Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιργος
Αμβροσου
η Αλήθεια
" Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
oχολάζει
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ. 3
ΤΡΙΤΗ 30ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4443-ΕΤΟΣ 16ο
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗA: 24410 80888
Τέλος το τσιγαρο
Εγκύκλιο με θέμα τnv
εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου απέστειλε
προς τις Περιφέρειες
της χρας
ρείς του Δημοσίου ο
υπουργός Υγείας
και τους φοΣελ. 5
Πολιτική
Κοινωνία.
Φέρτε Γερμανούς Λειτουργία παιδουπουργούς
Γράφει ο Γιργος υπηρεσιν
500 Ευκυ
Ψυχιατρικν
Αμβροσίου
Χρηματοδοτεί η
Σελ. 3 Περιφέρεια
Σελ. 7
Φαντάσου. .. τ καλοκαίρι
Με μεγάλη επιτυχία
. ΠραγμαΣτις ΠαιτοΠΟΙδικές Βιβλιοθήκες
ήθηκε από
-μενι
τον Πολιτιστικό Σύλ λογο Νέων
ΑΟ Nιλα
χοη -.
Δ.Ο.Π.Α.Κ.
γoίαν
ςοαηeν
puoλλκα
κατη 93ΤΝ
Aήμου
Καρδίτσας
Εoρυποης 15ΑVE AGRAΕA
ΝεοχωΣελ. 12-13
Σελ. 9
Ζητείται υπάλληλος από την ΑΛΗΘΕΙΑ
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει υπάλληλο γραφείου με ευχέρεια χρήσης
προγραμμάτων λογιστικής.
Πληροφορίες: 2441080868-6977200595
Στείλτε βιογραφικό στο [email protected]
ΕΛΙΑ-