Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'aggelia|
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΟΙΟΥ Ο
www.e-aggelia.gr
[email protected]
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 9874- ΕΤΟΣ 35. - ΤΙΜΗ 1 - ΣΑΒBΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Κ. ΗΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Το ΚΥΜΑ ΚΑΥΣΩΝΑ ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ "ΧΤΥΠΑ" ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΣΑΒ ΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
Οι προτεραιότητες
της κυβέρνησης για
Την αγροτική ανάπτυξη
. ΑΝε
Σελ. 2
Θερμή
ΕΡΝΤΟΓΑΝ
εισβολ
Αν οι ΗΠΑ δεν μας
πουλήσουν τα F-35
θα στραφούμε αλλού
Σελ. 6
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Σελ. 4)
ΚΟΜΙΣΙON
Το φάσματης φτχειας
Εξάμηνη επέκταση
Τελικά δεν είναι μόνο
ούχοι που
Ελληνες συνταξιΒρίσκονται αντιμέτωποι με το
φάκαι άλλοι ευρωπαίοι
προερχόμενοι μάλιστα από άκρως ανεπυγσματης φτχειας αλλά
Εθνικής σημασίας |Της εποπτειας στην Ελλάδα
η ανάπτυξη δικτύου
υδατοδρομίων
ισχυρές χρες.
των συνταξιούχων
μένες
Το 51,4%
Γερμα
νία, δηλαδή Πάνω από 9,3 εκατομμύρια άν
θρωπο, λάμβανε
ντάξεις κάτω των 900 ευρ
περασμένο χρόνο
συκαι τΟ
Σελ. 5
58,6% των συνταξιούχων λιγότερα από 1000
ευρ . Αυτοί οι αριθμοί αναφέρονται σε απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης Προς mν
Σαμπίνε Τσήμερμαν, Πρόεδρο της Επιτροής
η οποία είχε
Σελ. 4
ΕΝΦΙΑ-120 ΔΟΣΕΙΣ
Οικογενειακν Υποθέσεων,
καταθέσει σχετική επερτηση .
Όπως δηλνει η Βουλευτής
"Η Αριστερά"
κόμματος
στο δίκτυο Περίφερειακν
εφημερίδων RND, " από τα στοικεία Προκύ
διαψευοθεί όι
νόμο σύνταξη δεν
φτχεια". Πολλοίσυνταεργάζονπαι για να τα
ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ
Πως δεν μπορεί πλέον να
Προβλεπόμενη από το
Προστατεύει από τm
ξιούχοι Πρέπει
Βγάλουν Πέρα , επισημαίνει η βουλευττής. Σημειωτέων όη τα Προαναφερόμενα στοχεία αναφέρονται στο Ποσό της σύνταξης μετά
εισφορν κοινωνικής ασφανα
Στη Βουλη Το πρότο πακέτο
αφαίρεση
λίσεως
χρεούνται
και Πρν από τους φόρους
Που υΠ συνταξιούχοι.
Ως όριο απειλής από τη φτχεια θεωρείται
μέσου διαθέσιμου
Πληθυσμού σε κάθε χρα ξε όριο κυμαf
στα 999 ευρ το μήνα .
Που έχουν στη
Πληρνουν
σην ΕΕ το 60% του
δήματος
χωριστά . Ση Γερμανία αυτό το
νεται για κάθε άομο
Με άλλα λόγια, άνθρωποι
εισοφοροελαφρυνσεων
Αυξημένη κίνηση
στα λιμάνια
θεση τους χαμηλότερο εισόδημα διατρέχουν
τον κίνδυνο mς φτχειας. Aπό άποψη
τιστικής η φτχεια είναι όμως μια σχετκή
σταέννοια.
Σελ. 3
Σελ. 5
Ο λογικός