Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
Αρ. Φύλλου: 2097
ΧΡΟΝΟΣ:47ος
ΤΙΜΗ:0,50 ευρ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Παραμένουμε πολτες| Η 1η διαβούλευση για το σχέδιο βισιμης
αστικής κινητικότητας στο Δήμο Ιεράς
Πόλεως Μεσολογγίου
Ο Σπήλιος Λιβανός
στη θέση του
Κοινοβουλευτικού
Εκπροσπου της ΝΔ
β' κατηγορίας
Στρατηγικός σχεδιασμός του συ στήματος μετακινήσεων στην πόλη για τα επόμενα δέκα χρόνια
μεπροτεραιότητα τον πεζό, τοποδήλατο, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τελευταίο το αυτοκίνητο
..Σελίδα 8
0060a008080060ρ6.
αξιοποιήσουμε τον ενδιάμεσο χρόνο ,
αφούηνέα Δημοτική αρχή θα αναλάβει
κν παρεμβάσεων. Οι εκπρόσωποι της
εταιρείας που έχει αναλάβει την εκπό
νηση της υπόψη μελέτης, τόνισαν: Η
εταιρεία μας, έχει μεγάλη εμπειρία στο
θέμα αυτό και έχει αναλάβει ανάλογη
μελέτης στα Τρίκαλα και την Νάουσα. Είμαστε εδ οκτ άτομα
αλλά υποστηριζόμαστε και από
άλλους επιστήμονες (αρχιτέκτονες , πολιτικούς μηχανικούς
πολεοδόμους). θα σχεδιάσουμε
στρατηγικά με όραμα 10ετίας
την διακίνηση ανθρπων και
αγαθν μέσα στην πόλη και θα
διαμορφσουμε τα μέτρα που
θα προτείνουμε να παρθούν για
την λειτουργία της πόλης
Στον οχεδιασμό αυτό, θα λάβουμε υπόψη μας όλες τις μελέτες που έχουν γίνει
από τον Δήμο και την Περιφέρεια
θέλει πολύ δουλειά
Του Αθαν. Σπυρόπουλου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΠΗΛΙΟΣ) ΛΙΒΑΟΣ
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
η αθαριότητα
"ην Δευτέρα 15/7/2019, πραγμα-την 1η Σεπτεμβρίου . Τα προβλήματα
τοποιήθηκε στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από
πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής
η 1η θεματική διαβούλευση με
τους φορείς της πόλης για το
σχέδιο Βισιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου 1Π.
Μεσολογγίου.
0 Δημοτικός Σύμβουλος Σπ. Διαμαντότουλος, που μίλησε ως εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου
τόνισε: Σας καλέσαμε εδ για να
ακούσουμε τις προτάσεις σας για
την εκπόνηση της οριστικής κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης από ΕΣΠΑ και η μετακίνηση της Αστυνομίας
την Εταιρεία που της έχει αναθέσει το
Δημοτικό Συμβούλιο. Βιαστήκαμε για να άμεσης αντιμετπισης και συνεργατι Τu
υνευν.Σελίδα 4
στην πόλη με τις συγκοινωνίες είναι
μεγάλα αφού τα εν
00000φ40400ρ00000φ000
εξελίξει έργα του
θέματα υγείας
0 μπαμπάς και η μαμά
χωρίσανε πέρσι
.Σελίδα 5
0800800s886s806δ88668866 0ε
Σχολείο Μικρν
Διασωστν από την
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
..Σελίδα 7
Έρημη η πόλη μας
Ιο Σχολείο μικρν
Διασωστν
σενέα θέση, είναι θέματα που χρήζουν
Συνέχεια σελίδα 4
Προεγκρίθηκαν μελέτες για αντιπλημμυρικά έργα
της επόμενης προγραμματικής περιόδου
.Σελίδα 8
Δωρεάν
Σεπτέμβριος 2019
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο
τηλέφωνο 6942211886 ή στείλτε μας
e mail [email protected]
Σαν να τ0
περιμέναμε!!
την προέγκριση τεσσάρων νέων μελετν προχρησε φέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 28
-ο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης , στο πλαίσιο εκατι ευρ. Στο συγκεκριμένο αντικείμενο περιλαμβάνονται
της αξιολόγησης των προτάσεων που έχει καταθέσει η 1aΜελέτη αντιπλημμυρικν έργων και οριοθέτηση πόταμου
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέ Αχελου ΠΕ Αιτ/νας από γέφυρα Μάστρου Κατοχής έως
ρειας Δυτικής Ελλάδας , με στόχο
να υπάρχουν ριμα έργα προς
υλοποίηση
Συγκεκριμένα, πέρασαν την πρτη
φάση εγκρίσεων προκειμένου να
ακολουθηθείη διαδικασία ένταξής
τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων μελέτες έργων, τα
οποία , αφού ολοκληρωθούν οι
σχετικές μελέτες, θα ενταχθούν ως
έργα στην προγραμματική περίοδο
2021-2027 προκειμένου να υλοποιηθούν.
Πρόκειται κυρίως για τις μελέτες των αντιπλημμυρικν Ηλείας σε μήκος 7,00 χλμ ανάντη των εκβολν αυτού ,
έργων που είναι:
Μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικά έργα παραλίμνιων Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέ
εκτάσεων Τριχωνίδας και Λυσιμαχείας , προϋπολογισμού τευσης ομβρίων στην παραλιακή ζνη της Ναυπάκτου
4,9 εκατ. ευρ.
-Μελέτες Αντιπλημμυρικν έργων και οριοθέτησης ποταμν -Μελέτες προστασίας ακτν στην περιοχή Παλαιοπαναγιά
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικν Έργων της Περι- Ναυπάκτου προϋπολογισμού 120.000 ευρ.
Σελίδα 4
Ε Η ΤΟ,
Χάσαμε
δημοκρατικά κάτι
όμορφο
τις εκβολές του> προϋπολογισμού
1,2 εκατ. ευρ, 2 <Μελέτη αντιπλημμυρικν έργων και οριοθέτηση
ποταμού Αλφειού ΠΕΗλείας από το
φράγμα Φλόκα έως τις εκβολές του
προϋπολογισμού 800.000 ευρ , 3.
<Μελέτη αντιπλημμυρικν έργων
και οριοθέτηση ποταμού Μόρνου
ΠΕ Αιτ/νας σε μήκος 700 χλμ
ανάντη των εκβολν αυτού> προϋπολογισμού 400.000 και 4.<Μελέτη
αντιπλημμυρικν έργων και οριοθέτηση ποταμού Νέδα ΠΕ
ΝεW/AΟΑ
ΝεW μς
Le3DΡ
. Σελίδα 5
φ0000οο.
Τουριστική Προβολή
της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σε
κλαδικές εκθέσεις
....Σελίδα 8
θέση του Διοικητικού
Συμβουλίου του
Επιμελητηρίου
Ατωλοακαρνανίας
για τη μεταφορά
Τμήματος του
Πανεπιστημίου από το
Αγρίνιο στην Πάτρα
προϋπολογισμού 400.000 ευρ.
.Σελίδα 4
2040000000ερά00λ000008000λ0ι
προϋπολογισμού 480.000 ευρ.
Ταραβασάκια
έφθασαν
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότιη εφημερίδα μας απέκτησε στέγην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
αα00σ399093 0Σ
www.mxronika.blogspot.gr
Σελίδα 3
.Σελίδα8
ΜΕΣΟΛΟΠΙ
. ΗΙΔ. 2007
EOHMED