Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΡAEΗ
6 ΟΝAΟ
ΗEαAΕΑΡΤ Πν εΡΣΑΝΙ ΕΦΕΡ- ΕΤο uPn 2ο
Σενάρια για
Αpοβάνη
Ιδού ο νέος
σταθμός του ΚΤΕΛ
Φιρμάν ελέγχου
σε 800 Αχαιούς
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ
Η ΣΥΧΩΝΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΕOΟΡΩΝ
0υαAΗ ατάλογος με ιους
εnοoμένος nopoβatες έxα
όδη nupaεφθί από ην
οppόδια uηpeoia
ο 6tήs AAΔΣ
Γγκ npaik tu
u uς nον
ομα ς φ
ΓΔΟΥ Εpν με mν
Α0ΟΥ.
ΟΠΙΘΕΝ Α
ΝΑΞΕΚΟΛΜΗΣΕΙ
ΤΟ ΣΥΤΗΜΑ .
AWTOONEο βρίσκονται γopo .
Aspoκροτ u
10 φ οης α δε
u Εδ.
λογιστές , διοκτήες καooτημάτων
u mίτα
coτίοσς, rνστούτa αισθaτικής
ΔΗΜΟΤΙΚΣ
Οινέου
οστυνομικοί
διευθυντές
ΟΡΓΑΝΙΣ ΚΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
opτεs w
*w ό ooτua s
ν δdτnev
κp pt
A oύpo
w Σinte
ΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ
ΤΣΑΡΟΥ ΘΕΛΕΙ
ΜIANIΣΜΟ
Τιμωρία των γονιν, σε δίωξnn οικογένεια pκ
Η Αto Μe σι
B δρμεκές φιάς
Η epn y ν m K oκδ pόάνe
aμέ α πο α α αe μe
ενκαμή0ο
νυom o oκpος κ οp pao
v φpo
30μpδcwe
στην τuή ν 10 .
dianomi
Cουκt
ΝΤΕΖΕΝΕ
οua on
Σ Η Κ