Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
'aggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
[email protected]
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 9875- ΕΤΟΣ 340- ΤΙΜΗ 1.5 Ευρ - ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
λλάζουν όλα
ΤΕΛΕΣΙΡΑΦΑ
ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ
" χαρακματα"
ΗΠΑ-Τουρκία
Σελ. 6
στις συντάξείς
ΕEEΕ9
Ενίσχυση της απασχόλησης, πλήρη νομιμότητα της αγοράς εργασίας και
Ψηφιακές συντάξεις είναι η τριπλέτα των μεγάλων στόχων του υπουργού Ερ - προσλήψεων και απολύσεων θα μετατραπεί σε ένα στρατηγικό εργαλείο δογασίας , Γιάννη Βρούτση, ο οποίος είναι ο μόνος υπουργός που έλαβε το ίδιο μημένων πολιτικν απασχόλησης και πλήρους ελέγχου της αγοράς εργασίας .
κυβερνητικό πόστο με αυτό που είχε στην κυβέρνηση Σαμαρά .
Η ενίσχυση της απασχόλησης θα έρθει με κίνητρα που θα δοθούν στις συ - νικούς εταίρους (Εωματεία, συλλόγους, επιμελητήρια κα) για να κατατεθούν οι
νεπείς επιχειρήσεις αλλά και με τον αυστηρό έλεγχο της αδήλωτης και υποδη- απόψεις τους και έτοι να συνδιαμορφωθεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο
λούμενης εργασίας Σύμφωνα με πηγές του υπ Εργασίας , το πληροφοριακό γιατην Εργάνη .
σύστημα Εργάνη θα αναβαθμιστεί και από κύριο μέσο για την καταγραφή των
Γ' αυτό το λόγο, έχει ήδη αρχίσει ο κονωνικός διάλογος με όλους τους κοινωΤΡΑΙΝΟΣΕ
Σελ. 5
Αλλαγές
δρομολόνια
λόγω θέρους
Σελ. 4
Χτυπούν κόκκινο έλεγχοι
και φοροδιαφυγή
Σελ. 4
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΒΕΤατάναλωτές δεν θαφουν ξήσεις
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τέλος
χρόνου
με τσουχτερά
Πρόστιμα
στους Λογαριασμους Της ΔΕΗ
Σελ. 3
Σελ. 5
ετουαα λ
εaρθημαμ ρ εσεαί
91771090 031175