Πρωτοσέλιδο Ημερήσιος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΙΣΑΡΟΣ
Προήχθη ο Αστυνο μικός Δ/ντής |
και παραμένει στην Κεφαλονιά
ΦΟΠΤΚΑ
HEXΤΟΔΟΠΚΟΕ
EB0ITAIDMO
| Σεραόμμ
στο Δηαίμ
ουμνμές ΡΑΛΙΑ
ΒΙΠΕ ΑΡΤΟΣΤΟΛΙΟΥ
16710-1616-ΦΑ 25710-Τ4
τυ .Στρότ)
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ !
Πρr στς εδήσας
Προς στην κυλοφορίo
www.kofalonianmantauta.gr
Καθημερινή εφημερίδα Κεφαλονιάs και 1θάκης ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΤΑΟΜΑΛΑ
E-mait ket-ngwsΟotenet.gr
ΚΩΛ 3576
οΑινας ης Κολούρε
ΧΡΟΝΟΣ 28, ΑP. 7109
ΣΑΒΒΑΤΟ 27ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
ΤΙΜΗ ΦΥΜΟΥ 2Ε
ΗΒΟΥΛΕΤΙΚΗ ΑΠΟΥΗΜΟΣΗ
Σ0 Α νΓ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
4500 ΕΥΡΩ
Βαταιρνει οκαθαφς
το μήναο βουλευτής
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
. ΚΡΕΑΤΟΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΚΡΕΑΤΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
. ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΗΣ
ΠΑΡΟΕΣ
ΑAΙΟTΜΙ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
26710-27752
ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
Τηλ.: 26740-61052
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
Τηλ.: 26740-61950
Levante Ferries.com
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠο ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΚΥΛΛΗΝΗ 4) ΠΟΡΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ ΙΘΑΚΗ 4ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΥΛΗΝΗC 20230π00-ΠΑΤΡΑ ( 2810200 -1ΒΑΚΗ (0740043-0ΟΡΟΣ ΚΕΟΜΟΝIΣ C 267u2s0-ΣΝΗ ΚΕΑΛΟΜΙΣ ( 2740920
ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Κατασκευός Επιακευές Συτηρίσες
Περιποιήσεις Κήπων
-kpαμοκπές-lpolεςΠαάματι Α. ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ
Τοιχοποία -λακάμα-Σοφανίσματα
Ελάοχρωματισμί π 6976-711679
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
|ΑΡΤΟΠΟΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
www.kefalinongefseis.gr
6936-919834
omανταs
Limanaki
PREMIER
since 1990
ΜΑ29 ΡΟΝΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΣΣΚΙΑΣΗΣ
Tl: 25710-28319,25110 Fax: 2671-23353 webste
www.hotelimanakdl.gr, e-mal: [email protected]
Μογντίυ 3 Πτρα Τ: 51408 Fιx 25104004
www.premierkefalonia.gr
30 ΜΑΤΙ 2, ΚΑΙΡΟΣΜΙΚΡΑ ΦΡ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 2 ΧΑΙ-ΤPIK 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 4 HSPORT 12-13 , ΜΙΚΡΕΣ ΑΤΕΛΕΣ 16-16, BLOcGER 17