Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΘΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τns Ηneipου-Ιbρυτήs Ευθ. Tzάλλαs-Έτos 930-Αρ. Φύλλου 24616-Τρίπη 30 Ιουλίου 2019-0,60 ε
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΑΝΝΙΚΗΣ
Παρτίδα τάβλι
στο αρχαίο θέατρο
dΗ ρθα στον ΠΑΣγα
διακρίσεις και επιτυχίες
Από πανηγύρια
μέχρι όπερα
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ ε
Πρόταση για εκσυγχρονισμό του καταφυγίου αδέσποτων ζων θα καταθέσει ο δήμος Ιωαννιτν
στο Πρόγραμμα Φιλόδημος, καθς το υπάρχον νομικό Πλαίσιο δεν επιτρέπει κάτι Περισσότερο
Περισσότερο φως
σε επαρχιακές οδούς
ΑΠΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΛΥΣΕΙΣ
Τους διαγωνισμούς ια τφία oημοντικό
έργαηλεκτρουωnαμεύ σε επαpnαEnτρan nς o μn .
μαwον
ιου nεριφερειάρχη Αλξοδρου Καχριμάνη.
ΣΕΛΙΔΑ5
ΕΓΝΑΤΙΑ
Κυκλοφορούν ..
ανεμογεννήτριες
Μετεotων Βα δεξάγετα nκuκα
Διεκδικεί χρηματοδότηση
300000 ευρ γα
την ηροσθήκη δύο.
νέων θαλάμων
για τη δημιουργία
Π εγκατάστασης
απομόνωσης ζων , σε
Περίπτωση εμφάνισης
λοιμδους μεταδοτικού
νοσήματος την
επιοκευή και συντήρηση
των υψιστάμενων
εγκαταστάσεων την
Προμήθεια εξοπλισμού
εγκαταστάσεων και
εργασίες ενεργειακής
αναβάθμισης
anσε uκ τον ανοόηεόα κά βο Πoλυμάλου τς Εγναίας 06ού μα τος
eπόμεναυς δύο μήνες περίηou, λόγω
-A3AΟD κτoiu sροοάo3n Χη
ΦΥΓΙΟ ΑΚΟΕ Νη α
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΝΤCΘΕΤΕ
ΕYΑΚiΗ
Όπλα-αντίκες
σε θάμνους
Ενον οόκο με 17 μοκρύκονα nuροβdλα dηλα nαλαιού τύnoυ, μη λειτουργικό στο aνναλό τους εντάηooν, κ τάv αξιαπα nenς nnpoρεν κα
1 2651361380E
69%63330η
θυναης Αοφάλαος ωawίων οε θαμνάδη nεριar , στούψος υς Λυγός.
ΣΕΛΙΔΑ6
Ανετράπη όχημα
της Πυροσβεστικής
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ :
Αθλητικός Αγν
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΟΛΗΜΑ ΟΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ 35+
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟ
ΑΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΓΙ ΤΟΝ ΣΤ.ΝΤΟΥΣΚΟ ΚΑΙ ΧΑΑΚΙΝΟ ΓΑ ΤΟΝΙ
ΣΤΟ ΠΑπΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ τΟΝ 23 ΕΤΩΝ
Πλούσια συγκομιδή για
τα ελληνικά χρματα
Ανέβηκαν βάθρο τα γιαννιτικα κουπιάν
Ένα ξεκάθαpο μήνυμα ότ πλαμπρή nop6δoon mς γανντικης κωππλοσίας θαουνεχστεί και τα επόμενα χρόνια, έτεαν αι οθλπτές ταυ ΝauΜε 15 μετάλλιο ουνολικά yα την ελληνική αμάδα και Τν aπόλunermSmE δimnvmminεr τait nθλόμαnm δεFhNθn nm Σnanούτα πν μΙΑ ΜεΤάσaomκλΙκά καίno na καenEam PλΕtαiaμέτpα ο Στέφανος Ντούοκας κατέκτnσε to aσημένιο μετάλιο oτο τελικό του οκιp γαριν, εν ωχόλενο με τάλλια κράοοε στο οteος
του ο θονόσης Πολαιαnόος, ο σnoiος έδωσε τη μόη με τη Δκα πο νέων ανδρν napέα με τον αθλτή αnό τον Βάλα Πaννη Καλανταρί .
ΣΕΛΙΔΑ 12
χρες της Fuρηης, ολοκληρθηκε το Πανευουησίκό Πρωτάθλημα Βαλοοoίου Σκι 35+ 2019, στο κανάλ ης Αμφιθές
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΜΙX. ΠΑΠΠΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝA WBC
Ξανά Πρωταθλητής
και με ατομικό ρεκόρ
Κόντρα στη λογική
της Ποδοσφαιροποίησης
Για τρίtη συνεχή χρανιά αναδείχθηκε nρωτeλητής Ελλάδας στα 400 μ. ο 0θλητή
της Ενωoης Κλασικού Αθληuαμού Δωδνη Μακάλης Παππός , ο onoioς πέτχε και
αταμικό ρεκάρ στα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στβου Ανδρν, nou έγινε τα Σαββ τακύριακο στην Πάτρ .
0ηρόεδρας της γuνακαίας ομόδος του ΠΑΣ Πάννινα Πργος Μδοτακας , εξηείστον HA mαtηνεουτστη στην Α.
ομάδο των ωoνivων διαρέρει and αμόδες, nou xpnoμοηαauν λογκή κα ηpακικές noδοοφαιρκαύ ανταγωνομαύ
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΛΑ 13