Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27342
Η Ελλάδα σταθερά
μία από τις χρες
της ΕΕ με τις
περισσότερες
συλλήψεις για
Περίμεναν πρωτογενές έλλειμμα
ήρθε Πλεόνα σμα
στην εισηγητική έκθεση
του προύπολογισμού .
Τα συνολικά έσοδα
τρομοκρατία
Ομως η τρομοκρατία εδ
εκδηλνεται με διαφορετικό
τρόπο
του χρατικού προύπολογισμού ανήλθαν
25,479 δισ. ευρ , αυξημένα κατά 2,115 δισ. ευρ ή 9,1% έναντι του
στόχου.
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες
κατηγορίες εσόδων:
α) ΦΠΑ λοιπν
προϊόντων και υπηρεσιν κατά 630 εκατ. ευσε
Τα τελευταία πέντε χρόνια η Ελλά.
δα είναι σταθερά μία από τις χρες της
Ευρωπαϊκής Ενωσης με τις περισσότερες
συλλήψεις για τρομοκρατία και μεγάλης
κλίμακας επιθέσεις .
Ομως, παρά τον μεγάλο αριθμό συλλήψεων , η τρομο-Τ
100ΕURO
Ανήσυχη
Κομισιόν ότι η
Ελλάδα δεν
ρ ή 9,3% , στο οποίο
περιλαμβάνεται ΦΠΑ
ύψους 271,6 εκατ . ευρ,
που εισπράχθηκε το μήαφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχρησης του
Προστατεύει τους
Πολίτες από τις
βιομηχανικές
εκπομπές ρύπων
- Ιουνίου 2019 , παρουσιάζεται έλλειμμα
στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (Γενική Κυβέρνηση) ύψους 2,87 δισ.
ευρ , έναντι στόχου για έλλειμμα 4,819
δισ. ευρ που
να Μάρτιο 2019 χαι που
1ρωτογενές πλεόνασμα ύψους 381
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνν ,
εκατ. ευρ παρουσίασε ο προϋπολογι
σμός το
2019, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,573 δισ. ευρ.
Την ίδια περίοδο πέρυσι είχε σημειωθεί πρωτογενές έλλειμμα ύψους 46 εκατ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του
χρατικού προ.
στη δημοσιότητα, την περίοδο Ιανουαρίου
β) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιν κατά 49 εκατ. ευρ ή 5,4% ,
γ ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγν
εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος
έχει περιλη φθεί στην εισηγητική έκθεση του Προύπολογισμού 2019
και ελλείμματος 2,440 δισ. ευρ το αντί
κατά 22 εκατ. ευρ ή 18,9% ,
Την ανησυχία της ότι η Ελλάδα δεν
στοιχο διάστημα του 2018.
Το ύψος των καθαρν εσόδων του
χρατικού προύπολογισμού ανήλθε σε
23,450 δισ. ευρ , παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 1,941 δισ. ευρ ή 9,0% έναντι του
στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019
δ) Τακτικκοί φόροι ακίνητης περιουσίευρ ή 8,9%, εκ των οπροστατεύει τους πολίτες της από την επιβλαβή ατμοσφαιρική ρύπανση που
προκαλούν διάφορες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής , όπως απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία για τις βιομηχανικές
εκπομπές ρύπων, εξέφρασε σήμερα (σ.σ.
Πέμπτη) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος
της οδηγίας είναι να περιοριστούν οι εκπομπές διαφόρων ρύπων.
Σύμφωνα με την ενωας κατά 50 εκατ.
ποίων ΕΝΦΙΑ κατά 38 εκατ . ευρ,
ε) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 30 εκατ. ευρω ,Α
ή 6,3%
ογισμού, που
όθηκαν
Επενδύστε σε χρες της Υποσαχάριας Αφρικής!
ΣΕΛΛΑ
Ποιές
στελέχη μετέφεραν την πολύτιμη εμπειρία
τους , επεσήμαναν τις δυσκολίες και τα
προβλήματα που αντιμετπισαν , αλλά και
τα κίνητρα, τα πλεονεκτήματα και τα
πρακτικές για μεθοδική προσέγγιση των
αγορν αυτν .
Η Αφρικανική Ηπειρος με τις 55 χρες, με πληθυσμό σχεδόν
διπλάσιο της Ευρπης που
οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες επιχειρηματικής παρουσίας ελληνικν εταιριν στις αγορές της Υποσαχάριας Αφρικής; Ποιοί οι κλάδοι με προ0πτικές ανάπτυξης; Ποιές οι εμπειρίες α.
τόμων που
εν λόγω χρες;
Στα παραπάνω ερωτήματα δόθηκαν εχτενείς ιδέες, προτάσεις στις δύο ημερί
δες που διοργάνωσαν το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή Μόσχευμα για την
πρόληψη του AIDS
ενισχύει την
καταπολέμηση της
νόσου
λη που αποκόμισαν , εν ανέδειξαν καλές
ΣΕΛΙΛΑ
ήδη δραστηριοποιούνται στις
Η εμπειρία
εξυγίανση της
Ισραήλ
από την
εταιρείας ηλεκτρισμού του
συζήτηση Κ. Χατζηδάκη με τον
Ισραηλινό ομόλογό
Σε μια προσπάθεια περιορισμού της
Ελληνο-Αφοικανικό Επιμελήριο και το
τήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης στην Αθήνα, στις 15 Ιουλίου και στη Θεσσαλονίκη ,
στις 18 Ιουλίου , σε συνεργασία με το Εμπορικό και
Θεσσαλονίκης , το Σύνδεσμο Βιομη χανιν
Ελλάδας και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων.
Στις ημερίδες έγιναν ολοκληρωμένες
παρουσιάσεις για τη Νότια Αφρική , τη
Ζάμπια και τη Νιγηρία , για την οικονομία
και το επιχειρηματικό περιβάλλον , χαθς
μετάδοσης του ΑID S ερευνητές δοκίμασαν σε ανθρπους ένα μόσχευμα το 0ποίο περιλαμβάνει ένα φάρμακο πρόληΨης του ιού ΗIV.
Τα τελευταία χρόνια η πρόληψη με αντιρετροϊκά φάρμακα πριν από την έκθεση στον ιό (Pre-exposure Prophylaxis
PrEP) είναι πολύ διαδεδομένη μεταξύ
των ατόμων που ανήκουν σε
ομάδες υψηλού χινδύνου . ΕΜ
Η πορεία υλοποίησης
του αγωγού φυσικού αερίου East Med και η εμπειρία από την
Βιομηχανικό Επιμελητήριο
εξυγίανση της κρατικής εταιρείας ηλεκτρισμού του
λον , στη συνάντηση που είχε την Τετάρτη
νέργειας , Κωστής Χατζηδάκης, με τον υπουργό Υποδομν, Ενέργειας και Υδάτων του
Ισραήλ , Γιουβάλ Στάινιτς .
Ο αγωγός East Med σχεδιάζεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της
Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρπη μέσω Κρήης και ηπειρωτικής
Ελλάδας . Στη συνάντηση των δύο υπουργν συζητή θηκε η ανάγκη
Ισραήλ συζητήθηκαν, μεταξύ άλΚάιρο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Εστο
να υπΟ- ΛΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα