Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΘΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τs Hπεiροu-δρυτis Eue.Τάλλas-Έns 980-Aρ Φύλλου 24614-Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019-0,60 e
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
<Ιφιγένεια ηn εν Αυλίδιω .
σε νέα μετάφραση.
Πατί δεν έκανε φιλικά
στο Καρπενήσι
<Στον δρόμο ης
Πολυφωνίαφ στα Κτίσματα
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 9
κ. ΣΚΟΥΜΑΣ
Πενήντα νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, Που θα απασχοληθεί στην υποσυσκευασία
και άλλες παραγωγικές διαδικασίες , ανακοίνωσε η γαλακτοβιομηχανία Δωδνη
Ευχαριστίες
και διαβεβαισεις
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ
ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΕΙ
Αnαχoιρετό mvHnειpo με τη διαβεβαίωση ότ, anό τη νέα του θέan , θα εξακολουθήσει να ενισχύaι
νουίος στην πΕοιφάοα ο κα να Βα
οκεται στη διάθεσΗ nολιτν και
φορέων
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΕΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Επιμένει
στην εξωστρέφεια
Στην ανάδειξη του νέου θεομο
Σε τροχιά ανάπτυξης η
επιχείρηση, επτά χρόνια
μετά την ιδιωτικοΠοίησή
της Προσμένει
θετικές εξελίξεις από
την υλοποίηση των
μέτρων που εξήγγειλε
η κυβέρνηση , με τν
Διευθύνοντα Σύμβουλο
Τ.ΣΠερς να προσκαλείν
επενδυτές στην Ελλάδα .
Αναγκαία η σύσταση
της Διεπαγελματικής
Οργάνωσης για την
nροθηση και Προστασία
της φέτας ΠΟΠ
τnτας σταχεύει η ουνεργασία του
Eπιμελητηρίου Ιωαννίνων με τα
Δεθνές Κέντρο ια τη Βσιμη
saδα και εογαστήσ γα ην Κα νωνική και Αληλέγγυα Οικονομία
ΣΕΛΙΔΑ6
1ΩΑΝΝΙΝΑ
Έκκληση γα αίμα
από τα νοσοκομεία
Αντιμέτωηοι με τις τεράστες ελ λείψεις οε anoθέματο aματος ε
και αι υnηρεο ες aμαδοoίας των
ναοοκομείων των Ιωαννίνων και
δ μόνο . Κάλεομα να προσέλθουν
α αμοδότες , Προκειμένου για να
NNSTΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ανοιξε η Πλατφόρμα
δηλσεων
ΣΕΛΙΔΑ 5
15 ΔΗΜΟτικο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΘΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝNIΤΝ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΟΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΟΣΤΑ
Πραθεσμία τpν μηνν πρoκειμένου να unoβάλουν δηλσεις
1διακτησίος έχουν οι ιδιοκτή τες
Δείγμα επιτυχημένης
συνεργασίας το νέο Πάρκινγκ
Ενσχυση
για τη βελτίωση
της καθημερινότητας
ΠEE Iowνίνw κα εa πίn
ΣΕΛΙΔΑ θ
Ένο έργο , noυ anoτελούοε χρόνιο αίτμα, ο νέος χρος
Με στόχο ένα
Διακρατικό Πάρκο
ακετα οτη 6ιάθεση ασθενν, Εnιακεnτν και εργαζομένων
6 και λίγες ημέρες. εγκανόστηκεχθες το nρu Σιον νο
χρο oτάeμαυσης έχουνουξηθεί σχεδόν στο 50% οι θέoεις,
nou nλέoν ανέρχονται σης 318στό 167, εν υηόρχουν ειδιKές θέσεις γα ΑμEA, νεφρonaeείς ακόμη και του
Με διπλάοιο αρι8μό δημουκν αστυνομικν σε ortoη με
το 2015 θαείναι σπό τον Αύγουστο η Δημοτική Ασυνομία
των owiwων, nρoκεμένου να αντanεξελθει οτο ηληθος
ΣΕAΙΔΑ 6
Αθλητισμός
ΣΕΛΙΔΑ
Μπόκος
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΜΕΡΟΣ 2ο
Ο φετινός
αδωδεκάλογοςν
ΕΝΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΣΤΟ 50 ΔΙΕΟΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ
Μαθαίνεται η γλσσα
άλλου,.
του ΠΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα