Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφρος
Που αγαπα
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Eκτης - Ειότς- Δουθυτής ΒΑΣ ΕΡΒΑ. Εος 450
φύλλυ 11524 Τιμή φ0 ειρ .Παριοκή 25 Iwlbu 2019
ΟΙ ΣΥΧΩΝΕΥΣΕΣ ΤΑΝ ΤΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΝΑΝ .
ΠΜΜΕ ΑΙRΝΑΜΑ
ΤΕίστΤΗ πτ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ
ωος ακοδημα δημόσια τις ενστόσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ,
upie n
on , ωpί μελ .
της κυβέηνησης ναμετ .
pέp εv μα νκ Κoθ .
Αρας Τσελίκος
συγκωνευσες των τε γtες τενοσγικης Ε
Tτ uu Toir όλeoo
ο μεγαλεί κοι onoπούμενη μάρφ Ιoonέδωoη tωw n .
ρυνα γα τm w
ση εηoγελματικν δ- σε όλο του
ΕΚΟΛΗ ΔοιΚΗΕHE 6 ΟΙKΟΝΟMΑ
ουκ Ολo ακοδημαί
τοκτο και όνορκα έγrνον
νναά στ σΑΟ
κοί είov εκφpό0ε τότε
0 Τουρισμός αποτελεί τον μεγαλύτερο Κλάδο της Χρας
| Χρειάζετα ένα δεκαετές σκέδιο για w Touριμό του μέλλοντος
Δήλωσε ο Πωθυnουργός Κ. Μπσοτάκης
pο κλοδο tης κορος , στον οneia n EΙ Ε
Βόoo διαθέτει σνομφισβήτητα -και σε t
nλtoNENTήτο Τ noΜ
: Κυριόκος Μητοστόκη.
: δηaσεις
επίon
τουριονο0
0 Υιουργός Υποδομόν Κόστας Καραμινλάς ατακοίνοσε αλλαή πλεύσης
Εκετικά με τους διαγωνισμούς στο Ακτιο Αμβρακία και .
Ασκησε έπονη χριτική στον ΣΥΡΙΖΑ
Γέλασαν
και οι Πέτρες
Γραφικτήριαε ο no
νης Βαρουφ .
Αλλαγή πλεύσης
νρόοόe Υποδουόν
φους του ΣΥ.
Κστας Αx . Καρα .
μανλής όοον αφορά
tους διαγωνισμούς
ξουν να βγουν
στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν
Αυτοί οι άνθρωηοι να βγουν στους
δρόμους και να ντυθούν αντίσταση , f
μ Δλλωε ον
κινητόδρομων . E μαστε μπροστά σε
uνεΜές αnoφά σουν για τις σπόκρις" είμε ναρακτηρστική μιλντας στον ΣΚΑΙ
ρυνέχειστη σελ
| ουνέτεια στη οεΕ