Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουλίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 319
Τιμή : 1.00C
Κάδημρνή οικονομική ειδική qμερίδα Διακηρύξευν Δημοηραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Πs θα
ξεμπλοκάρει η
απονομή των
εκκρεμν
συντάξεων
Προστασία Α ' κατοικίαs
Οδηγός επιβίωσηs για
την αίτηση στην e-πλατφόρμα
Μετά από roλυήμερη
αναμονή -και εν η
1pοστασια του ν.Κασελίδα www.keyd.govgr
της Γραμματείας ΔιαΙδιωτικού
χείρισης
και ο ανανεωμένος
Οδηγός Χρήσης , με ε κόνες και βήμα πφος
θεί - είναι έτοιμες
πλέον για να προχωρήσουν προς την πρ Έρχεται η ψηφιακή
ποτες αιτήσεις οφει - Πως συμπληρνεται η
λετν που ξεκίνησαν
να συμπληρνουν ατηση στην νέα Ηλε - κατοικίας . Περιλαμβάnooστασία κυριας κατοικίας . Εκεί αναρτή.
θηκαν
εμφανίζονται
ποοσπόθεια να τεθεί
τέλος στην καθυστέρηση στην έκδοση
των συντάξεων που
φτάνει και τα τρία
χρονια.
αίτηση στην
φόρμα προστασίας Α'
ΠλατΠΟΝΗ2 Ο
και των εξαρτμενων
μελν , έως και την
ήδη αποδοχή του σχεδίου
μισης
των δανείων τους .
Μεταξύ άλλων , στον
για περίπου 1.600 χρή- οδηγό παρουσιάζονται
δημοσίου στη μηνιαία
δόσης τους.
νίζεται το σύμβολο ().
Σημεινεται ότι εάν
είναι επιλέξιμος ο
σχέδιο
υπουργείου Εργασίας
προβλέπει ότι εντός
διετιας, υ στην 11
αναφέρεται
http:/www. kοyd.gov.grik
yria-katoikia-yliko) στην
καρτέλα Επιλεξιμό αναλυτικά τα κατήρια
επιλεξιμότητας,
όριο που είναι απαραίτητο κατα Πεpuοοη.
η ένδειξη Eπλεξιμό.
τητα: 0- στο κάτω
μέρος τα οθόνης.
γεία των τραπεζν
(χρέη, καταθέσεις κλ )
των κριτηρίων επλεειμότητας, τα αναλυτικά
σημεία
τους στην πλατφορμα
εφαρμογής οι οποίοι και οι καρτέλες που θα
έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο συμτου απ το συνολο στοντελικόσκοπό
των περίπου 11 χιλιάδων Χρηστων
εχουνξεκινησει να την
ΕΡΓΑΝH:
Αναβαθμίζεται
n ηλεκτρονική
ασπίδα- για
εργαζόμενοus
και συνεπείs
επιχειρήσειs
βρουν οι "κόκκινοι.
δανειολήπτες, προκει.
εμφάνισής
αιτν . Σε περίπτωση
όπου το κριτήριο πληρείται, εμφανίζεται το
τους που είναι να επλεγούν για προστασία.
της, κατοικίας, τους,
πρέπει να πληρούνται
ανά περίπτωση:
1. Εμπράγματο Δ .
καίωμα στην 10
Επιπλέον, στην ιστοτην συνεισφορά του
θετη πείπτωση εμφ Ε7 ΥΑ
92Ο2Κτη
ΕΝΦΙΑ: Ποιοι
S ΗΧ4 ΑΣΚΑ
δικαιούνται
έκπτωσn
50% ή 100%
ΕΝ .Α.
Πρόσκληση για δια βούλευση και κατά.
σχετικά με την αναβάθμιση και ολοκλή .
προτάσεων
Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
απέστειλε σήμερα ο
υπουργος Εργαην
Σελίδα 9