Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ ΤυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΛΙΟΥ 2019
Περίοδος ' (1974
Βρντής-Νικόλαυς Καραθάνος 1951-1974 * δοκτήρια - Εκδύτρια Σταυρίδον Ι. Στυλιανή
Ap. φύλλου 630-11.924
0.50 ε
Ο νικητής
Χάντμπολ - Α.Ο. Προσοτσάνης
ατο την Παλιά Δράμα .
35 φοιτητές απο 8 χρες
Με ΚιάκοΣεπέμβριος 152
που σπουδάζουν
ΠΙΝΤΑ ΤΟΥ ΤΠΟΥΡΟΥ ΑΥΤΗΗΣ : ΑΤΡΙ
Κ1 ΤΕ ΜΕΙΑΣ ΤΑ! ΕΙΑ ΔΥΗΑΜΕΙ ΤΗΣ ΜΟΡΣ
ΠΝ1 ΙΙ0ΑΠΤΙΡΑ ΤΗΥ ΗΙΝΙ Τ ΕΥΡΙΜ
την ελληνική γλσσα
στη Δράμα
ητημένος
Δρανόβαλη
στην Α1
οι φοιτητές στον L. N. Αy. Αναργύρων
Δράμας
Του κ . Δημητρίου Μουρόπουλου
μα u Pu
HΠEDH
σελ . Βη
σελ. νη
Φε. ξη
σελ. θη
Αλλαγή Οργανισμού στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δράμας για 3ο βρεφικό Τμήμα
Έφτασε και στην Καβάλα
ιός του Δυτικού Νείλου
Μειθηκαν
σταθμούς
νήπια στους παιδικούς
Δήμου Δράμας
ΜΕΧΡΙ την Καβάλα έφτα σαν τα περιστατικά του
Εξαπίας της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο
>Για ένταξη στο ΦιλόΔημος Ip η δημιουργία παιδικού σταθμού στην ανάπλαση
μόλιστα
άτομα νοσηλεύονται στην
Παθολογκή Κλινκή του
Νοσοκομείου της.
τέσσερα
Του θανόση Πολυμένη
ΕΕΕΛΕΗ βρίσκεται
> πλέονη διαδικασία πλήρωσε όλη τη χήρα oo
να αυξάνονται σταθερά,
και ήδη έχουν αγγίξει τα
κάν ν30εω
Δράμας , καθς τις μέρες αυτές
έχουν ήδη ανακονωθεί οι πίνακες των περpημων yo
Δήμου
έχουν πάρει εξτήριο και
3 παραμένουν για νοσηλεία σε οσοκο μεα της χρα .
νατί έχειαρκετά χρόνα πoυ είχαμε τα
17 κρούσματα , σημείωσε σχετικά στις
δηλσεις της η κ . Παπαδοπούλου.
α των περιστατικν καταγράφηε στις ήδη ολυσμέE
ριοχές , εν στον χάρτη των επίμαχων
περιοχνΠερίας , Ξάνθης, Καβλας, σε νθρωτο
Έτο πολές οικογένειες μπορούν να ενταχθούν στους παδ
κους σταυμους,
από άνθοΠΟ
ετου Δήμ
αΘα πρέπεινα σημεκωθεί ότι ο ιός του
εβδομάδα και η Αττική Στον νομό Καβά
λας έχουν δηλωθεί σεδόν τα μισά
κρούσματα-τα τέσερα εκ των δέκα .
Oοοι δεν μπορούν να πάρουν
το νουchος αναγκοστικα θα πρε
άνω των 50 ετν και δεν 1ετοδίδm
από άτομο σε άτομο,
Σύμφωνα με την κα . Παπαδοπούλου ,
στην Καβάλα, Όπως αναφέρεται από το
Νοσοκομείο , το πρωί της Πέμπτης στην
Α' Παθολογική Κλνική, εξετάστηκε μια
ρωμή των διδάκτρων , είτε στους
Δήμους, επε στους ιδιωτικούς .
puνος . ο Προσπου Δήμου Του Νομκού Προοπου του Δήμου Δράμος, όπου θα εvΔράμας κ . Αλέξανδρο Παναγιτίδη, Προκεμένου να μπ τα και τη oημουργία ενός ακόμα , τραου βρεφικού τμήρέσουμε να δούμε κάποα στοφεία σετικά με την ένταξη
παιοκων και βρεφν στους δημοτικούς παιδικούς σταθενα θετκοί στον ιό, αλλά να μην έχουν
κανένα σύμπτωμα , ένα 20% εμpαίει
άζουν πολύ με αυτά του ρuτου ΔΠκo ελαφρά συμπτματα, εν κάτω από 1%
Νείλου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά λίτ κα νοάοντα να νοσηλευη διευθύντρια της ΚΜκής κα. anooo - τουν . Αυτές συνήθως είναι βαριές
περατσεις εμφανίζουν αναπνευστικά
πλοκές Αλλά εναι κάτωο ατό 1% οτό το
ποσοστό κα αυτό αφορά κυρίως σε
άτομα που έχουν και άλλη παθολογί ,
Ο πίσω ar
ΔΟΞΑΣ επί ης οδού Καστρνο .
Υήπεδο της
Σύμφωνα με τη διοδικασία, ο νέος Οργανισμός θα πρe
Πει ναπερασει απο το Διουηικό Συμβούλιο του Νομικού
να εγκοιθεί Τέλος από την Αποκεντρωμένη Διοηση.
αυτήν την περίπτωση θa ακολουeηο
οι προβλεπόμενες διαδικασίες , στε να
διαπιστωθεί αν η ασθενής έχει προσβλη
Σύμφωνα με τα στοχεία που μης έδωσε οκ Πανανίδης , το 2018-2019 είχαμε εγγεγραμμένα 206 νήα και
10p Η rρoγpoμαιος νουcher -ΣΠΑ ενω Πράγμα που σημαίνει ότι χρεάζονται περίποu 4 μήνες ,
Σύνολο παδν 40n να παν 168 νήτια και 16 βρέφη , Ότως λε οίδος, αν δεν προλάβουμε γΥ αυτή την πe
.Είμαστε πάντα σε ετομότητα και
εγρήγορση σχετικά με το θέμα αυτό
μιας και δεν εναι η πρτη φορά που Neλου. ευοανίεται κυρίως σε μεγάλα
έχουμε κρούσματα του ιου του Δυτικου άτομα , πάνω από 50 ετν . Πρέπει να
Στη νέα περίoδο 2019-2020 έχουμε 264 απήσεις νη, oίοδο 2020-20aouος να λειτουργήσε ατό τη έα πe Ενα άλλο σημαντικό στοχείο, είναι η δημουργία ενός
86 βρεφν είναι για 26 eέσις που διαθέτει Ο Δημος pα - ακόμα παιδικού σταθμού στην περιοχή της ανάπλασης
Αάτη καιπολλά όλλα.Οιάς του ΔυΠΚού
πίων και 86 βρεφν συνολικά 350 παιδιά . Οι αιτήσεις των
υπήρχε μια χροιά στη δο η πούμε βέβαια ότι δεν μεταδίδετα ατό
οποίας καταγράφηκαν στην Κλινική μας κΟΝΠούπου ένει μολυνθεί από απο17 περισπατικά , εν πέρυσι όεν είχαμε δημητικά πουλιά που έχουν έρθει από
επί της οδού Χελμού . Ο Πρωινός Τυπος χε δημοσΣήμερα ο Δήμος Δράμος διαθέτει 9 παιδικούς στα μούς για νήπια καθς και 2 βρεφικούς για τα βρέφη
ς Οργανισμός
ούνει
ο κ . Παναγωτίδης , αυτή
τη σιγμή υπάρχει έτο
μος ο νέος ΟργαΜσμός
κατασκευαστεί δίπλα στα γήπεδα του τένς, Όπως μας
λέει για πρτη φορά ο κ . Παναγιωτίδης , η μελέτη είναι
μη ου και πολυ καιρό και ήόη ετομάζεται να την
σκευαστεί από το πρτο μέχρι το τελευταίο τούβλου
σαλ5η
νοnες χωρες-.
περιστατκά και τότε είαυε πίaης δύο
Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού
ΠΕ Γεωπόνων από τον ΕΛΓΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
προσωικοά ποονnεεnενανaόΝ mo
Οργανσμός Ελληνικν Γe - κειμένου να διενεργηθούν
ωργικν
Αοφαλίσεων
άμεσα οι εξατομικευμένες
Νέες υε
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ωπόνων , με τη δαδικοσία νww auν που έχουν ση.
του όρθρου 20 του ν
2190/1994
μεκωθεί στις 10-7-201 ,
λόγω των έντονων καιρικν
Πάτκος-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
σχετκή αγακοίνωσητου χολαζοπτσεις και ανευοΕΛΓΑ πρόκειται να προσ
ληφθούν 35 συμβασιούχοι περιοχές των ανωτέρω
Α άτa Moδεiοταν από ολλετόλΕΛΓΑ: 20 στο υποκατάστημα της Θεσσολονίκης , βροχοπτσεων και λόγω
Ο . MΠ0AήeΚΟ πλn
στημα Καβάλας , 5 στο ρες με
υποκατάστημα Κοζάνης και καταστροφή των καλλιερ
κόνσης,
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
n ΕΕλEn στην Etταση του μαστού
. Υπέpnκος Μαστού
θύελλα) στις γεωγραφικές
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Μοικό Το
ληλα επεισόδια έντονων
γρόφος
Αξονικός Τομογρόφος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηoη
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
. ΑΝ Εων
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθοnαντογρόφος
συγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
συνέπεια την
σας με ατασχόληση έως 5αποο0οφήθηκαν . ω του
κατεπείγοντος χαρακτήρα
συμμετοχής
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
14:00 και 17:50-2030 , εκτός απόγευμα Τετάρτης
Καθημερινά 8:50
090505 ο50
Pmail atdinenos @τmalcom
μήνες.
Το προσωπικό θα απa - δικαίωμα
σχοληθεί γα την αντμετ έχουν υποψήφιο
: προκα ί auoν
αυτήν.
Οι ενδιαφερόμενου μτοΧαράλαμποs Χαραλαμπίδηs
Ειδικός Ορθοδοντικός
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
υπεύθυνη δήλωση είτε
αυτοπροσπως στην Κεντριή διοίηση Δνση ΔοΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
aρn oη
tάτα &ιπλα
Κιν. 6932-347415
ότι η Π
μο τότa
ΕΛΓΑ είτε ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση proslips oio
γμαtpίπγσ τνέντο
ΤεακΗ
ΙaΜου 2019 δηλνοντος
το υποκατάστημα στο
οποίο επθυμούν να εργ στού .
κογραφ
Μα Διεύθυνοη
Γ. Παπανδρέου 34-2os Οροφos
ΒΕNΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
Έ 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα