Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Δανείζουν σε ιδιώτες το προσωπικό των νοσοκομείων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΑ CAPITAL CONTROLS
Στο τέλοs Σεπτεμθρίου, σύμφωνα με ηληροφορίες , θα
εισηγηθεί n Τράπεζα τns λλάδ0s στην κυβέρνηση να αρθούν
στε να φτάσει ταχύτερα σε εnειδυηικh Βαθμίδα . Κυβέρνηση
και κοτρική Τράπεζα συμφωνούν ότι οι συνθήκε επιτpέnouν
έκουν
Περάσει Πάγω από Τέσερα χρόγια από την επιβολή των
ΡΕΠΟΡTΑΖ ΣΕ, &
onirolsl σε Αν μο" Καπεί -εκτός ων άΑλων- στην
αναβάθμιση τns Πιστοληπτικήs ικανότητas Τns χραs, έτσι
ελέγχων , τον lούνιο του 2015.
ΚΟΝTRA!
ΚΝΤRΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΕΛΙΓΓΩΝΗ
Παρασκευή 25 Ιουλίου 2019 Eτos 60- Φύλλο 16921 ε
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑΣΤΙΣ 19:50
kontranews.gr
Οισφυλστικέ5 στιρίs ετικερούν να αλσουντο Εθνκό Σύστημα Υγείs
ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ Ε ΙΔΙΩΤΕΣ
ΤΟ ΠΡΟΕΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Καιτίκουν ψίχουλα για τιν υπερωριακή απασχόληση
ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ Προτεραιόητες της κυβέρνησης είναι η ουσηστική διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας προκειμένου να Παραδοθεί στα ιδιωικά
συμφέροντα .
Στην κατεύθυνοη αυτη δρομολογούνται ριζικές αλλαγές στη λειτουpγία όλων
S130ngnau3 30
των νοσοκομείων Προκειμένου να διαμορφωθούν οι συνθήκες για υπογραΗ Ελλάδη,
Πρωτη χρα
Mπτσοτίκης
σε Ανιστάσιο:,
θη σηρίξουμε
το έργο ας
απότο σχέδιο
ΠουTκερ
φή συμβάσεων με ασφλιστικές εταιρείες που θα κάνουν χρήση των υnηpe
σιν του ΕΣΧ Το σχέδιο Προβλέπει επίoης και την ενοικίαση του υπάρχοντος προσωΠιού, προκειμένου να εργάζεται υπεροριακά τα απογεύματα για
τις ανάγκες των ιδιωτικν ασφαλιστικν εταιρειν.
ΣΥΗΣΧΕΑ ΣΤΗ Σ.Τ
ΠοσοτιΜή
Νυλύρηση:
Ευχάριστα
υέαννα την
Ελλυνκή
οικονομια
Wiμητολόγιο:
Jιαρεπε
-γημμωρίλουν
-0δικαιούκοι:
ΕΦΚΑ: Κατηργούνται τη πλικιακά
Ήριτηρια τις συυτάξεις Νηρείπς
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
μον λ
ΣΕ. 3
Πο10s ακούει τον
,Ιαβέρη;
ΓΙΑΜΑ ακόμα φορά , ο γνωστόs anπό η
Αγωνία για την Μέρλ
, θρυλικ
υαιαθπo p
SκοAο 30 no υXο
κόσμο και ην naλπεία, μν κάποια στιγμή
ληφθούν μέρα για να σταμετήσει ηγενοκτονία με
το τροχαία δυστικήμεπα .
ίντα χρόγια n Ελλάδα
από τραχαία 120.000 γεκρο s , xωpis να
Αλη τοω η ζή ανάπnoο λά έμεναν
ΜΕΡΙ ΤΟΡΑ το εθνικό ευπό έκλημα συγεκίζόταν
με Τν nελπεία να αδεφορί.
ΜΑΛΙΣΤΑ για να δικαελογηθεί η στάση τον
αρμέδων ηροβάλλογταν διέφορα άλλοe,
Η3Tή ΤΟτρεμουλο,
αnoκοιρήθηκε δηρόσια. .
Τριγωδία στην Διβύι: Φόβοι για 15013χρούς ε
ταυίγιο Πλοίου Που μετέφεμε μετανάστες
OΠ03Ο1 Ψιανε
ποιδίπειεάλλο εκπό από τ
Τραχαία και τουs οδηγούs .
ΣΥΝΕΧEΙΑ ΣΤΟ Σ.Τ
ΡΣΕ.7
ΣΕΛ. 7