Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
4 ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
pέχρι θονύτου p/
Ιουλίου
Ι Ελεύοερο,
την oro
Αριθ.
Τιμή φύλ.: 0.50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
"Εεμπλοκάρουν
τα διπλματα οδήγησης
ΔΕΔΔΗΕ
ΘΕπαναφορά στο παλαιό σύστημα έκδοσης αδειν οδήγησης
για τουλάχιστον έξι μήνες προαναγγέλλει το υπουργείο Υποδομν
Σελίδα 12
Το βασικό σχέδιο
για την πληση
του ΔΕΔΔHΕ
Ειδικοί ορουροί
Έρχονται
Ποιο σενάριο είναι έτομη να συζητήσει η ΓΕΝon
Σελίδα 11
1.500 προσλήψεις
+Τα Προσόντα,
+οι Προϋποθέσεις
οκαι τα δικαιολογητικά
| Απαγόρευση καπνίσματος
σε δημόσιους χρους
Σελίδα 13
-Τα πρόστιμα στους δημόσιους υπαλλήλους
- Τι προβλέπει η νομοθεσία
1ος αγνας Δρόμου
" Ιωακείμ Λιούλιος"
Π.Ε.Δ
Σελίδα 7
Δυτ. Μακεδονίας
Σάββατο 27 Ιουλίου
ΤΧοΟτα.
ΚΗ ΙΣ
Σελίδα 24
Ηχρησιμότερη
μεταρρύθμιση είναι
στη νοοτροπία μας
10s ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΙΠΑΚΕΙΜ ΛΙΟΥΛΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
θετική λύση
για την στέγαση
της Τράπεζας
της Ελλάδας
στην Καστοριά
Είναι αλήθεια ότι η νέα κυβέρνηση δείχνει δύο
| πολύ σημαντικά προτερήματα . Προετοιμασία και !
Ι διάθεση για σκληρή δουλειά .
ιοι καλές
Ποοθέσεις θα παράξουν και το επθυμητό αποτέ| λεσμα είναι μια άλλη υπόθεση . Αυτό θα κριθεί εκ!
| του αποτελέσματος . Σε έξι μήνες από σήμερα θα
ιμπορούμε να μιλήσουμε για το αποτέλεσμα.
συνέχεια στη σελίδα 4,
νησης
ΙΟΥΛΙΟΥ
o νμεια,
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Σελίδα 17