Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Δύο νέα κίνητρα για τις 120 δόσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
91771 10859216 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Σάββατο 27 Ιουλίου 2019 | τιμή: 1,30 ε
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 26.992
Δύο νέα κίνητρα
για τις 120 δ
Αυστηρόμήνυμα
για τις Παράνομες
ελληνοΠοιήσεις
Ιδιαίτερη μνεία
Πισης των παράνομων ελληνοΠοιήσεων έκανεο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
αμέσως μετά τη σύσκεψη:
υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με
υπουργό Μάκη Βορίδη.
πουργούς Φωτεινή Αραμπατζή και Κωνσταν
τίνο Σκρέκα. Θα είμαστε εξαιρετικά αυστηροί
με όσους θέτουν σε κίνδυνο το εισόδημα
των Ελλήνων Παραγωγν , τόνισε σελ. 10
οσεις
-φ13limAD 5m Drlumy
Που είχε χθες στο
και τους υφυτον
χρήμα αναζητά το ΥΠΟΙΚ με αντάλλαγμα κούρεμα προσαυξήσεων
<Ζεστόν
Μεδύονέες εκπλήξεις Που καθιστούν γραμματικόν δηλσεων της κυβέρνη
ελκυστικότερη τη ρύθμιση των 120 δό
σεων, οι οποίες αφορούν πρόσθετη έκ διάρκεια
ππωση bomus επίτων προσαυξήσεων , Συμβουλίου ο ΥΠΟΙΚ Χρ. Σταϊκούρας
αλλάκαι διεύρυνσή της στε να καταστεί επεσήμανε ότι αφενός από τη ρύθμιση
δυνατή η μεγαλύτερη συμμετοχή, τ ης κυβέρνησης για τον ΕΝΦΙΑ 3,9 εκατ .
θεται σε ισχύ, από τις αρχές Αυγούστου , φορολογούμενοι θα δουν μεγαλύτερες
τονέο Πλαίσιο εξόφλησης των οφειλν μεισεις
προς την εφορία. Οι σχετικές διατάξεις σχέση με τις προτάσεις της πρoηγούρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά
να σημειωθεί ότι κατά
του χθεσινού Υπουργικού
σης. Αξίζει
Βελτίωση στο ισοζύγιο
εγγραφν- διαγραφν
Αύξηση κατέγραψαν οι εγγραφές νέων επιχε ρήσεων στα μητρα μελν
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
κατά το Πρτο εξάμηνο του 2019 , σε σχέση
με το αντίστοκο Περσινό χρονικό διάστημα,
εν οι διαγραφές κατά την ίδια χρονική
περίοδο Παρουσίασαν υποχρηση. σελ9
Εμπορικού και
στα εκκαθαριστικά τους σε
μενης κυβέρνησης , n onοia μάλιστα
για τη
καιγια τη μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθ- εξαιρούσε από το δικό της σχέδιο
μικά κατά 22% κατατέθηκαν χθες
Βουλή με νομοσχέδιο τριν άρθρων επίσης θα δουν σημαντικές μεισεις
και τίο Μείωση ΕΝΦΙΑκαι βελτισεις αφετέρου βελτινεται σημαντικά η ρύθ
στη ρύθμιση οφειλν προς τη φορολο - μισn των 120 δόσεων , γιατί η ελάχιστη
γική διοίκηση του ν. 46112019), όπως δόση διαμορφνεται
είχε δεσμευτείο Πρωθυπουργός Κ. Mn
τσοτάκης κατά την ανάγνωση των προ - μεινεται σε 3% από 5%. σελ 6-7
500.000 Πολίτες της μεσαίας τάξης ,
Τζρο 520 εκατ. αναμένει
n Intracom το 2019
20 ευρ το
μήνα (από 30 ευρ) , εν το επιτόκιο
Την έναρξη της υλοποίησης μιας σημαντικής
τουριστικής επένδυσης σε ακίνητο 90 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της, στην Περιοχή Καλό
Λιβάδι στη Μύκονο, Προύπολογισμού 100
εκατ ευρ, τον Προσεχή Σεπτέμβριο, σχεδιάζειο Όμιλος Intracom, ο οποίος έχει εισέλθει
δυναμικά και στον χρο του real estate. Ο
Όμλος Intracom Holdings αναμένει φέτος
τζρο 520εκατ . ευρ. σελ , 13
Οκτβριοn 4η έκθεση εποπτείας Ανεβάζει
στροφές
Το διπλό μήνυμα της αποχρησης Κοστέλο-Τι ζυγίζουνν οι οίκοι αξιολόγησης ηκυβέρνηση
Την Παράταση της εισχυμένης με
ταμνημονιακής εποπείας της Ελλάδας μήνυμα στις αγορές και στους ξένους
για έξι μήνες ανακοίνωσε χθες η Κομισιόν, εν Παράλληλα αποχωρεί
επικεφαλής της στην τρόικα Ντέκλαν
Κοστέλο και η θέση του
κολουθεί τν ελληνική οικονομία. Η
Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότ η
επόμενη έκθεση στο Πλαίσιο της με
ταμνημονιακής εποπτείας θα δημο
σιευθεί τελικά τον
ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
θέλει με τον τρόπο αυτό να στείλει ένα
Νέος κύκλος
Παρεμβάσεων
ΑΠΟ ΤΗ VODAFONE
επενδυτές ότι η χρα βρίσκεται σε φά
οριστικής επιστροφής
νικότητα . Από την άλλη, με τον τρόΠο
αυτό η Επιτροπή στέλνει και στην ελληνική κυβέρνηση το μήνυμα ότι τηv
εμπιστεύεται , χωρίς βέβαια αυτό να
σημαίνει ότι θα σταματήσει να παρα Με έναν νέο κύκλο Παρεμβά
σεων δδεκα ημερν η κυβέρ
Vηση θέλει να δσει ένα σαφές
στίγμα της πολιτικής που θα
ακολουθήσει στην
στην κανο Ο
Οκτβριο, όπως
Τζόζεφ
E.Στίγκλιτς
3 καθηγητής στο
έγραψε χθες η N . Η χρονική μετά
θεση για λίγους μήνες κρίθηκε επιβ
βλημένη λόγω της κυβερνητικής αλ
λαγής μετά τις εκλογές . σελ . 3
καταργείται.
Όπως επισημαίνουν κοινοτικές Πηγές
στις Βρυξέλλες, Πρόκειται για μια Π λιτική κίνηση της Κομισιόν , η οΠοία.
Πανεπιστήμιο Columbia
οικονομία
αλλά και σε
θέματα καθημερ
νότητας των πολτν, Στην Πρτη
γραμμή είναι το νέο φορολογικό
Που κατατέθηκε
Το ψηφιακό
νόμισμα
του Facebook
στην <Πυράν
Σε καθεστς Δεν βλέπουν
μερικής
απασχόλησης
ένας στους 3
νομοσχέδιο ,
στη Βουλή χθες
1D33ιότή
με κατεπείγουσα διαδικασία.
Παράλληλα τρέχει μια σειρά πα
ρεμβάσεων σε κομβικά υπουρ
γεία, με χαρακτηριστικότερη
ψηφιακήν σύνταξη από το
υπουργείο Εργασίας. Εξελίξεις
υπάρχουν και στη Δικαιοσύνη,
Τουπουργικό συμβούλιο εξου
σιοδότησε τον υπουργό Δικαιο
σύνης Κστα Τσιάρα να προτεί
Βουλή υποψηφίους για
τις θέσεις του Προέδρου
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Η επιλογή θα γίνει αυστηρά με
ταξύ των έξι αρχαιότερωνγια
κάθε θέσ- αντατων δικαστν
φως στο τούνελ
οι αναλυτές
Έρευνα
ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ 3 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ
ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΕ ΣΤΟ ΒΙΤCOIN
Απαισιοδοξία για την Παγκόσμια οικονομία
ΧΑ: Εβδομαδιαία άνοδος 2,64%
Γάννης Πλακιωτάκης
υπουργός Ναυτιλίας
Εντείνεταin απαισιοδοξία των οικονομολόγων για
τις Προοπτικές της Παγκόσμιας οικονομίας, Παρά
τις αναμενόμενες μεισεις επιτοκίων από τις μεγάλες ΜΕλετες
κεντρικές τράπεζες . Σύμφωνα με δημοσκόπηση του
Reuters,
Το 29,6% των εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα της οιονομίας
τασχολείται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης και λαμβάνει
391,31 ευρ μικτό μισθό κατά
μέσο όρο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία Που έδωσε στη δη μοσιότητα χθες ο Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης. σελ .4
900,0
890,70
130,0887,81
885,99
887,5
νει στη
15,70
63,11 875,0
69,40
και του
66,74
62,51
βιωσιμότητας
10μεγάλων
λιμανιν
στην οποία πήραν μέρος περισσότεροι από
50,03
874,34
1869,64
864,99
500 οικονομολόγοι, οι προοπτικές για σχεδόν το
90% των Περισσότερων από 45 οικονομιν ης δη
μοσκόΠησης ή αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω ή πα
ρέμειναν αμετάβλητες. σελ 14
862,5
-850,0
- fικός δείκτης
ιΚρος (σε εκατ. aυρ )
σελ . 11
με βάση
επετηρίδα. σελ 15
σελ. 17

Τελευταία νέα από την εφημερίδα