Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Παλμός Αιτωλοακαρνανίας:Recognized text:
ΠΑΛΜΟΣ
Αίτωλοάκαρνο
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4707
100ΗK BOΟΤΣΔΝΗ ΘΕΟΩΡΟΣ Β ΣΒΕΡΚΑΜ Τ 2 ΡΟΥΜΟΥ 1115 Σάπο 27 bυλοu 2014 ooφω Aρiα Tηλix1Μ0 18760 Τμή Φλω 050
24 Ιουλίου 1974-2019 : 45 χρόνια
αποκατάσταση της Ελληνικής Δημοκρατίας
απο την
η 24η lουυ
χρονολογκά το διάστημα αυτό
αιοτελε μ μα λέη mΜtτατο
λτευση.
τρελαή κφφίση, noλiτευμα αλ
κάeε:
ορτάξεται στη χρο μης ς nΗ.
μέρα Anoκαταστόσεως της Ελ.
0 Boίts Eντο mς αό
τον δεθή Τuno ως npoβημan1 Χωμα, ηΕΟ00 καr οφερε κα
υγρα Η sondailm Nin
το anauyαυμα των δαργασν σε , εξαrίας της εθκκής τραγωλότητα και ατέδεξε στην nayκόται
και υμσεων nou aαβαν χρα &ας .nου το ίδο πρoκάλεσ σμα κανότητα ότι μηορεί , αξ&
4οu του 197 αιροδοάτι κα μ noλλά et μέναυ κόρο ος του ανεπτυγκαι τον Ιούνο του 1975 , άπου ματα οοτά , εθνκά , naλιτκά .
Σελίδα 10-11
Θέρμο: 5ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
"ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Ημερομηνία Αγνα: Σάββατο 17/08/2019 , ρα 18:30
Παρασημοφορήθηκε στην ορεινή Ναυπακτία
αγωνιστής του πολέμου του '40 σε ηλικία 104 ετν
Σε μα συανητκή τλετή στο εξωλήσι ης Αγίας napoσημoφάρηση του Γεργou rκζα , ο στοίος ως
ΑΦpασκευης Ελευριοης της ρεης αυnτιας , Ευνας pεδηκε στην oωτη Ypαητου εηoο
εχρα με εντ
ουργού
Σύνδεση
κέντρο
των Δομν Αστέγων με το
της πόλης μέσω του Αστικού ΚΤΕΛ Αγρινίου
Με σκοτό τν καλύτερη ξuπmρέτηρη των ωφελουμένων ξεκησε η σύνδε , του Αστκού ΚΤΕΛ Αγρuίου.
ση των Δομν Αστέγων με το κέντρο της πόλης μέσω των δρομολόγων Σε καθημερνή βόση rραγατonoούνται.
ι Εξής δρομολόγι .
Σελ.: 7
ταξίδι
το 450 Φεστιβάλ KNE
"Οδηγητή" σε όλη τη χρα
Ξεκινά Το
ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΟΥ NΕΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Σελ: !
Αναβάθμιση 45 παιδικν χαρν σε
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ:
Δημοτικές Ενότητες του Αγρινίομ ΟΛΑ ΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΛΩΣ, ΕΝΑΝΤΙON ΜΑΣ,
Γιατί ο ΕΝΦΙΑ δεν πρέπει
Βραβεία "ΜADE INGREECE 2019"
Καταληκτική ημερομηνία
στις 31 Οκτωβρίου 2019
|να μεταφερθεί στους δήμους .
Σελ:2
Ο Σπήλιος Λίβανός στη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσπου της ΝΑ
Το e-mail του ΠΑΛΜΟΥ: [email protected] - Το Ste του ΠΑΛΜΟΥ: www.palmospress.r