Πρωτοσέλιδο Επτά:Recognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Το Φεστιβάλ Ολύμπου
στον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης
Κατερίνη , Ετος δέκατο τεtαρτo, tευχος 735υτέρα 29 Ιουλίου 2019
Τιμή φύλλου 2 υp.
Πρτη φορά στον Καπνικό
με ήχους Μεσογείου !
φεστιβάλολύμπου
ένα αστικό
πανηγυρι ΗΧΩΝ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΕΒΡΙΤΙΚΗ
ζυγια 29/7dRom
Κατερινα
ΔΟΥΚΑ
secreta encardia