Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019
21:00-Πλατεία Αβδήρων
ΑΤΩΝΑΤ
Συναυλία με τον Κστα Μακεδόνα
ipi 2019
ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ
ΜΑΖΙ ΤΟΥ Η ΜΑΙΡΗ ΔΟΥΤΣΗ
38 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΟΝ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2019
ΕΦΗΜΗΕ-PΙΔΑ
ΚΑΘΗΜ ΕΡ_N_H.
ΤΗ ΣΦ, ΘΡΑΚΗ Σ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019- Αρ φύλλου 8634- Eτog: 36ο, 030 ΕΥΡΩ .Π ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4,6710 ΞΑΝΟΗ 251021717
http:/www.agonas.gr e-mail:[email protected]Τακτικό μέλος της ΕΠΗEΕ ΚΩΔ. ΕΛΤΑ 1858
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗΗΜΗΝΥΣΗ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΚΟΤΖΙΑ
| ΣΕΛΙΔΑ3
Παριδοσιακή φορεσιά
της Είνθης σε γραμματόσημο!
Διανομή αγαθν
στους ωφελούμενους
του ΤΕΒΑ στην Ξάνθη
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στο πλαίσιο της EUROMED POSTAL (της Μεσογειακής Ταχυδρομι
κής ένωσης της οποίας
είναι ιδρυτικό μέλος )
εξέδωσαν μία αναμνη
στική σειρά με θέμα τις
παραδοσιακές φορεσιές της Μεσογείου .
Ο Δήμος Ξάνθης, ως επικεφαλής
εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης
Π.Ε. Ξάνθης "ΣΤΗΡΙ-ΖΩ", πραγματοποι.
εί διανομή αγαθν από την Δευτέρα 29
Ιουλίου 2019 στους ωφελούμενους του
Επιχειρησι ακού Προγράμματος "Επισι
τιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή",
το οποίο χρηματοδοτείται από το Τα.
μείο Ευρωπαϊκή ς Βοήθειας για τους
Απόρους (TΕBA).
Τε.β.α.
n t κ Εhvtrs
Στο ένα από τα τέσσερα γραμματόση μα
της έκδοσης απειονίζεται μία από τις παραδοσιακές φορεσιές της
Ξάνθης.
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
Κάτω τα χέρια από το άσυλο,
φωνάζουν στην Ξάνθη
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ Σ
Γράφει ο Στέλιος Αρσενίου
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΕΥΚΑΙΡΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ:
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
H LOIS Builders, μεγάλη διεθνής κατασκευαστική εταιρεία
με έδρα την Κύπρο, Ψάχνει για άμεση εργοδότηση:
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ:
Αλουμινίου
Γυψοσανίδας
Επεξεργασίας και
Τοποθέτησης Οπλισμού
. Κατασκευής Καλουπιν
. Ηλεκτρολόγους
Υδραυλικά , Αποχετευτικά,
Κλιματισμός, και Πυρασφάλεια
Ο υπουργός
Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
τόνισε ότι
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΓΙΑ:
Σιδηροπλισμό
Κατασκευή Ξυλοτύπων
ΜΗΧΑΝΙΚΟ :
Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
με τον κ. Μέτιο
|είχε μια παραγωγική
συζήτηση
για θέματα
που αφορούν
την Περιφέρειά του
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό
σας στο [email protected], και για
πληροφορίες επικοινωνήστε στο +357 22 778777
ή και στο +357 96 515153 (Viber & WhatsApp)
Builders
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα