Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΠΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ .4
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΕΛΠΕ, ΜΟΤOR OIL , CENERGY, TΖΙΡΑΚΙΑΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.6
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ .10
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ . 11
Πς θα μπουν στο
Παιχνίδι και οι Big Foury από το Ελληνικό
Παράπλευρες νωφέλειεςν
Πατί επιστρέφουν
στις διεθνείς αγορές
ΜΕΤΟΧΟΣ
FT.Com
FINANCIAL TIMES
Τρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
FURO2DAY
www.euro2day.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Έτος 22ο .Αρ. Φύλλου 1114
26-30 Ιουλίου 2019.Ε1
NEWSPHONE
DIONIC
ΚΕΚΡΟΨ
CRETA FARMS
ΕΛΤΡΑΚ 22
ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΑΡΙΣΚΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ . 12-13
Η ΚΥΒΕΡΥΗΣ.
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΙΟ
Ικανοποίηση, αλλά και ετιφυλάξειςοτην αγορά
με τα Τρτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης
ΡΕΠΟΡΤΑ Ζ ΣΕΛ. 8-9
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
9771108 531000
-4Κ 1