Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

27

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5198

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ «ΜΙΝΙ» ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ «120 ∆ΟΣΕΙΣ»

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΑ∆Ε

Στην «τσιµπίδα»
ένας στους τρεις
στην Πάτρα
ΣΕΛ. 5

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ∆ΙΩΞΗ

Έφοδο για
ηρωίνη στο
Μενίδι Αττικής
ΣΕΛ. 4

ΑΥΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΝΑΟ

Προσκύνηµα
στο Πάτηµα
του Αγ. Ανδρέα
ΣΕΛ. 14-15

Οι πρώτες ελαφρύνσεις
για την κοινωνία
και τις επιχειρήσεις
ΣΕΛ. 9

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑ∆ΙΩΞΗ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

Τα µυστήρια
της... Ακράτας
n Ολοήµερη προσπάθεια εντοπισµού τουλάχιστον τριών ατόµων που εγκατέλειψαν κλεµµένα φουσκωτά στην παραλία
Πλατάνου και έφυγαν… τρέχοντας και φορώντας µάσκες!
n Μεγάλη κινητοποίηση του Λιµενικού και της Αστυνοµίας από
όλη τη ∆υτική Ελλάδα, µε έρευνες προς κάθε κατεύθυνση για
να εξιχνιαστεί η «σκοτεινή» υπόθεση που εικάζεται πως έχει
σχέση µε µεταφορά ναρκωτικών
ΣΕΛ. 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

«Υπάρχουν
κι άλλες θέσεις
στους παιδικούς»

ΞΕΚΟΛΛΗΣΕ… ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ!

ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Τραυµατίστηκε
7χρονος σε
παιδική χαρά

«Eµφραγµα»
λόγω εργασιών
ασφαλτόστρωσης

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 19-24

ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ:

Παραίτηση µέλους
της Οργανωτικής
προτού... αναλάβει!
ΕΝΩ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΟΠ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Νέο
ΣΤΙΒΟΣ: Πρεµιέρα
φιλικό µε την
σήµερα για το
Πανελλήνιο της Πάτρας Ντε Γκράαφσχαπ

ΣΕΛ. 3