Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΠ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olympiobima.gr
ΠAΑΣΥΗ 16 10
Eς Αμοου νr
Τpή 00ου m bp
r. ΒΡΟΥΤΙΟ
Τελευταία ευκαιρία
που δίνα το κράτος
ΗΡΥ8ΜΣΗ ΤΟΝ 120 ΔΟΣΠΟΝ
ΑΠΟ ΤΗΜ ΕΡΧΟΜΕΗ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΙΟΥΑΙΟΥ
ΕΔΟΜΑΛΑ
Με το χέρι στην τσέπη
οι φορολογούμενοι
ΠΘΑ ΠΛΗΡΟΣ ΟΜΕ
Τα νομοσχέδια
που καταθέτει
η κυβέρνηση
w φση
Η pθη 60
ος ooν moη ην
νατόσn ο Βα
NΑaς oυοpς Ερίας o
δorpin
Enpέro oφoης νpν πν τtκη
εοaγα υpά ra μή
πu otpο oνo 00α
Τηόμίρ Pindkam n μόrά
όma Ποoα
μέ ο 1ως ανυ < μιη ς
pρrς α ημη vοpoρν πυ
cheotο αηνοw πp
Τρoηoη ουpοuοοήμς Μ μ
Εγe κη peη r
s000 poος ος κα κμαμ
στόης μος nopςu ητό p ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΟΥΣ, ΕΝΟΙΑ, ΦΟΡΟAΟΓΙΚΟ
Ty πpn δoη ou pρου aμς νu
τό 1 t mβaμίς dnio or
Τρυ ΤΗ
no κυ do o
δpo μμηοκυί
ETNo ημ μ νσηής
στηα υB6%Αη πt .
τκόν ουεcoα κέ
π α n πεprύyn 10τή κηmμν.
μκτοonς uγpό oyom a
Εp αΜΚΡύν κ464000 uα
ΣΥΜΑΝΤΗΣΗ ΚΜTΣΟ x.ΘEONΡΗ
Νέο 10ετές
στρατηγικό σχέδιο
ονdoor mn mμή α η
μοκΗ w ναnφw θα
Αυ Ψμ Da ς συnάος oό κe
sn00 μ υν ση ία nς
ΠΑ ΟΝ ΤΟΥΡΣΜΟ
φηp α .
Aνdpop n ος oδα ψωτρς α θ
400n θα σφά ος Yο nρ00Ο mαυής οοί μν όnω ΜΟοnε
άnkoήμ, όνο οmp upeς
μα ο 3060ampe α
Κιρκς Μηoάης ου δηκ ςατό Ν
upμόυ μ ς, οooς a Εa μp
oη dτκ οό ή ο nυ ΧάE
Cepr-τν oΜ Α
Διαγωνισμός
για 1.500 πpοσλήψεις
BΔKΝ ΦΡΟΥΡΟΜ
pan ρ Ρ α
μν ο ην oο uρpooς o
ατοιη η po noπογά .
. Μipoης
AΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Tν poογοo dΤpομ bπήs ο
Ανοίγουν όλα τα θέματα
σαίoη ηεuς ΝΤΑ
Μ ς ς μέρς oμ
δημaίaηης oήόκο
ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΡΖΑ-ΑΝΕΛ
α ν η
Ο δμo ς ω Αρrυ Μ ηουκάη να δαea ηπ
ΑΝΕAΝ μρον πηpή νο οκpei
ν πτυ σημάομον η
pτμη ΓΡΟΑΚΡΣΕE ΕΛΜΝκα
ΑΣΤΥΜ0ΑΣ
Παραμένει στο Τμόν
Της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Πιερίας ο
κ rεργιος Τζήμας
ΣΤΗΝ ΚΤΡΜΗ
ΑΠΟ ΤΗΝΑΝΤΤΕΡΡΕΡΒΑ ΠERAΣ
Εργασίες για την ασφαλή διέλευση του οδικού δικτύου
ΣΜΑΡΜΟΥ ΣΥΜΕXEΟΥΜΕ Ε ΑΜΕΩΤΟ ΡΥBΜΟ ΤΟ EFΤΟΜΑΣ.
19χρονος αγόρασε
μοτοσυκλέτα με
πλαστό έμβασμα
ΑΝ ΣΧΗΜΑΤΣΤΗΕ ΔΟ ΓΡΑΡΑ
nε npo hpp ηΜ p ters nς .
Σαα υ
ΠαpομΑ
Α riaα ένος 19rραγσυ Τλλτ
"p η σόης οη η mν
Τ Ν ΡΗ Κhn OK
lνa μποή aη pan) κό
40ματς αoppe poo
Κ ΜΑ υnape μα
Δεωorς
Γoς o
Το /o
Τοέpa πεoiηαμκόμας %ooοp μ
Nηoησo nόημα δν Δο
1 ά ε ηλλ ns
M ή Μμό μneνoην αοpή nη κu ό δu
φ γας K κέΜΗς Το ν nς
Πeρp Εnpoς Πap .
rpeς Τομς, μς
ίς ου
πρ bnω
Πwnnη οπκ ό ο
Ba ήσγa.
mν ηή
κ +ΠΕ
ΤΕΡΠΟΣ
κoς α
οo μα
Αθοι ομόφωνα οι τέσσερις
ΕΙΛ1 ΓΝΤΑΤΗ
Nο mt Α8ΕΕ 4mιat,.
ΤΟ n δάxιο
που κατηγορούνταν για βιασμό ανήλικης
ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΤΟΚΑΑ
ηοημκηα ν ω
C m ά.
Μalμή po oβος0.
υψηoαηαΜ gοu κη mΟa.
Ε ΗΕΕΛ ΠΙΤΜΤMΕή iα
Πωλούνται ουτονομα διαμερίσμοτα
στην Αεπποκαραα Περίας από 52 τμ
tuς 60τμ τοντο στην !αλααα.
ΑΡο o o μ
6 tr ΚA
dong oηοςuήοκ.
πoος πΤο Pa Μn ο
b γΤματιΚnaνητα au
ΔΙΚΑΣΤΚΣ
ονpnς n mν
AΕnpΑ Μυπ
στην δ ην ΠμΗ ΠΕλσΝΗ
τονaκ
Aποgροu.
μΕΑrΟ
noν σο 0ΛΑΟΚ
Δημηης Mitpoς
υπpάσ.
α 0r δ
δa pοMο
εδης ω ή.
Mή πpόοη ηιοογίa ο
pόo δηη epa pα ά mv
ατδτή δ ή.
δεεεμα 14 1τα,
-09 a8 19% 1υ
owiiwattk indiεm r
ΟΜα eή 3εάν
ίna. β
ΠΙΤΗΤ
Οργάνωση Επικοινωνία Κοινωνικότητα Συνεργασία
Μόνο μερκά από τα οφέλη που απολαμβάνουν όσοι εμπιστείονται σε εμάς την
φdeaea.
ξενόγλωση εκπαίδευση
των καιδιν τους,.
Μαζί μαθαίνουμε καλύτερα
Κέντρα Ξένων Γλωσσν PALSO
PALSO
δ μον