Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

30

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5200

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Πράσινο
φως» για
φυσικό αέριο

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ;

Επιχείρηση µείωσης
των πλεονασµάτων

ΣΕΛ. 5

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ
ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ
ΣΕΛ. 4, 11

ΣΤΟ ΚΕΠΕΠ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Πέντε
νοσηλευτές
για 44 παιδιά!
ΣΕΛ. 9

ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΕΡΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

«Μαχαίρι»

στο κάπνισµα
ΚΑΘΕΙΡΞΗ 13 ΧΡΟΝΩΝ ΣΕ ΚΟΡΚΟΝΕΑ

Ανοίγει
ο δρόµος για
αποφυλάκιση

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΙΚΊΛΙΑ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΕΛ. 3

n ΕΝΟΧΟΙ ΟΙ 13 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 22 ΓΙΑ
ΤΟ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΑ
ΣΕΛ. 8

Μας πήραν... 4
γαλάζιες σηµαίες!

ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ

Τίτλοι τέλους
για το «Εθνος»
ΣΕΛ. 4

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ Κ.Υ.

Απλήρωτοι
από τον
Απρίλιο

Ακτή Νιφορέικα
Ακτή Τηγανιά
Ακτή Αλυκή
Ακτή ∆ιγελιώτικα

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 19-23

ΑΥΣΤΗΡΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ

Με σεβασµό
στο δηµόσιο χρήµα

ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ: ΟΛΑ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ

∆ήµος ∆υτ. Αχαΐας

∆ήµος Αιγιαλείας
ΣΕΛ. 5