Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
(Παρασκευή
Ιουλίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6820
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πλήρηs άρση
των capital
Τα πέντε μυστικά
των συντάξεων
controls
στα τέλn
Σεπτεμβρίου
Ηπολιτική ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας έχουν δει αύξηση)
ετοιμάζεται να δημοπου 600.000 , οι οπoίοι
μετά την κατάργηση
σημειματα 2019. αλλά δεν έγουν
των επανυπολογισμέ - λάβει ενημερωτικά σημειματα, με αποτέλε σμα να μη γνωριζουν
νων συντάξεων, στε
οι δικαιουχοι να ξεΚυβέρνηση και κεντρική τράπεζα συμ
συνθήκες επτοέπουν
πλέον να πραγματοποιηθεί αυτό το τε.λευταίο βήμα , εν
έχουν, περάσει πάνω
από την 1η Ιανουαρίου
του 2017. Υπενθυμίζεται πως οι παλαιές συντάξεις, , δηλαδή , όσες υπάρξουν αλλαγές στα
Μαtου 2016 , έχουν
επανυπολογιστεί με
βάση τον τύπο του
επανυπολογισμού .
Αυτό που δείχνει δεδομένο, είναι πως θα
Su oρ01 53d
ταξης
ει ε οσό
με την εφημερίδα
από την επιβολή των
ελέγχων , τον Ιούνιο
του 2015.
aυνέχεια στην 11
Εθνος - να αποκρυπτογραφεί τα νέα δεείναι 345,60 ευρ
Για 16 έτη ασφάλισης
353,28 ευρ
της εθνικής σύνταξης
δικαιούνται όσοι συν.
ταξιοδοτούνται με
o ASrioo ΟΜΟΝΑΟ0 Ν 0oiΟ
20 χρόνια
ασφάλισης.
Το ποσό της εθνικής
ασφάλισης
ζουν τι θα διαβάσουν
νουάριο επανυπολογι - στα ενημερωτικά σησμενες στη άση της μειματα που θα λάω
Για την εθνική σύν360,96 ευρ
Για 18 έτη ασφάλισης
366,64Ρσοάλισης
τον περασμένο Ιa.
σύνταξης μεινεται
ρο νια κάθε έτος
που υπολείπεται των
20 ετν ασφάλισης κι
μεχρι τα
ταξη , συν ανταποδοτική σύνταξη ,
προσωπική διαφοράν,
376,32 ευρ
Από 20 έτη ασφάλισης και πάνω 384,00
Στις περιπτσεις
με ραντεβού
στιs εφορίες
για εκκρεμείs
υποθέσειS
Το βασικό nooo της
εθνική σύνταξη.
οποία είναι 384 ευρ
για όλους όσοι συνταέτη ασφά .
ταξιούχοι λαμβάνουν
στην τσέη το ίδιο καταβαλλόμενο καθαρό
ποσό ( εκτός από περί - ξιοδοτήθηκαν
καταβολής μειωμένης
σύνταξης λόγω γήρα
ται σε 345,60 ευρ.
Ειδικότερα:
Για 15 έτη ασφάλισης
συνέχεια στην 10
Δημογραφικό!
Πρόβλημα
Αλλάζει πλέον η διαδικασία την οποία τρέφορολογούμενοι προκειμένου να προέρ
χονται στα τμήματα
ελέγχου των εφοριν.
Οικονομική βοήθεια στιs νέεs μητέρε ,
Προστασία από απόλυση και στουs nατέρεs
Φ00ολονούμενο, η οι
νόμιμοι εκπρόσωποί
τους. θα μπορούν να
προέρχονται μονο με.
Σελίδα 9