Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τ0aτoΡ00-GRAPΗCDESONER
ΤΟΥΡΕΣΠ ΟΥΜΝERL
Πατέ δεν ένκωσα ότ rpena
να έρβω καα ν αλλάξω
όu συνέβαινε nρv .
Στο γήπεδο
από αύρο
"Μαύρη
Θύελλα"
ΒΟΛΕΙ
Τρες μεταγραφές
ακόμη ο Αnόλλωνας
Καλαμάτας
Τηλ. 2721021421 , amait elofkm0pmall.coπ
, Τή 1
Αρ. φuAnoυ 12584
ΚΛένοΕΡΙΑ
Συνεργασίες
επιδικει
ο Βασιλόηoυλος
Σαββατοκύριακο
wwwΜ. eleftheriaaonline.ar
ναυαγοσστη
η Τριpυλία
Επιστημονική καινοτομία του Πανεπιστημίου Πατρν
ΕΝ 40!
Ταυτότητα ελαιόλαδου
μηδενίζει τη νοθεία
Ταυτότητα στο ελληνκό λόδι, με χρήση τενικν Laser και Mr - nδυνατόττο να διερευνηθούν με ταχύττα κα ακρίΒoan οξύτητα
χανικής Μάθησης , δίνουν το Πανεπιστήμιο Πατρν και το του ελοιόλοδου , η γωγροφιή του nopαγωή, αλλά κα ηrpoκκn
ΙΕΧΜΗ/TΕ Με τη μέβοδο nou aνaπτύσσετα υπό την καθοδήγηση nou έχ εφαρμοστεί στην καλλέργεια . Με τησυγκεκριμένη
των καθηγητν Στέλου Κορή και Χρήστου Μnούρ , θα δίνετα μέθοδο μηδενζετα η δυνατότα νοθείος του προόντο .
Κοσμόπουλος
για nάρκινγκ 5G
και Μαραθόλακκα
ΣΕΛΔΑ 36
ΠΑΤΤ7
ΤΟΝ 1ΟΥΛΙΟ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΟΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΣ ΣΤΗΝ Ε
Σκουπίδια και νερό ,
Πρτοι στόχοι
του Δημ . Γιαννημάρα
2.812 σπίτια
σε βραχυχρόνια
μμίσθωση
E July οters
2 μικρέs nepιοχέs 220ς
3 μικρέs neρισχέ5 1:
Πόδια + 1 μικρή ηεριοχή
.τΛΙΑΑΣ
Μη σκας!
ΕEraltMelias
Γaμnes +1 μικρή
ΑΛΟΑΡUS
LASERLΙΝE
Αrτική
Ι μικρη
Περιοχή
καμμωμή
153 Ε μήνα
dta anopten
Μαγειρική
1430ε
,Alexandmte
Μέθεπυςτο υχαίνοεμε
noooλογία
rδνοsμκ Eο μ9
Την 57 Ο ΟΝΡΟΣΤΟ ΒΕΡΟΕ
Εξειδικευμένο
Οφθαλμολογικό
Μσττούτο
Κουταλά
sinapiseye
1"ΤΤυτε
ΡΙn 40ΟΗΤκη
Παγωτό από πρόβειο
Χuneoτ 0M
Χιpoυonία Κoτapperth
nerMenias -fnepprtpuίa .
φρέσκο γάλα
Μεσσηνιακής παρα γωγής
ΓΕΡΑΣ ΜΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΦΑΡΑΚΛΑΔΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Ανελo Σνά π
MTao8a ε
ponornoν
Μτομόυυn Μερouδούs
imomMnan μφnpaeδούs
naous Dpds Knδο
ASέο wς
Δνhp Εo α
Μετοa Εa
ΜEE, Boon , USA
Αμφβλnφηpοιβonoo
kioo Κpοupγnd Btpoρων|
MD, O, ΕαΜΟ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
aboΑμαiοα - tpaβμάs
Λεωφ. r. ftvνηματά 28, upoδο , Αθάνα 210 9622700
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Μor, USAΑ
-όα ΜΟ
ΦΑΡΑΚΛΑΛΑΣ
eίοapioyo 9
ww.napioγ4.0ι
FreeWernd
NotoSport
ΤΕΝΣΣΡΙΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα