Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
6 ΥΑΟ
ΗMEΡH ΑΡΤ ΠΕ9ΕΡΞΑΗ ΕΘΕΡΑ- ΕΤΟ uP 3
Η Πάτρα καλείται
Δεκαpείς οι
ένοχοι γa ta
ορθοπαιδικά
03dά Εpκi Eo
να κερδίσει το στοίχημα
Μοp opθ Eλ op
DePuy Synth
ωμn οελεψέ
pun4 ak a R Ρφpωμε Aομtς i
oluoυ pa n cu η .
Κεραμέως: θα mρηθεί
η Προεκλογική δέσμευση
ΠΟΥΘΑΕNΕ
ΟΡΕΤΙΚΑ
ΙΑΛAΓΟΡΕΥΗ
αotnpo
tva ακόμα
κυβερνητικό
-ΟΧΙ. Yιaτm
Ναμική Σχολή
Τεr 8eem tpe
Εβα τmipo κ
οι 00r
καλούν ο
ουστράτυοη για
να αποtραπεί
το oτopικό
λάθος
0τ τ0
τone v
ΑΠΡΟΣ
AΟΤΕΟΡΟΤΗΡΙΟ
Δφ nν p
οτA 3 τt,
Μέλημά μος
της tουρκικής
ordonorldn o
sς to
ppok Μ
we αpκην
ΗΑΓΜΕΑΕ4ΣΕ
ΤΙΣ ΠΜΣ
ΣΗΝΑΕΣ ΤΗΣ
Στο Ρίο καλδια ,
λιμάνι αέριο
NAοoa
ακx κτu
Αlhd gω
4 04ν
Rebν 60 voκumtn
Συω ρnηρηpnis o υς ται ovp φύ op
M οot
Mle vpc
αn' όλα
σΗ να φ
το μενού
dianomi
COURE
Ηγρ Μανέριλάει σην dls
pοaowSn
Tuδ υ u
D r ατe
aυdp.