Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 30.07.2019
HEPΗΣA ΕΦΗΝΕΡΔΑ ΟΚΟΝΟΝΙΚΟΥ ΠΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΟΤΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜHGERN
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Αρ Φύλλου: 6337
Τιμή Περ. 0,50 Ε
Ετος: 23ο
Ζητά καττατο κατ' αποκοπή ποσό ύψους 5,3 εκατ. ευρ
Στο ευροδικαστήρμο η Ελλάδα για την προστασία προσοπκόν δεδομένων
Σημαντική εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος
. htίψυ σ: . Πανολη
Eun P.Δφρο α Imη γαην ηφά αιρνη; Πιηγέεις
ng Ιατρας
Να πάρει θέση σχετικά με την αγορά του νέου κτιρίου
για την εγκατάσταση των υπηρεσιν του Κεντρικού
Τομέα και των επιτελικν υτηρεσιν της Περιφέρει- εποπτεία της Ελλάδας
ας, καλεί με επιστολή της τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Ατικής Γιργο Πατούλη η Περιφερειάρχης
Ρένα Δούρου για να μη βρεθεί η Περιφέρεια κενόπιον
σοβαρν δικαστικν διενέξεων .
Παρατείνεται για έξι
μήνες η ενισχυμένη
Την επέχταση του πλαισίου
ενισχυμένης εποπτείας για την
Ελλάδα κατά έξι μήνες αναΕυρωπαίκή
κοίνωσε σήμερα
Σύμφωνα με την Επιτροπή , η
επίκταση ουτή είναι μια οκανονική καυ αναμενόμενη διαδικασίαν με στόχο να εξασηαλι
Η δα παραθέτει την από 12.7.2019 επιστολή τηςς ιδιοκτήταιας εταιρείας η οποία κάνει λόγο για επί μακορύ χρονικό
διάστημα δέσμευση του ακινήτουρ που αδημιουργεί σοβαρά
βάρη στην εταιρείων, εν καταλήγει : " με την επιψύλαξη
Στις 30 Σεπτεμβρίου
οι προσφορές για την άδεια
καξίνο στο Ελληνικό
tn nα την υλοποίηση των
μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος σταθερότητας της
αργότερο εντός δέχα mHE A μος γνορισετε, το
πότε θα υπογρ
νήτου..
τον ελληνικν
τη σύμβαση αγοραπωλησίας του Ανυδεσμεύσεmν
μεταρουθμίσεων είναι ζωτικής
σημασίας για την περαιτέρω
ενίσχυση της οιχονομικής ωνά καμψης της λ0S, επι ΤΕΛ
Τέλος , αναφέρει ότι νωοίτερα
αυτή την εβδομάδα , η Επτρο
Αοχιτεχτονικός διαγωνισμός
περιβάλλοντα χρο
Θεάτρου Λυκαβηττού
πή αποφάσισε να oρσει το
Ντέκλαν κοστελο , το νυν επι.
για τον η
θεσμν στην Ελλάδα , στη θέση
του ανατληρωτή γενικού δι υθυντή της Γενικής Διεύθυ.
Μί T Laodrug u om ο Aδα οφο uοοιμδει av
Δρομολογήθηρα ο οοχτεονικός διαγωνσμός δαμόοο .
σης του περιβάλλοντος χρου
του τ εομέοΕληννό, Η νέα τεράταση ήταν αναγχαία επειδή δεν έχουν
εχδοθεί δύο κοινές υπουργικές οστοςφδσεις που συνδέονται με τον
Επίσης, γατην αποκατάσταση
επανλειτουργία
εμβληματικού Θεάτρου , το
A eει εοίνει.
odlh mz ΔΩΚoΛΟΚΟ 5koA
ατοχρηση του Ντ. Κοστέλο
από τη θέση του επιχεφαλής
της αποστολής ακολουθεί την
επιτυχή ολοχλήρωση του πουβέρνηση, οι συγμεκρυμένες ατοφάσεις θα εκδοθούν μέσα στον
Αύγουστο.
, την
εaς Απτοής ύψους 227.243
ευρ Συγεveιμένα , υπογρ Ιούνιο του 015 την ένταξη στο
priiooigaI
Eκπελεστέων
έ 5 o
λu a22oυ ad
στασης τον φέροντος οογαν .
σμού του Θεάτρου ΛυκαΕνδιαφέρον για την άδεια καζίνο Εχουν ενδησει ισυροί όμ.
λοι όπως το σήμα της σμερικανικής Μohegun με τον όδμύ.ο ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ , η -o Α μ ard Rock Iateεrnatoa και η
από τις λεγόμενες αναβλητωές αιφέστις, δηλαδή μία στό τις
ποούποθέσεις στε να oloληgωθεί η συμpωνία με το εποvδυτκό σγήμα υπό την Lamda DeralopmentAΑΜΔΑ + 1,046.
Μηνανιαποή
Duρωπαίκού
Σταθερότητας (ESM) το περασμένο χαλοκαίρι, αναφέρει η
Επιτροπή κι προσθέτε ότι η
εu ΑΤτοής , το Υπουργείο
Πολιτισμού κα Αθλητισμύ
τρoίπολογισμού
Δ ν ρεa Αινήτων
Η ετόμενη έχθεση Ενισχυμέ ης Εποττείας θα δημοσιευθε
το φθυνόπωο.
00 ευp.
Created by Universal Document Converter