Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
SUPERLΕΛΟUE 2
Δεν ξεκινά το πρωτάθλημα αν
δεν τηρηθούν όσα συμφωνή θηκαν
a-9019
Σελ 5
NEΟΙΑΙΩΝΕΣ
μαρασκενη 4ο
Αρ. Φύλλου 6392
Τμή 0,60 ε
ΕΦΗΜΕ P I ΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα ! τηλ: 26510 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: info @ne of agones.gr | www.neo iagones.gr
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΗΠΕ ΤΡΟΥ
Κροτής AΕΤΗ ΜΑΛΑ
ΤΙΛEE ΤΟ ΥΠΟΥΗΤΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
Στα Πανεπιστήμια το
μπαλάκι για τη λειτουργία
των νέων τμημάτων
Δευκρινίσεις για την εναρ η και λεΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕ 50 ΜΟNΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Μεγιλνει
ι άλλοη ΔΩΛΟΝΗ
τουργία νοίpυ έντων nα νnlot υnoupγoς Παιδε ΕΛ. 5
2019-2020 δνει
aς Νκn Κεραμεως
ΔΠλάσιο και σύγχρονο w
ΑΜΟwloo
Πάρκινγκ στο Χαιzηκόστα .
"ΧατηΜε Μ4
Πρω! της Πεμπτnς και επίσημα
δο8ηκε σε χρήσn, αν και ο χρos
Την κοδελα τ ps.
ο διοικητής του ιδραματος και τα
μελη του Δοικητικού Συμβουλίου.
διακρικικά και ο Πο nν
Ηπειρoυ , Αλεξανδρος Καχριμάνης .
ως ο φορέας Που χρηματοδότησε
το tργο.
ΣΕΛ. 7
ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Μεγάλες οι ανάγκες για
αίμα στα ηάννενα
Το Πρo λημα λλειψης αματoς nou
συνηθυκ εμφανπεται με tνταση
κάθε καλοκαίρι καλούντα και Πaλι
Ένα ισχυρό μηνυμα εμπιστοσύνης Προς τη νέα nολιτική κατά στα ση, σηματοδοτ! η anoφαση της διoίκηση της γαλακτοβιαμηκανίας ΚΔΩΔΩΝΗ, να Προχωρή σει στην κατά 20% αυSnση του μόνιμου Προσωπικού της .
ΣΕΛ. 3
κά uw wuw και το Νσοκουείο
Χατzηκστα Και ο μοναδικός τροεκκληση Προς τους ε8 | Το <ευχαριστν
| του Κωνσταντίνου Σχούμα
Ιστους Ηπερτες
nos είναι
noν τονουν tt tnιστρέοοe
rte τους
ΣΕΑ &
| Ευχαριστήρια επιστολη nρος ολες τις
Mατιή.nκoΜwiac. αστυηνο
Ηκό Προσωηικό και τους nολίτες της
| Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυ|ντης Ηneipou, Κωνσταντινος ΣκουGAIA EΙΧΕΡΗΝ: Πρόεδρος
της εππραπής αγροτν
ο Ανδρέας Δημπρυ
Η εταρεία GAIA ΕΠΙΧΠΡΝ ΑΕ
στην Τακτική Γενική
Μ οτo KΠοό αυπΟ
ενημερνει τι
Συνελευση των μετόχων της Πou
|Αρχν. φορέων, Μtσων ΕΠιKorνωanητoi συνα| Πλήρας λεττουργική και στελεχωμένη
|ηΔημοτική Αστυνομία του Δήμου Ιωαντν
δελπο και συμηολίτες .
24/ΠRΟ19. ΕKΠomό θmν mo
ν Yn ms
στο της ταξης του 83%του καταβεΒλημένου μετοχικοο κεφαλαίου της.
5ψιlΟΛΟον 3υοdaιd SuAΣT
αναγκη να εκφρασω τις δερμες μου
Εuanouς
Αρχν[ .
ης ΕOriac Eνeκoναν τις οικοναμ.
κές καταστά σεις κα τον ισολογισμό
ΑΡΙΘΜΕΙ ΠΛΕΟΝ 15 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ. 2
του Πρoηγούμενου έτους .