Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Οσο θα παίζονται ύποπα παινίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΑP. ΦΥΛΟΥ 1355 ΕΤΟΣ 31ο ΤΗΛ.: 26510 22044 FAX: 265 10 79437
ΤMΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail: [email protected]
Κίνδυνος για την υγεία
περιβάλλον
και Τ
ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΤΑ:
ΑΠΟΡΙΜΙΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣΙ
ο-επεξεργασίας Απορριμμάτων
θετική
συζήτηση να το ντο BMσο eE ine
απορριμμάτων της Hπείρου στο Ελευθεροχρι,
θα δεχτεί τα σκουπίδια της Λευκάδας ή όχι . Το
φαση αλλά
της Μονάδας
και κουποστοποησης του Δήμου Λευκάδας.
Το αίτημα με την επιχειρηματολογία των φο ρέων της Λευκάδας που απευθύνεται στην ΑποΠερίεργη η σιωπή
των Δημάρχων
και το θeα amAm an a p
χόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερει , τηση για τη διαχείριση των αστικν αποβλήτων Γιάννη Λλο . Η συζήτηση δεν κατέληξε σε ορ
ακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου που συνήλθε το στην Ήπειρο και εξέταση του αιτήματος του
μεσημέρι της Τρίτης , στα γραφεία της ΠΕΔ. Το Δήμου Λευκάδας για την μεταφορά αστικν απο - πουν εντελς αρνητικά το όλο θέμα , μεταξύ τν
μ m πό Τον Ποόεδοο της ΠΕ ,
στική απόφαση , με ελάχιστους πάντως να βλέουκητικού συμβουλίου της ΠΕΔ ως εξής: -Συζή - των Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι την ολοκλήρωση μοτικής αρχής των Ιωαγνίνω uπερχόμενης δηΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
ΕΝΦΙΑ Ποιοι φορολογούμενο
Ειδικά μέτρα
στα σύνορα
Ελλάδος-Αλβανίας
Η ΗΜΙΑΑΠΟ ΤΟ 2Ο15 ΦΑΙΝΗΑΙ
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ α εχουν έκπωση 50% Λ 100%
Πράτος στόχος
ηφίλαξη
των συτόρων
Λίγο πρυν κατατεθεί στη Βουλή
διάτα
EΝΦΙΑ κατά 22% μεσοσταθμικά , με
νέα απόφαση της Ανεξάρτητης Aοχής
Δημοσίων Εσόδων , τροποποιείται και
συμπληρνεται η απόφαση για τη χορήγηση επτσεων , μεισεων κα
αναστολής πληρυμι λ 2
τη είω
Ενα ακόμη κατόρθωμα της χυβέρνησης
Τσίπρα αποκαλύφθηκε μετά τις ανακοινσεις της Εurostat για την πορεία του δημόσιου χρέους στην ευοωζνη . Παρά το
γεγονός ότι από το 2016 και μετά καταγρ φονταν θηριδη
ποωτογενή πλεονάσματα ,
δημόσιο χρέος
στην Ελλάδα
αυξήθηκε σημα Την ενίσχση της φυλα ξης των κονν ελληνιχiν χα ευρωπαίκν
συνόρων , ιδίως των θα λάσσιων , με ένα νέο
ολοκληρομένο , όπως
Αισιοδοξία στις Ππειpωτικές γαλακτοβιομηικανίες και
στους κτηνοτρόφους για ανάκαμψη τιμν και πωλήσεων . .
διο του θα θέτει την ευΑnmdνpέτά η
Γράφει ο
Z. Πανταζήs
Δικηγόρος
ο ίδιος ο x.
ρωπαίχή δύναμη υπό
ελληνική διοίκηση με
Eεκάθαρους επιχειρησιαχούς χανόνες δρά Ανξημένες προσδοκίες από τη Ρ mo n ελληνκή υ
Τσίπρας
χατά.
dirudiaυμήπη ακλίμη λήβmα
την προεκλογική περίοδο αμφισβητούσε τις
εκτιμήσεις Ελλήνων και ξένων παραγόντων
ότι οι ζημίες για την οικονομία από την ατερήφανην διαπραγμάτευση του πρτου εξαμήνου του 2015 πληνέα Κυβέρνηση έχει ο κλάδος
βέρνηση για την αντιμε
τπιση του μετανα στευτιχού προβλήμα τος . Συνίχα oτη σελα 23
| σίαζαν τα 100 δισεχατομμύρια ευρ .
Πς συμβαίνει να έχουμε χάσει τόσα δισεκατομμύρια και
αυτό να μη φαίνεται στο δημόσιο χρέος , Συτίχια στη ουλόα 3
μωο mitoo1
σεων, που αποτελούν αδυναμίτηστα θεμέλια Συνχrια στη συλ 22