα , στο onoo
αυτή τη στιγμή γίνονται οι σχεετκές εργασέες κα
μας ενημερωνει μιλντας στον Πρφό Τuτοη
κα Ελένη Γαμβρέλη, Γατρός Ρευματολόγος, ΔιευΜe οδοΘ ναι καθοοά εανολά, ο ς ονωνική λετουργός μπορά
Θα πρέπεια σημεκσουμε ότ η ΤΟΜΥ Δράμας, ατοτελείμα μονάδα Πρωτοβάθμας Φρονπίδας Υγείας από οληγοβου, ο οποίος καθυστερεί οpσμένα πράγματα τα στοία αφορούν στα κουφματα του χρου.
: ΤΟΜΥ
πελεί ένας awTό κόΠκής δύον- π οaement κατ ν oσηλεύτρες, δύοδιοητεκαί και μία κοινωνκή λετουργός. Η τίδας , σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού
Βασυκή τους μέρμνα ενoι η πορoχή uπρεαων
πό και οκ ο T a e
βού, είπε οποιαδίττστε ρα μπορεί ανάλογα του περστατλονλ.
ρωμένη φpοντίδα ασθενν , με έμφαση στην αντιμετπιση
των χρόνιων νοσημάτων , καθς και η παροχή υπηρεσν
Του θανόση Πολυμένη
κρατούμενοι και το προσωπικό των φυΑΝΕΑ συζήτηση φαίνετα πως λακν , πς και με παιο τράπο θα γίνουν
Ο αρθμός
Χεππν ασθενν αξάνεται καθημ ρνάο . μας λα η κα Γαυβρήλη, κλείνοντας ραντεβού στο κατ σκον mοo δα και ι ςς όmως οι εμβολιοσμο , η
τηλ. 2521028020Μi
Ο αρικός στόχος της προηγούμενη ς κυβέρνησης, ήταν
κυβέρνησης στην εντρική εξρυ, νωρίς ακόμα , eναι άγνωστο αν πρτα
σία, που έχει σχέση με το νέο σωφρον- δημουργηθείτο νέο κτριο των φυλακν
στικό κατά στημα Δράμας τις φυλακές και στη συνέχεια γίνει η μεταφορά κρα κάθε πλκίν neί wα εκέπΑΤο mν ΤΟΜΥΛάκ ν ποn λα uά ακμα και nίδ Tmm ΤΟΜΥ nόο πρόβλημαπου αντιμετωπίζει Οιγιατροί που διαθέτε ανoι νηε κάτι πολύ δύακολο
με αφορμή το Υκρέμσμα και την μετεγ - μεταφερθούν σε διάφορες φυλαές ου
κατάσταση των φυλακν Κορυδαλλού , κρατούμενοι και στο μεταξύ κατασκευ ε σημείο εκτός πόλης.
Αυξανόμενη ζήτηση στην πατάτα
Νευροκοπίου με αύξηση στρεμμάτων
στούν οι σχετικός εγκαταστάσεις
ακν Κοουδολ
λου η δημουργία πάρκου πρασίνου στο στασίας του Πολίτη , στο οποίο έχουν μεχρο και η μετεγκατάστασή τους σε ταφερeεί όλες οι λειτουργίες των
όλλο χρο εκτός πόλεως ήταν από τις σωφρονιστικν κατα στημάτων της
πρτες εξαγγελέες της κυβέρνησης, η χρας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΖΗΤΗΣΗ έχει οε γεννά εrίreδα η maτάτα, κυρίως της nepιo- Μαης περονόσποpοu , με βάση Τις μτεωροιοκές συνοηκες
Τόσο nou aσχολήρηκαν ακόμα και Εένα βασές ενολλακτικές λύσεις πou εξετάμέσα eημέρωσης με το ζήτημα αυτό.
Παράλληλα όμως ξενησε και μασυλίγο καιρό, η ζίτηση τηςς πατάτας έχει αυξήσει τις καλλιεργού - ωπόνος Κωνσταντίνος Σίμογλου σημανει ότι πολλές φορές
μενες εκτόσος και οι μέχρι τρα καιρικός συνθήpες επφέnουν υπήρξε επκίνδυνη περίοδος εξατίας της υγρασίας . Με την
θέμα, καθς ενδεχομένως
ζονται γα
δεό, η συνομδή της onoa αναμένετα να Eενήσε από τον ανή υγρασία, λόγω ομίλης , καα θεσμανροσίες nou εmρ Δεκαπενταύγου στα .
και τυχό αντ
Φτηση, για το πού θα μεταφερθούν α μετρνται στην τελκή απόφαση
τούν , τον αυξάνου . Εξάλλου , οι συγεκρμένες ημερήσες
ΚΟΜνie (αν και όπως
προαναγγέλθηκε θα
είναι εκτός κατοικημέ.
δνει η ΔΑΟΚ Δράμας, εκτμάτα.
κολιεογήθηκαν πονω από 24.000 στρέματα , εν σε γενκός 200, aνεβάζουν τοάμυλο και τς βταμνες και νοσττμζουν την
γρμμές ηκαλλέργειαεξελίουεται ομαλά, με εξαίρεση την χαπατάτα.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Κοτα στο ΠοaoΝ
προς τη χρηματοδότηση του νέου έργου
δεν αποκλείεται να
από τηνηφαελογκ περίο δο,
eeTO λε ε &ου. ΣουΝέες
διαγνωστικν Eτάστων
ρεσίες
ίδωυκού
μοσίου
Τομέα (ΣΑΤ, Σχετική
αναφορά κανει η εφnφωνα με κάποους παραγωζημά ήταν αρετά
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
μενάλη
Η καλλιέργοα σις πρμες
Πάτκας-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
Ο ος ο υπουργός.
κ. Χρυσοχοίδης , εχε
πει στη Βουλή: Μερww.woDR 6.
ται μετά ις 10 Αυγούστου ,
κόνσης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
n ΕΕλEn στην εξέτοση του μαστού
. Υπέpnχος Μαστού
ν s0 MοΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν .Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
κληρωθ .
γείο Εθνκής Αμμνος.
προκειμένου να δημουργηθεί νέο κατπά ΛΟΠΑ Ι Τ
ΒέσικληνΠo
πρόεδρος της Ομάδας Πατα ρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
. Δ κ ΟΥuων
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
κτού Εντός Απκής
και κοντά σε μεγάλο
οδικό άερνα , αφήνονοonΟdhο mλio
από 27 μέλη και nλέον oθuε
εναι πληmow των o
Εθνικν Οδν Αθηνν
- Κορνθου και Αθηνν
- Λαμίας ήτης
ΑrΤής Οδού . σελ5η
πνεύμα διευκολύνε τις noλnσες των μελν ε εμπόρους
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προυσσης καιupoοο 2Δ
email: [email protected]
θεκατομμύpια κλά , εν φέτος
παραγωγή των μελν θα διαΕχουν οας.
σούπερ μάρκετ όπως ο ΣΜαβεντης ο Μασούτης, ο ΚρτmΧαράλαμποs Χαραλαμπίδns
Ειδικός Ορθοδοντικό5
Τηλ. 252 10-30076
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
παραγωγής θα προωθηdeί στη
λαχαναγορά της Αθήνας "α
Πάrτα δίλα
αμπin
Gας α
Κιν. 6932-347415
μαtpinyo τνωτο
μπροστά, χρειάζεται να είμαστε ομοδα ε ατήτην κατεύ
οικυβερντικές εξαννελίεο.
Η ΔΑΟΚ πρν από λίγες
κοτο τewα ΜΜδυνοευμάΝέα Διεύθυνση
T. Παπανδρέου 34-2os Οpοφos
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
Έ 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα