Πρωτοσέλιδο Θρακική Αγορά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΡΑΚΙΚΗ
ΑΓΟΡΑΠ
AN ΔΕΥ
50 Έτος Ποντιακής Γαστρονομίας
Θρυλόριο Κομοτηνής
ΑΡΑΣΕΙ Μ
ΠΑΡΑΓΕΙ Η
ΧΟΡΑ.
ΑΝΑΤΤΥΕΗ
ΔΕΝ θΑ
EΡΟΠΙ.
ΟΡΦοAC
. . Φωλο 1245 . Ευρ ο50
ΠΕΜΠΤΗ 25 oulou 2019
Ετος 25ο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Γpoφeία r. Μικολάου 369100 Κομοιmή Τηλ κα faxc : 25310-26500, 6msitinfo# traiigorag, ww.thrakikiagora.gr
Την δημογραφική ενίσχυση
της Θράκηςς πρότεινε στην Ομιλία
του στη Βουλή ο Ευρ. Στυλιανίδης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τapa που η νία
Κυβρνηση ρνττa
στα βeά από το ξε .
κημα της 0ητeς της
κα χωρ πpiδο χu
ρτος εrήο πω ttp
Χiς ξχωρ the το
οέpα των δκοτκomo
ήoων ήταν μα amό
Ts βaoς aχές των
μημνων, opoύ άλ.
Μοστε mapουσάστηκαν ως βοκός μηο
νομές γα τη μση
του υπίρογου Eηooου ypoυς
Bεβακι, στη ουνέχεια αποδχτηκ
όι τα πράμτα δεν
ήταν τόο0 εύκαλa αφού οι στόχο που
έμπαιναν και από
τους δανστές (πο
os θυμάτα τα 50 δσεκατομμυρια που
είαν κάποτε ακου στε) ήταν ηγνoς ο .
woro, την δαρα
που πίραν των κοwωονaντξρόoων
που υπήρχαν (π.χ.
των τοπικν κουνοτήτων για την δωτκοποήeη των 14 π
ριφερεακν αεροδρομίων ) , υπήρχαν
και προβΜατα . .
Οικονομία ΣΕΛ, 19
Κάθοδο στην Αθήνα
σχεδιάζει το δίκτυο
Συνδέσμων Βομηχανιν
Βιοτεχνιν ΑM-Θ
Αντπροσωπεία του ΣER
επισκέφθηκε επιχειρήσες της ΑΜΟ
Οντέρ Μουμίν
" Piζική αναδι
άρθρωση
υπηρεσιν
ΔΠΟ Αγρότες, επδομα εργασίας επιχειρήσεων
Τουρισμός
Ευρ. Σπολιανδης: Ευχαριστ
αποτελείμια αναγνριση της μέχρι τρα διαδρομής μου" ερηότητα το τολν
και Frontex προτάσεις γα το δημογραφικό ..
μου Ιάσμου"
- Πρτο μθηpά μας η
Κοριάκο Μητοοτάκη γιαί
-ουνon στην συλ 23
Από Του χόνου θεopoθετε
Ται το φεστβάλ Ερήνης
Πολιτική. ΣΕΛ 7
Δεν ξεχνούν το
χείμαρρο λάστης οι
κάτοικοι του
Μεθοδικό
Φροντιστήριο
ΤΟΥΑΑ 1ΑΡΗ Μην φήνες ο μέλλοv οου στηv rdn,
Εpαιστεdοου τους εδκού
άσμου
Νκος Τσαλικίδης:
Σε κατάσταση
έκτακτης ανόγκης
| Σάπτες και Τασμος"
Ο αλγόριθμος της επιτυχίας
Κοινωνίn, ΣΕΛ 7
ΟNουATEηΟΝMΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡOΝ
ΚΑΛΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΟΥΗ
18.549
Φεστιβάλ Λεβάντας
το φθινόπωρο
αι Συνάντηση παραγωγν στην Φροντιστήριο Μ.Ε. Τούλα Σαρρή"
Αλεξανδρούπολη 28 Ιουλίου
ΚΑΛΛΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17.805
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ
16.937
ΜΑΓΓΙΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16.907
wow ulni ΕΙ nε
Ο Ο - th Seη
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
16.828
16.629
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Φpoντίζοoμε να χαράξς Το δρόpο για την επτυχία
ΓΚΑΡΑΜΠΕΤΑΝ ΓΚΑΡΟ
16.433
Σου προopέpoυμε
- Νία εκπαιδευτικά ρογράμματα Γυpνaoίου & Λυκtίου
Εξαμελή και τετραμελή Τμήματα
Οργάνωση , νση, εμπεpίa, αγάπη για τον pαθητή
Εμπτιpοoς και εξδικευμίνους καθηητές
Enαγγελματικό προσανατολισμό μαθητν.
Προστά δδακτρα
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡnΟ
16.109
ΜΕΧΜΕΤΝΑΖΜΗ
15.401
ΑΛΗ ΟΣΜΑΝ ΜΠΙΡΑΙ
15.169
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΚΟΛΑΟΣ
14.908
ΡΟΙΔΟΣ ΚΟΝΙΤΑΝΤΙΝΟΣ
14.900
ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14.713
Από το 1995 στο πλυρό Των pαθητ .
TΖΙΑΦΑΛΑΣ ΚΩΝΙΤΑΝΤΙΝΟΣ
14.682
Σ σύνο μpν ουuuρiφoo mppοδooς
συό οηκές εmdo, nou onς unpw .
nεζδρoμος Βeνλοo & Γωpyioo Σεpρη 1,
Κομοτηνή (1-dροφou, Τηλ : 25310-37614
Διαδιουκός Τomος: www.touasarri.gr ,
FB: Τουλα Σαρρή: φρονικτήρο Μέοης Eκmαδεσης
Καλό καλοκαίρι σε όλους!!!
Ν 2δη 70 & Χρ Τoounα (opoνσήρο)
Χρ Τoοoνα 3 ( Γpopeία & Αpφστρo ) . T. 231033340
mathodikο070omailcon wwwmethoointo
Νέα Aypotνότντα
Έναρξη θερινής προετοιμασίας 1 Αυγρόστου
Κοινωνία , ΣΕΛ, 11
οΖ VI υνίoλONο
19V1 υνγou