Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
0 ΜΙΝΟΑΝ LIINES
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΗΡΑΚΛΙ
ΜΕΡΗΤΙΑ ΔΡΜΟΜΟΠ αo20/6 6 152
Be έμπτη & Κυρική σος 1:00
ΡΑΙΑΣ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatol h.com
2αumoen n
Ετος ιδρύστως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
www.minoan.g
18.615
Σελίδες 26-27
Σελίδα 7
- Ε Η
Πρωτη Επισκεψη Πλακιωτάκη
Μια ακομη.μεγαλη διοργανωση
φιλοξενησε με επιτυχία Ο Αγ, Νίκολαος4
μτα ηνοουργαιοηρή του
Basili
Προσδοκες για αναβάθμιση
. Ενημέρωση:
δικηγόρων για τις
αλλαγές στον Ποινικό
και τον Κδικα.
της Τουριστικής Σχολής Αγ. Νικολάου
Οι εξογγελίες για αναβάθμιση της Τουριστικής Εκπαίδευσης
Ποινικής Δικονομίας
Peπoρτάς
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Στην αναβάθμιση και
Τουριστικής Σχολής Κρή
της (ΑΣΤΕΚ) προτίθεται
-ΠΙΜΕ
νείου Τουοσυού. σύμφωνα
με τις προγραμματικές εξαγγελίες της πολιτικής.
Σελίδο 3
Που διαμορφθηκε κατά
την πρόσφατη επίσκεψη
ΥnouweίaΤο
Ποu συζητήθηκαν οι βασ κοί όξονες πολιτικής και ράμετρος για να αναλάβει Υπουργείο Τουρισμού και Ποuργό Τουρισμού, Μάνο
π oiο δο .
.Θα ξανοστήσουμε την σχολν , Για αυτό και η σα Χάρη Θεοχάρη , τον Υφυτεχνική τουριστική εκnai φής αναφορά για τις -Α.
1σιστος
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ.
για την την προθηση της ανα - συμμετειχε ε oκοψη με
Αονοnu νν
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-οΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Η ΣΥΜΕΧΕΙΑ ΣΤη σελδο 5
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΡΣΚΟΝΗ ΠΑΥΤΗΡΙΟΥ 45Μ2Z 66%ΤΙΚ
ΚΟΛΟΣ ΟNISTAL
|ΠΑΙΩΤΟ ΚΡΙΚΡΙ 2λM IΡΟΦΝ 6Ε ΣΙΣΚ
ΝECAFE CESTC10u.
ΜΥΡΑΜΤΗ 4xinl (4Ε 25%ΣΕ
σουμε τις αγτερες στο- την Ρ K ΑΣΤΕΚ
λές Η χρα που είναι του Αγίου Νικολάου αnoI.KTEO
m pσμο τελούν, τα δύο σημεία aφελει και nρέπει να na . ποu θα γνον στον τουέα
ρέχει τυριστική εκnai . αυτό.
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.ε.
268ΚΟΙΟ
ΖΑΧΑΡΙΑΙ ΠΑΤΡΟΝΑΚΗΣ
λειας , ήταν η φρόση Τo ν και δεν είναι σαφές
αρμόδιου Υnouνού Χόρ αομα, αν υπάρχει συγκε Θεοχάρη ,. nou αποτυπ . δη εκπονθεί θεωρείται
C10787
289 ΚΙΛΟ
ρyθεί με Eεκό εξαιρετικά meανό το εουνεγνιστε χρmλ ημέ
η τουριστκή εκπαίδευση, τar
πάνδημο αίτημα των του - από το θέμα .
Το περιβόλλον
Από κει πέρα , την Πέ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
νός δε ότιο υφυπουργός
Μάνος Κόνσολας είναι άνΚΑΝΤΕΜ mΤΕΑΑ Μτwo
www.facobook.com/ onoponuaο Μυλωνάκης
έxbork
ΝΕΑΠΟΛΗ
ΙερηπεΤΡΑ
Πόληση λιανική. wδοκ Λ νaroo
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51- Αηof ΝΙKΟΛΑΟΣ ΤΗA. 2841021711
Βουλευτής Λδκανσων.
θεωρείται ως κρίσιμη na - Κυριάκος Μηταοτάκης το.
φθηκε ο Πρυθunouργός
28410.32100
28420.93100
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Blue Star Ferries
30% στο θερνdημερήσιο npuvd] δροpολόγια
μυνα Mots
Ane 76ε γα ένο τομο
σε Οovομmή θέon Lx.
οε 4κλνη
ομnίvo
ΠΑΚΕΤΑ
ΠΡΟΙΟΡΟ
ΕΚΠΤΟΣΗ
20% στα εισpa εmiσφοφά
ΕΝΤΟΗ
ER 20%
uεnpοτε γιο τον κατότου
searmles
σloaμλ aνί ΜΗ ί
conηlesw o
00ο blurstsrferies com
mληραφορίει /κροτήσει . Ara1 21ο 8919700- Νρdεp 1 2810 308 Ω06
Attica

Τελευταία νέα από την εφημερίδα